Investicijski fondovi - Državni inspektorat

PRAVILNIK O PRISILNOM PRIJENOSU UPRAVLJANJA UCITS FONDOVIMA - važeći tekst, NN br. 47/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 94. stavka 5. Zakona o otvorenim investicijski...

Više

PRAVILNIK O STATUSNIM PROMJENAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA - važeći tekst, NN br. 47/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na temelju odredbe članka 33. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim ...

Više

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA - važeći tekst, NN br. 41/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 36. stavka 6., članka 39. stavka 8. i članka 44. s...

Više

PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE UCITS FONDOM TE PROMJENE PROSPEKTA I PRAVILA UCITS FONDA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 3/2017 i 41/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   Na temelju članka 193. stavka 7., članka 194. stavka 3., članka 197. stavka 2. i članka 243. stavka 4. Zakona o otvorenim investic...

Više

ZAKON O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM - važeći tekst, NN br. 44/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE     ZAKON O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM ...

Više

ZAKON O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM - važeći tekst, NN br. 44/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE     ZAKON O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM ...

Više

PRAVILNIK O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA UCITS FONDA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 26/2015 i 37/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!  Na temelju članka 97. stavka 7., članka 249. stavka 5., članka 249.a stavka 9. i članka 250.f Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s...

Više

PRAVILNIK O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA UCITS FONDA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 26/2015 i 37/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!  Na temelju članka 97. stavka 7., članka 249. stavka 5., članka 249.a stavka 9. i članka 250.f Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s...

Više

PRAVILNIK O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA U OKVIRU EUROPSKOGA SOCIJALNOG FONDA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 149/2014, 14/2016 i 74/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!     Na temelju članka 7. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondov...

Više

UREDBA O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ - važeći tekst, NN br. 129/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na temelju članka 7. stavka 7. podstavka 5. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox