POSLOVNA INFORMATIKA

GeoPortal – nacionalni sustav korištenja službenih geopodataka

Čet, 31/03/2011 - 11:32

Na GDi Gisdata skupu za veće profesionalne korisnike geoinformacijskih sustava, koji je u Hypo Centru u Zagrebu okupio oko stotinu GIS stručnjaka iz Hrvatske i regije, inženjeri GDi Gisdate i pozvani predavači Državne geodetske uprave (DGU) predstavili su mogućnosti korištenja GeoPortala DGU – nacionalnog sustava korištenja službenih geopodataka Republike Hrvatske putem internetskih web servisa za profesionalne korisnike.

 

Vodeće javne institucije koje koriste GDi-jeve profesionalne GIS sustave i rješenja, poput Ministarstva kulture, Državne uprave za zaštitu prirode, Zavoda za prostorno planiranje, Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, Državnog zavoda za statistiku te tvrtki-korisnika iz energetskog i komunikacijskog sektora, poput Plinacroa, JANAF-a, Gradske Plinare Zagreb, HT-a i VIPneta mogu na jednostavan način ostvariti pristup web servisu službenih geopodataka za Republiku Hrvatsku u izdanju DGU. Osim samog korištenja, okupljenima se prikazalo i kako se kroz sustav mogu objavljivati geoinformacijski podaci i servisi koje korisnici sami kreiraju te odluče publicirati i dati na korištenje drugim stranama.

Sustav GeoPortal Republike Hrvatske koji je za DGU razvila i podržava GDi Gisdata predstavlja osnovu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka Republike Hrvatske, a koju definira skup mjera, normi, specifikacija i servisa s ciljem uspostave elektroničke uprave i učinkovitog prikupljanja, upravljanja, razmjene i korištenja georeferenciranih prostornih podataka. Gotovo sve europske države imaju sustave slične GeoPortalu, a Hrvatska je kao prva država jugoistočnoj Europi vlastiti uvela u svibnju 2009. godine. Uspostavom GeoPortala u sklopu projekta „Uređena zemlja“ Vlade Republike Hrvatske, Državna geodetska uprava Republike Hrvatske je postala davatelj temeljnih, ključnih službenih geopodatkovnih usluga u obliku temeljnih i referentnih GIS web servisa za profesionalnu zajednicu korisnika vodećih institucija i tvrtki.

Pored publiciranja vlastitih službenih podataka, GeoPortal Državne geodetske uprave osigurava jednostavnu registraciju, izvršavanje te integraciju vanjskih (standardiziranih) geoinformacijskih servisa. Time se omogućuje da se geopodaci DGU i ostalih institucija međusobno nadopunjuju i integriraju putem Interneta. Dok je osnovni pristup početnim stranicama slobodan, politiku pristupa i prava korištenja GeoPortala određuje DGU, u skladu sa svojim nadležnostima.

Boran Lončarić, predsjednik Uprave GDi Gisdata grupe, istaknuo je kako efikasni dostup i korištenje digitalnih prostornih podataka, odnosno geopodataka, čini temelj učinkovitog i gospodarski uspješnog društva, uprave i industrije, a državna inicijativa GeoPortala polaznu točku navedenih aktivnosti.

 

Podaci i druge funkcionalnosti

Daljnjim umrežavanjem službenih DGU podataka i aplikacija sa GeoPortala sa profesionalnim GIS aplikacijskim sustavima i geopodacima trećih strana u konačnici će se uspostaviti sveobuhvatna profesionalna Nacionalna infrastruktura prostornih podataka. Na današnjem smo seminaru prikazali konkretne koristi sustava i primjere njegova korištenja zahvaljujući DGU službenim podacima koji za neke tipove pokrivaju sada već i 90 posto teritorija Republike Hrvatske - izjavio je Lončarić. Uz to je istaknuo da se geopodacima i GIS sustavima svakoga dana koristi sve više tvrtki i institucija što evidentno pokazuje i današnji skup kojem je prisustvovalo oko stotinu stručnjaka za profesionalno korištenje GIS-a iz gotovo 50 većih GDi-jevih korisničkih tvrtki i institucija u Republici Hrvatskoj.

GDi Gisdata je početkom 2011. godine potpisala okvirni ugovor o pružanju četverogodišnje podrške i održavanja GeoPortala Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, čime se korisnicima iz državne uprave i privatnog sektora osiguravaju jamstva za učinkovit pristup te profesionalno korištenje baza podataka DGU u sklopu sustava. Sadržaji koje GeoPortal trenutačno objedinjuje su DOF (digitalne ortofoto karte teritorija Republike Hrvatske u crno bijeloj i kolor tehnici), HOK (Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5.000), skenirani rasterski katastarski planovi, središnji registar prostornih jedinica te baza stalnih točaka geodetske osnove.

Uz same podatke, GeoPortal ima i ugrađene funkcionalnosti, aplikacije i servise za pretraživanje, naručivanje i uporabu prostornih podataka. Sustavu profesionalni korisnici mogu pristupati uz pomoć standardnog internetskog preglednika. Napredniji GIS korisnici web servise GeoPortala mogu, uz nadzor DGU,  programski uključiti u vlastita geoinformacijska okruženja i aplikacije i osigurati izravan pristup kvalitetnim i obimnim službenim geoprostornim informacijama Državne geodetske uprave Republike Hrvatske.

Nakon uspostave sustava u Republici Hrvatskoj 2009. godine, GDi Gisdata je u nadolazećim godinama provela niz istovrsnih projekata u susjednim zemljama regije te je tako, primjerice, radila i na izradi GeoPortala za potrebe Uprave za Nepokretnosti Crne Gore.

GeoPortalu Državne geodetske uprave Hrvatske moguće je pristupiti putem adrese www.geo-portal.hr/Portal, dok se više o GDi Gisdata grupi može saznati na korporacijskim internetskim stranicama www.gisdata.com

(PS/SJ)