Prekretnice s kojima se suočava top management

23/02/2018

Tvrtke su došle do prekretnice i moraju djelovati - djelovati brzo i s najvećom mogućom fleksibilnošću i kreativnošću. S jedne strane gospodarstvo ne raste i tržišta se brzo mijenjaju, a s druge je strane management kao profesija došao do prekretnice i trenutačan stil managementa mora se mijenjati.


Ova tema predstavlja izazov za današnji leadership. Razmišlja­nje o tome iziskuje otvorenost i iskrenost prema sebi samima na prvom mjestu, dok je slje­deći korak imati hrabrosti za to i poduzeti konkretne kora­ke. Objasnit ćemo to u četiri ko­raka.

1. Promjena uvijek dolazi prije strategije

Neočekivani razvoj situacije i promjene često se u početku ne­giraju. Sve što je novo, najprije se mora prilagoditi našem mozgu i umu, a tek nakon nekog vremena postajemo svjesni da novi susta­vi, kao npr. web 2.0, imaju druga­čija „pravila igre“ s novim igrači­ma na tržištu, prvim korisnicima (early adaptors) i igračima iz niše (niche players). Kod „upravljanja promjenama“ to je dobro poznat fenomen.

U društvu se promjena do­gađa čitavo vrijeme, međutim management ne prihvaća nove razvoje i ne vidi moguće učin­ke promjene. Twitter postoji od 2006., no sve do 2010. poduzeća nisu osnivala Webcare odjele koji bi promišljali o njihovoj 2.0 strate­giji. U starom svijetu 20. stoljeća, poduzeća su sebe i svoje zaposle­nike držala podalje od interneta i društvenih medija. Danas, u no­vom svijetu 21. stoljeća, svi se brinu o web imidžu vlastite orga­nizacije. Čak i ako niste zaintere­sirani za teoriju kaosa, teorija ka­osa je zainteresirana za vas. Male stvari, kao na primjer kriva poruka na Facebooku ili glupi tweet imaju velike posljedice za brand tvrtke. (Tu treba primijetiti i drugi znača­jan razvoj situacije: moć potroša­ča raste brže nego ikada ranije!)

Uvijek se najviše bojimo no­vih događaja, jer to razara navike i stari poredak na koje smo navikli i koji su nam bili ugodni. Međutim, prije ili kasnije dolazimo do pre­kretnice i to često osjećamo kao krizu, jer, kada to konačno shva­timo, osjećamo i zapravo znamo da kasnimo.

Autor: John Lodder
Izvor: Poslovni savjetnik

Ostatak teksta pročitajte klikom na pdf ikonu.

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox