Energetika - Opći dio

TARIFNI SUSTAV ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 143/2006 i 26/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04), Hrvatska energet...

Više

TARIFNI SUSTAV ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, S IZNIMKOM ZA POVLAŠTENE KUPCE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 143/2006 i 26/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!     Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04), Hrvatska ener...

Više

STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE – važeći tekst, NN br. 130/2009

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE     Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 5. stavka 3. Zakona o ene...

Više

METODOLOGIJA ZA PRUŽANJE USLUGA URAVNOTEŽENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTROENEREGETSKOM SUSTAVU - urednički pročišćeni tekst, NN br. 133/2006 do 19/2011

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 177/04) Upravno vijeće Hr...

Više

STATUT HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE - urednički pročišćeni tekst, NN br. 99/2007 i 137/2008

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), i Odluke Vlade Republ...

Više

STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE – važeći tekst, NN br. 38/2002

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE     Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i  članka 5. stavka 3. Zakona o en...

Više

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA NAZIVNIH IZMJENIČNIH NAPONA IZNAD 1 kV – važeći tekst, NN br. 105/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/01, 177...

Više

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN I ODREĐIVANJE OKVIRNOG CILJA UŠTEDA ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI – važeći tekst, NN br. 40/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposre...

Više

OPĆI UVJETI OPSKRBE PLINOM – urednički pročišćeni tekst, NN br. 158/2013 i 74/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/13) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjedn...

Više

PRAVILNIK O MJERAMA ZA POTICANJE KORIŠTENJA BIOGORIVA U PRIJEVOZU – važeći tekst, NN br. 42/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 14. stavka 3. i 4. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne nov...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox