Državni službenici i namještenici - Opći dio

PLAN PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU -važeći tekst, NN br. 100/2012

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE     Na temelju članka 43. stavka 2. točke c. Zakona o državnim službenicima (»Narodne no...

Više

PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU ZA PRAVOSUDNA TIJELA U 2012. GODINI-važeći tekst, NN br. 79/2012

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 43. stavka 2. točka b) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novin...

Više

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA (pročišćeni tekst) - važeći tekst, NN br. 49/2012

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE   Na temelju svoje nadležnosti utvrđene člankom 59. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne n...

Više

PLAN PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA ZA 2012. GODINU -važeći tekst, NN br.36/2012

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE     Na na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodn...

Više

UREDBA O POSTUPKU I KRITERIJIMA OCJENJIVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - važeći tekst, NN br.133/2011

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 85. stavka 5. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92...

Više

UREDBA O UVJETIMA I NAČINU IZBORA OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM TIJELIMA - važeći tekst, NN br.100/2011

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 61.a stavka 6. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. ...

Više

PLAN PRIJAMA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U DRŽAVNU SLUŽBU U TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 2011. DO 2014. GODINE - važeći tekst, NN br. 65/2011

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJENa temelju članka 43. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/...

Više

UREDBA O SADRŽAJU, NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE, TE MJERAMA ZAŠTITE PODATAKA U REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - važeći tekst, NN br. 55/2011

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 7. Zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru (»Narodne novine«, br...

Više

UREDBA O SADRŽAJU, NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE, TE MJERAMA ZAŠTITE PODATAKA U REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - važeći tekst, NN br. 55/2011

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 7. Zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 3...

Više

PLAN PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA ZA 2011. GODINU - važeći tekst, NN br. 42/2011

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Pučki pravobranitelj Republike Hrvatske na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona ...

Više

Stranice

Newsletter