PROPISI.hr

UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 37/2001 do 151/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! 

UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI 


(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 37/01, 38/01-ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12 i 65/12 - Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike carinske uprave, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 02/14, 94/14, 140/14 i 151/14)


Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama u državnim tijelima (položaji), jedinstveni nazivi radnih mjesta u državnim tijelima te posebni nazivi radnih mjesta u pojedinim upravnim područjima ili državnim tijelima, te stručni uvjeti koje moraju ispunjavati službenici i namještenici za raspored na ta radna mjesta i koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta.


Članak 2.

Jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama u državnim tijelima (položaji) i koeficijenti složenosti poslova su:


a) Položaji I. vrste

1.

načelnik sektora

3,007

2.

tajnik kabineta potpredsjednika Vlade i ministra

2,910

3.

tajnik kabineta ministra

2,619

4.

tajnik kabineta predstojnika državnog ureda

2,134

5.

voditelj službe

 
 

tajnik kabineta ravnatelja državne upravne organizacije

 
 

pročelnik područnog ureda središnjeg tijela državne uprave

2,134

6.

voditelj odjela unutarnje revizije

1,891

7.

voditelj odjela

1,746

8.

voditelj odsjeka

1,649

9.

voditelj pododsjeka

1,600

10.

voditelj odjeljka

1,581


Stručni uvjeti za točku 1. i točke 5. – 10.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

Stručni uvjeti za točke 2. – 4.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

11.

voditelj odsjeka

1,406

12.

voditelj pododsjeka

1,358

13.

voditelj odjeljka

1,339


Stručni uvjeti za točke 11. – 13.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj pododsjeka računovodstvenih poslova 1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci

2. voditelj pododsjeka

voditelj odjeljka računovodstvenih poslova 1,067

3. voditelj odjeljka 1,018

Stručni uvjeti za točke 2. – 3.: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta, višeg informatičkog referenta ili inspektora II. vrste, pet godina radnog staža u struci.

c) Položaji III. vrste

1. voditelj pododsjeka 1,018

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta, pet godina radnog staža u struci.

2. voditelj odjeljka računovodstvenih poslova 0,970

Stručni uvjeti za točku 2.: kao za stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci

3. voditelj odjeljka 0,902

Stručni uvjeti za točku 3.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta, pet godina radnog staža u struci.


Članak 3.

Jedinstveni nazivi radnih mjesta u državnim tijelima i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. glavni savjetnik 3,201

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti samo u ministarstvima i to samo s jednim izvršiteljem.

2. glasnogovornik 2,910

Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

3. savjetnik ministra 2,619

Stručni uvjeti za točku 3.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

4. viši savjetnik-specijalist

viši inspektor-specijalist 2,134

Stručni uvjeti za točku 4.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

5. savjetnik predstojnika državnog ureda 1,940

Stručni uvjeti za točku 5.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

6. savjetnik u kabinetu ministra 1,940

Stručni uvjeti za točku 6.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

7. viši unutarnji revizor 1,843

Stručni uvjeti za točku 7.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora.

8. unutarnji revizor 1,649

Stručni uvjeti za točku 8.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora.

9. viši inspektor 1,571

10. viši informatički savjetnik

viši upravni savjetnik

viši stručni savjetnik 1,523

Stručni uvjeti za točke 9. – 10.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

11. inspektor 1,329

Stručni uvjeti za točku 11.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

12. pomoćni unutarnji revizor 1,261

Stručni uvjeti za točku 12.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

13. informatički savjetnik

upravni savjetnik

stručni savjetnik 1,232

Stručni uvjeti za točku 13.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

14. informatički suradnik

samostalni upravni referent

stručni suradnik 1,164

Stručni uvjeti za točku 14.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

b) Radna mjesta II. vrste

1. inspektor II. vrste 1,048

2. viši informatički referent 0,989

3. viši upravni referent

viši stručni referent 0,970

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: prema zakonu.

c) Radna mjesta III. vrste

1. administrativni tajnik ministra

administrativni tajnik predstojnika državnog ureda 1,067

2. upravni referent

stručni referent

informatički referent

računovodstveni referent – financijski knjigovođa 0,854

3. administrativni referent

administrativni tajnik

računovodstveni referent

ekonom 0,824

4. daktilograf 0,776

Stručni uvjeti za točke 1. – 4.: prema zakonu.


Članak 4.

Radna mjesta namještenika i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji III. vrste

1. voditelj radionice 0,824

voditelj odjeljka 0,824

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, tri godine radnog staža u struci

b) Radna mjesta III. vrste

1. vozač pratitelj 1,067

2. osobni vozač državnog dužnosnika 0,873

3. radna mjesta namještenika III. vrste 0,776

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: SSS

c) Radna mjesta IV. vrste

1. radna mjesta IV. vrste 0,601.

 

 

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je dio propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
dio podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================