IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2017 - važeći tekst, NN br. 87/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 

 IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2017

(„Narodne novine“, broj 87/17)

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2017 – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30. 6. 2017. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) pokretna kulturna dobra i (c) nematerijalna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
 

Naselje, Adresa

Kulturno dobro

Prostorne međe

Rješenje

Broj registra

Katastaske čestice

Katastarske općine

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad DUBROVNIK

Rožat

Ljetnikovac Resti

kat. čest. zgr. 58, 59, 60 te čest. zem. 345/1, 345/2, 345/8, 347/2, 348/3, 355/1, 355/2, 356/2, 357/2, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364/6 (zk. ul. 56, 64, 117, 136, 161, 162, 163, 198, 200, 203, 226, 241, 250)

Rožat

Datum: 28.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0103

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6976

Zaton

Vila Gozze

čest. zgr. 327, 328, čest. zem. 1171/1, 1171/2, 1171/3, 1171/4, 1170, dio 2993/1 (potok) (zk. ul. 632, 806, 807, 1708, 1691)

Zaton

Datum: 13.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0092

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6965

Općina LUMBARDA

Lumbarda

Zadružni i kulturni dom

kat. čest. zgr. 116 i 741, čest. zem. 1624/2 (zk. ul. 422, 439)

Lumbarda

Datum: 14.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0093

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6964

Grad Zagreb županija

Grad GRAD ZAGREB

Zagreb

Kapela Sv. Križa, Ilirski trg

k. č. br. 1454 k. o. Centar – nova izmjera, zk. č. br. 356 zk. ul. 30 k. o. Grad Zagreb, i k. č. br. 1453 k. o. Centar – nova izmjera, zk. č.br. 357 zk. ul. 108654 k. o. Grad Zagreb

Centar

Datum: 12.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0054

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-2

Z-6957

Zagreb

Palača Središnjeg ureda za osiguranje radnika (SUZOR-a), Mihanovićeva ulica 3 – Ulica Grgura Ninskog 4

k. č. br. 2944 k. o. Centar (zk. č. 4403/1, 4403/2, 4403/3, 4403/5, 4403/6, 4403/7 i 4403/12 k. o. Grad Zagreb)

Centar

Datum: 12.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0055

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-2

Z-6961

Zagreb

Skulptura Metalac tekstilcu

dio 3087 (položaj skulpture HTRS96: E 456217, N 5074888)

Črnomerec

Datum: 16.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0058

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-6936

Zagreb

Spomenik Bacač diska

172 (položaj spomenika HTRS96: E 462192, N 5075545)

Peščenica

Datum: 17.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0059

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-6940

Zagreb

Spomenik Ruka prijateljstva (Pozdrav)

1653 (položaj spomenika HTRS96: E 462143.5, N 5074782)

Peščenica

Datum: 16.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0057

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-6937

Zagreb

Zgrada Gospodarske sloge s cjelovito uređenim i opremljenim interijerom knjižare Znanje d.d. u prizemlju, danas KGZ – Knjižnica Medveščak, Odjel za djecu i Odjel za mlade

6275

Centar

Datum: 15.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0052

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-6934

Zagreb

Zgrada Našičke tvornice tanina i paropila d.d., danas Exportdrvo d.d., Trg Marka Marulića 18/Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića 1

k. č. br. 2779 (zk. č. 3665/6 zk. ul. 3555 k. o. Grad Zagreb)

Centar

Datum: 12.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0053

Urbroj: 532-04-01-03-02/1172

Z-6956

Lučko

Zgrada stare škole

4567

Lučko

Datum: 16.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0056

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-6935

Karlovačka županija

Grad KARLOVAC

Karlovac

Zgrada sportske dvorane

k. č. 1860/2 (zk. ul. 1305), 1860/1 (zk. ul. 947), k. č. 1863/2 (zk. ul. 409)

Karlovac II

Datum: 12.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0088

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1

Z-6959

Koprivničko-križevačka županija

Općina PODRAVSKE SESVETE

Podravske Sesvete

Crkva Svih Svetih

kat. čest. br.: 2, 3, 7, 13, 36 (zk. ul. 757), 10 (zk. ul. 942) i 12 (zk. ul. 1721)

Podravske Sesvete

Datum: 18.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/07-06/0057

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-4

Z-3200

Krapinsko-zagorska županija

Općina BEDEKOVČINA

Bedekovčina

Dvorac Gornja Bedekovčina, Aleja Dragutina Domjanića 15

k. č. 5817/1, 5819, k. č. 5823, k. č. 5821, k. č. 5822, k. č. 5818, k. č. 5820

Bedekovčina

Datum: 11.04.2017.

Klasa: UP/I-612-08/04-01/343

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-4

Z-1728

Općina MARIJA BISTRICA

Marija Bistrica

Kameni spomenik arkanđela Rafaela s malim Tobijom

dio k. č. 1205 (zk. ul. 1193), HTRS96/TM položaj E470764, N5096461

Marija Bistrica

Datum: 03.04.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0042

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1

Z-6922

Općina KUMROVEC

Kumrovec

Muzej »Staro selo«

1299 (z.k.č. 1702/2 (zk. ul. 1676)), 1312 (z.k.č. 1702/9 (zk. ul. 606)), 1313 (zk. č. 1777/2 (zk. ul. Popis I)), 1301 (z.k.č. 1702/51 (zk. ul. 1676)), 1302 (z.k.č. 1702/52 (zk. ul. 1676)), 1303 (z.k.č. 1702/1 (zk. ul. 1676)), 1304 (z.k.č. 1701 (zk. č. 305)), 1306 (z.k.č. 1699 (zk. ul. 1676)), 1307 (zk. č. 1702/34 (zk. ul. 1713)), 1309 zk. č. 1702/32 (zk. ul. 1676)), 1314 (zk. č. 1314 (zk. ul. 1047)), 1315 (zk. č. 1696/1 (zk. ul. 32)), 1316 (zk. č. 1696/5 (zk. ul. 1676)), 1317 (zk. č. 1696/2 (zk. ul. 762)), 1318 (zk. č. 1698 (zk. ul. 260)), 1319 (dio z.k.č. 1696/3 (zk. ul. 1676)), 1320 (dio z.k.č. 1697/2 (zk. ul. 1676)), 1321 (dio z.k.č. 1697/1-A (zk. ul. 1676) i dio z.k.č. 1697/1-B (zk. ul. 1676)), 1322 (dio z.k.č. 1696/3 (zk. ul. 1676)), 1323 (dio z.k.č. 1696/4 (zk. ul. 1488), dio 1696/3 (zk. ul. 1696), dio 1697/2 (zk. ul. 1676), dio 1697/1-A (zk. ul. 1676), dio 1697/1-B (zk. ul. 1676)), 1324,1325,1326, 1327, 1328 i 1329 (odgovaraju z.k.č. 1689/1-1 (zk. ul. 1676), 1689/7 (zk. ul. 1676), 1689/4 (zk. ul. 1676), 1689/6 (zk. ul. 1676), 1690 (zk. ul. 1676)), 1330 (zk. č. 1691/2-1 (zk. ul. 251), 1691/2-2 (zk. ul. 1676), 1691/1 (zk. ul. 251)), 1331 (zk. č. 1695/6 (zk. ul. 1080)), 1332 (zk. č. 1692/9 (zk. ul. 1044)), 1333 (zk. č. dio 1689/3 (zk. ul. 1527), dio 1689/2-2 (zk. ul. 1527), 1689/5 (zk. ul. 1527)), 1334 (z.k.č. dio 1689/2-2 (zk. ul. 1527), zk. č. dio 1689/3 (zk. ul. 1527)), 1335 (zk. č. 1685/9 (zk. ul. 1527)), 1336 (zk.č. 1685/8 (zk. ul. 1091) i 1685/7 (zk. ul. 335)), 1337 (z.k.č. 1687/2 (zk. ul. 1529)), 1338 (z.k.č. 1688 (zk. ul. 1676)), 1339 (z.k.č. 1687/1 (zk. ul. 355), dio 1686/2 (zk. ul. 355)), 1340 (dio zk. č. 1686/2 (zk. ul. 355)), 1341 (dio z.k.č. 1686/1 (zk. ul. 1676)), 1342 (dio z.k.č. 1657/3 (zk. ul. 1676)), 1343 (dio z.k.č. 1657/3 (zk. ul. 1676)), 1344/1 (dio 1686/1 (zk. ul. 1676), 1657/1 (zk. ul. 1676), 1657/2 (zk. ul. 1676), dio 1657/3 (zk. ul. 1676), 1685/10 (zk. ul. 1676), 1684/10 (zk. ul. 1676), 1778 (zk. ul. Popis I), 1658/1 (zk.ul. 1676), 1658/3 (zk. ul. 1814), 1659/1 (zk. ul. 1676), 1659/2 (zk. ul. 1676), 1659/3 (zk. ul. 1676), dio 1660/6 (zk. ul. 1676), dio 1660/7 (zk. ul. 1676), dio 1660/8 (zk. ul. 1676), dio 1660/9 (zk. ul. 1814), 1660/10 (zk. ul. 1814), 1934/4 (zk. ul. 1813), dio 1780/8 (zk. ul. 1796)), 1344/2 (z.k.č. dio 1660/6 (zk. ul. 1676), dio 1660/7 (zk. ul. 1676), dio 1660/8 (zk. ul. 1676), dio 1659/1 (zk. ul. 1676), dio 1780/8 (zk. ul. 1796)), 1344/3 (dio zk. č. 1780/12 (zk. ul. 1796) i dio 1934/6 (zk. ul. 1813)), 885 i 884/1 (dio z.k. č. 1655/4 (zk. ul. 1636)), 884/2 (z.k. č. 1655/1 (zk. ul. 1636)), 880 (zk. č. dio 38/2 (zk. ul. 1676), dio 1655/3 (zk. ul. 1676), dio 1651/1 (zk. ul. 1676), dio 1790 (zk. ul. Popis I), dio 1650/2 (zk. ul.

Razvor

Datum: 10.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/11-06/0472

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-5301

   

1676)), 874 (z.k.č. dio 1650/2 (zk. ul. 1676), dio 1649 (zk. ul. 1676), dio 1790 (zk. ul. Popis I), dio 1652/3 (zk. ul. 1676), dio 1652/2 (zk. ul. 1676), 1652/1 (zk. ul. 1676), dio 1651/4-1(zk. ul. 1676)), 873 (z.k.č. dio 1790 (zk. ul. Popis I), dio 1651/1(zk. ul. 1676), dio 1652/3 (zk. ul. 1676) , dio 1652/2 (zk. ul. 1676), dio 1651/4-1 (zk. ul. 1676)), 872 (z.k.č. dio 1650/2 (zk. ul. 1676), dio 1649 (zk. ul. 1676), dio 1790 (zk. ul. Popis I), dio 1651/1 (zk. ul. 1676), dio 1652/3 (zk. ul. 1676), dio 1652/2 (zk. ul. 1676), dio 1651/4-1 (zk. ul. 1676)), 871 (z.k.č. dio 13/5 (zk. ul. 1676), dio 1650/1 (zk. ul. 1261), 1650/3 (zk. ul. 1676), dio 1649 (zk. ul. 1676), dio 1650/2 (zk. ul. 1676)), 870 (z.k.č. 1650/4 (zk. ul. 1676), dio 1650/1 (zk. ul. 1261), dio 1650/2 (zk. ul. 1676), dio 1790 (zk. ul. Popis I), dio 1651/1 (zk. ul. 1676), dio 1651/3-1(zk. ul. 1676)), 881 (z.k. č. 1653 (zk. ul. 25)), 886 (z.k. č. 1647/2 (zk. ul. 1681), dio 1648 (zk. ul. 1681)), 879 (z.k.č. dio 38/2 (zk. ul. 1676), 15/1-2 (zk. ul. 1676), 15/13 (zk. ul. 1676), 15/14 (zk. ul. 1676), 15/15 (zk. ul. 1676),15/16 (zk. ul. 1676), dio 15/17 (zk. ul. 1676), 15/18 (zk. ul. 1676), 16/4 (zk. ul. 1676), 16/3 (zk. ul. 1676), 16/5 (zk. ul. 1676), dio 5 (zk. ul. 1159), dio 2 (zk. ul. 1159), 3 (zk. ul. 1159), 4 (zk. ul. 1159), dio 1651/3-3 (zk. ul. 1676), dio 1651/3-2 (zk. ul. 1676), dio 1651/3-1(zk. ul. 1676), 1651/4-2 (zk. ul. 1676), 1651/4-3 (zk. ul. 1676), 1655/2 (zk. ul. 1676)), 878 (z.k.č. 1 (zk. ul. 1676), dio 2 (zk. ul. 1159), dio 5 (zk. ul. 1159)), 877 (z.k.č. 15/10 (zk. ul. 1676), 6 (zk. ul. 1676), 16/1 (zk. ul. 1676), dio 1790 (zk. ul. Popis I), 17 (zk. ul. 1676), 7 (zk. ul. 1676), 8 (zk. ul. 1676), 1888 (zk. ul. 1676), 9 (zk. ul. 1676), 10 (zk. ul. 1676), 13/1 (zk. ul. 1676), 14/4 (zk. ul. 1676), 14/2 (zk. ul. 1676), 14/5 (zk. ul. 1676), dio 13/5 (zk. ul. 1676), dio 1650/1 (zk. ul. 1261), dio 1651/1 (zk. ul. 1676), dio 1651/3-3 (zk. ul. 1676), dio 1651/2 (zk. ul. 1676)), 876 (z.k.č. dio 1651/3-3 (zk. ul. 1676), dio 15/17 (zk. ul. 1676), dio 1651/3-2 (zk. ul. 1676), dio 1651/2 (zk. ul. 1676), dio 1651/1 (zk. ul. 1676)), 875 (z.k.č. dio 1790 (zk. ul. Popis I), dio 1651/3-3 (zk. ul. 1676), dio 5 (zk. ul. 1159), dio 15/17 (zk. ul. 1676), dio 1651/3-2 (zk. ul. 1676), dio 1651/2 (zk. ul. 1676), dio 1651/1 (zk. ul. 1676), dio 1651/3-1 (zk. ul. 1676)), 887 (z.k. 1647/1 (zk. ul. 355), dio 1648 (zk. ul. 1681)), 902/2 (zk. č. 1891/2 (zk. ul. 239)), 902/1, 903 i 904 (svaka dio z.k. 1891/1 (zk. ul. 239)), 905 (dio z.k. 1886 (zk. ul. 664)), 866 (z.k.č. 14/1 (zk. ul. 650), 1890/3 (zk. ul. 650)), 869 (z.k.č. 1890/4 (zk. ul. 1794), dio 1890/5 (zk. ul. 650)), 897 (z.k.č. 1638/3 (zk. ul. 1859)), 896 (z.k.č. 896 (zk. ul. 458) i (zk. ul. 1607)), 895 (z.k.č. 895 (zk. ul. 1254)), 898 (dio z.k. 1640/1 (zk. ul. 1676)), 894 i 893 (dio z.k.č. 1641/2-A (zk. ul. 1676)), 892 (dio zk. č. 1640/1 (zk. ul. 1676)), 891 i 890 (dio z.k.č. 1641/1 (zk. ul. 28), dio 1641/3 (zk. ul. 28)), 889 (zk. č. 1641/2-B (zk. ul. 1676), dio 1641/3 (zk. ul. 28), dio 1641/1 (zk. ul. 28)), 888 (z.k.č. 1642 (zk. ul. 1676), 1643 (zk. ul. 1676), 1644 (zk. ul. 1676), 1645 (zk. ul. 1676), 1646 (zk. ul. 1676)), 899 (z.k.č. 1640/2 (zk. ul. 1676)), 901 i 900 (dio z.k.č. 1640/3-A (zk. ul. 1012), dio 1640/3-B (zk. ul. 1758), dio 1640/3-C (zk. ul. 1767)), 1083 (z.k.č. 1627 (zk. ul. 1676)), 1084 (z.k.č. 1628/2 (zk. ul. 1735)), 1086 (z.k.č. 1626/5 (zk. ul. 1285), 1626/1 (zk. ul. 1676) i 1626/2 (zk. ul. 1676)), 1087 (z.k.č. 1626/3 (zk. ul. 1676), 1626/4 (zk. ul. 1676)), 1088 (z.k.č. 1624/1 (zk. ul. 1676)), 1089 (z.k.č. 1624/4 (zk. ul. 1676), 1625 (zk. ul. 1676), 1624/2 (zk. ul. 1676)), 1090 (z.k.č. 1624/3 (zk. ul. 1676)), 1091 (z.k.č. 1623 (zk. ul. 1067), 1622/3 (zk. ul. 1285)), dio 1722 (zk. č. 1831 (zk. ul. Popis I)), dio 1735 (dio zk. č. 1776 (zk. ul. 1810)), dio 1729 (dio zk. č. 1801 (zk. ul. 1796)), dio 1346/1 (dio zk. č. 1780/8 (zk. ul. 1796))

     

Ličko-senjska županija

Općina LOVINAC

Lovinac

Arheološki lokalitet Pod Cvitušom – ostaci rimske ceste

k.č. 846/1 (zk. ul. 76), k.č. 846/2 (zk. ul. 75), k.č. 847 (zk. ul. 155), k.č. 850 (zk. ul. 547), k.o. Cerje

Cerje

Datum: 23.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0080

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1

Z-6949

Lovinac

Mlin »Travić«

k.č. 162 (zk. ul. 311)

Lovinac

Datum: 23.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0079

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1

Z-6948

Lovinac

Most na potoku Ričica

dio k.č. 1321/1, k.o. Sveti Rok, na položaju po sustavu HTRS96 E=434117, N=4915761

Sveti Rok

Datum: 19.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0074

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1

Z-6942

Općina PLITVIČKA JEZERA

Vrelo Koreničko

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice

1500

Korenica

Datum: 16.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0070

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6939

Korana

Mlin – vodenica Špoljarić

k. č. zgr. 224 k. o. Drežnik, zemljišnoknjižna oznaka čestice 224 /K (zk. ul. 4)

Drežnik

Datum: 12.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0087

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1

Z-6960

Grad GOSPIĆ

Široka Kula

Ostatci Turske kule

k.č.287/2 (zk. ul. 2751)

Široka Kula

Datum: 26.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0082

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6951

Osječko-baranjska županija

Grad OSIJEK

Osijek

Arheološko nalazište Frigis 2

9594/1 (zk.ul. 19606), 9594/2 (zk.ul. 20912), 9594/6 (zk.ul. 19606), 9595/3 (zk.ul. 21537), 9595/4 (zk.ul. 19895), 9595/8 (zk.ul. 19895), 9597/3 (zk.ul. 21536), 9597/4 (zk.ul. 4351), 9597/7 (zk.ul. 4351), 9596/3 (zk.ul. 19630), 9601/3 (zk.ul. 20969), 9601/4 (zk.ul. 2711), 9601/5 (zk.ul. 2711), 11407/4 (zk.ul. 19437)

Osijek

Datum: 22.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0077

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6947

Josipovac

Arheološko nalazište Vinogradi

560/1 (zk.ul. 18509), 560/8 (zk.ul. 4516), 557 (zk.ul. 1782)

Josipovac

Datum: 22.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0076

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6946

Sisačko-moslavačka županija

Grad GLINA

Bojna

Arheološko nalazište Brekinjova Kosa

1817 (zk. ul. 536A, 154088 m²), 1816 (zk. ul. 594, 92357 m²), 1779 (zk. ul. 594, 296422 m²), 1806/1 (zk. ul. 594, 10139 m²), 1806/2 (zk. ul. 611, 1957 m²), 1776 (zk. ul. 594, 508164 m²), 1777 (zk. ul. 594, 81220 m²)

Bojna

Datum: 12.04.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0050

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1

Z-6929

Grad NOVSKA

Lovska

Spomen obilježje Trokut iz Domovinskoga rata

718/1 (zk. ul. 328)

Lovska

Datum: 13.04.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0051

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1

Z-6930

Splitsko-dalmatinska županija

Općina ŠESTANOVAC

Žeževica

Arheološka zona Trbotor

dijelom 2732/8 (zk. ul. 570), dijelom 3590/1 (zk. ul. 570), 3586 (zk. ul. 195); dio 6175/1

Opanci; Žeževica

Datum: 22.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0075

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6944

Grad HVAR

Hvar

Bunar na Pjaci

k.č. zem. 4536 (zk.ul. 510)

Hvar

Datum: 27.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0102

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6973

Hvar

Bunar u Grodi

k. č. zem. 4538 (zk.ul. 510)

Hvar

Datum: 27.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0100

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6975

Hvar

Gornji bunar na Dolcu

k. č. zem. 4528/2 (zk.ul. 510)

Hvar

Datum: 27.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0101

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6974

Hvar

Zgrada bivše mletačke bolnice

k. č. zgr. 12/1, 12/2, 13/1, 13/2 i k. č. zem. 168/1, 168/2 i 169/1 (zk. ul. 1511, 2314, 2281, 2282, 997)

Hvar

Datum: 13.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0094

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6963

Općina KLIS

Nisko

Bunari Rajčica

k. č. zem. 906 (zk. ul. 316), k.č.zem. 907 (zk. ul. 64) i k. č. zem. 908 (zk. ul. 122)

Nisko

Datum: 14.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0095

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6962

Općina ŠOLTA

Gornje Selo

Crkva sv. Marije u Borima

1163/1 (zk. ul. 2673), 1163/2 (zk. ul. 2673), 1163/3 (zk. ul. 2673), 1163/4 (zk. ul. 2675), 1163/5 (zk. ul. 2676), 1163/6 (zk. ul. 2674), 1163/7 (zk. ul. 2677)

Gornje Selo

Datum: 08.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0067

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1

Z-6931

Grohote

Ruralna kulturno--povijesna cjelina Grohote

»Zona »A« ; k. č.:

– 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 692, 691, 693, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723/1, 723/2, 723/3, 723/4, 723/5, 724, 4595 (put), 726, 725, 727, 728, 729, 731, 730, 734, 735, 733, 732, 736, 737, 738/1, 738/2, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 499, 500, dio 4594 (put), 503,

Grohote

Datum: 07.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/12-06/0291

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-6

Z-5862

   

504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512/1, 512/2, 513, 514, 515, 516, 491/1, 491/2, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 489, 471, dio 462 (put), 463, 470, 469, 430, 468, 464, 465, 466, 467, 490, 461, 460, 458, 457, 456, 431, 445, 446, 447, 459, 454, 455, 453, 451, 452, 444, 442, 443, 450, 441, 440, 439, 438, 449, 448, 432, 433, 434, 435, 437, 436, dio 4593/1 (put), 419, 421, 417, 416, 401, 402, 403, 404, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 391, 392, 393, 394, 390, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792/1, 792/2, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, dio 4590/1 (put), 857/1, 857/2, 857/3, 1090, 859, 858, dio 950 (put), 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1091/1, 1091/2, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1097, 1105, 1106, 1107, 1108, 1112/2, 1112/1, 1112/3, 1109, 1113, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1110, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1124, 1123, 1125, 1122, 1121, 1126, 1127, 1128, 1130, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1191, 1189, 1184, 1185, 1186, 1188, 1187, 1183, 1182, 1181, 1180, 1179, 1178, 1177, 1194, 1190, 1192, 1193, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1196, 1195, 1150, 1149, 1151, 1152, 1153, 1155, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1067, 1066, 1068, 1065, 1064, 1063, 1062, 1061, 1060, 1059, 1057, 1058, 1056, 1055, 1053, 1052, 1051, 1048, 1043, 1041, 1040, 1039, 1038, 1050, 1050, 1049, 1047, 1046, 1045, 1042, 1037, 1035, 1044, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088/1, 1088/2, 1089, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1023, 1022, 1021, 1020, 1019, 1016, 1017, 1018, 1033, 1034, 1032, 1030, 1031, 1011, 1012, 1013, 1009, 1010, 1014, 1015, 1036, 959, 957, 955, 956, 954, 953, 952, 960, 961, 973, 974, 972, 971, 970, 969, 962, 968, 967, 966, 963, 964, 965, 977, 976, 1008, 1007, 1006, 1005, 1004, 1003, 1002, 1001, 999, 1000, 998, 997, 978, 979, 981, 982, 983, 995, 980, 996, 994, 984, 985, 986, 987, 988, dio 4600/1 (put), 989, 990, 992, 993, 991, 1415, 1416, 1418, 1417, 1419, 1413, dio 1414 (put), 1364, 1365, 1069, 4599, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1218, 1219, 1217, 1216, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1288, 1287, 1286, 1285, 1279, 1281, 1284, 1280, 1283, 1282, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1362, 1361, 1359, 1360, 1363, 1358, 1355, 1357, 1356, 1354, 1353, 1352, 1351/2, 1351/1, 1350, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338, 1337, 1336, 1335, 1334, 1333, 1332, 1331, 1300, 1299, 1298, 1297, 1296, 1289, 1295, 1292, 1293, 1294, 1291, 1290, 1268, 1269, 1270, 1271, 1267, 1265, 1266, 1262, 1261, 1260, 1259, 1263, 1264, 1249/1, 1249/2, 1248/1, 1248/2, 1247, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233, 1232, 1231, 1230, 1277, 1276, 1275, 1274, 1273, 1272, 1278, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1205, 1330, 4596 (put), 695 (put), 958, 975, 1054, sve k.o. Grohote.

Zona »B«; k. č.:

5217, 5218/1, 5218/2, dio 9401 (put), 5529, 5531, 5530, 5532/2, 5528, 5527, 5526, 5525, 5524, 5535, 5534/1, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5523, 5522, 5521, 5520, 5548/1, 5549/1, dio 9402 (put), dio 4597 (put), dio 4598 (put), dio 4602 (put), 3263, 3264, 3262, 3261, 3260, 3259, 3258, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3256, 3257, 3255, 3254, 3253, 3252, 3251, dio 3250 (put), 3219, 3220, 3221, 3222, 3205, 3204, 3203, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3215 (put), 3216, 3218, 1392, 1391, 1390, 1388, 1396, 1395, 1398, 1399, 1389, 1387, 1386, 1393, 1397, 1385, 1384, 1383, 1382, 1381/1, 1381/2, 1380, 1379, 1378, 1377, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1400, 1401, dio 1414 (put), 1402, 1403, 1409, 1407, 1408, 1410, 1411, 1412, 1421, 1420, 1422, 1406, 1405, 1404, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1423, 1433, 1432, 1431, 1430, 1429, 1428, 1427, 1426, 1425, 1424, 951, 949, 948, 947, 946, 945, 944, 943, 942, 941, 940, 939, 938, 920, 921, 922,

     
   

925, 924, 923, 916, 915, 911, 926, 927, 928, 914, 912, 913, 929, 930, dio 950 (put), 889, 931, 932, 933, 934, 936, 935, 937, 887, 885, 4600/2 (put), dio 4600/1 (put), 863, 862, 860, 864, 865, 866, 867, 861, 868, 869, 876, 875, 874, 873, 872, 871, 870, 877, 878, 879, 880, 881, dio 4590/1 (put), 384, 385, 386, 387, 388, 389, 409, 408, 405, 406, 418, 420, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, dio 462 (put), 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487,

     
   

488, 299, dio 290 (put), 298, 297, 296/2, 296/1, 292, 291, 293, 294, 295, 250, 251, 248, 249, 245, 244, 243, 246, 247, 252, 254, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 279, 278, 277, 276, 275, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, dio 4593/1 (put), 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 547, 557, 502, 501/1, 501/2, dio 4594 (put), 648, 647, 649, 650, 651, 652, 653, 641, 654, 655, 646, 645, 644, 643, 642, 640, 639, 637, 638, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 656, 675, 676, 673, 674, 677, 678, 679, 680, 681, 690, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 407, sve k.o. Grohote.«

     

Općina LOVREĆ

Studenci

Gradina Jova

k. č. zem. 3768/1 (zk. ul. 1119) k. o. Studenci, a unutar poligona određenog sljedećim točkama: 1. E = 544152, N = 4820928; 2. E = 544804, N = 4820638; 3. E = 544361, N = 4820169; 4. E = 543976, N = 48200647

Studenci

Datum: 19.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0073

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1

Z-6943

Lovreć

Pušina kula

k. č. zem. 3234 (zk. ul. 693) i 3300 (zk. ul. 698, unutar poligona određenog sljedećim točkama: 1. E = 542193, N = 4817863; 2. E = 5422302, N = 4817315; 3. E = 541882, N = 4817271; 4. E = 541754, N = 4817584

Lovreć

Datum: 19.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0072

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1

Z-6941

Općina CISTA PROVO

Svib

Gradinica kod Jurkića staja

dio 2304/1

Svib

Datum: 22.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0078

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6945

Grad SPLIT

Split

Kuća Andrić – Galerija Emanuel Vidović

Kuća Andrić – Galerija Emanuel Vidović u Splitu, Poljana kraljice Jelene bb, na k. č. 12739 (u zemljišnim knjigama odgovara č.zgr. 1993 (zk. ul. 2239)

Split

Datum: 13.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0091

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6966

Varaždinska županija

Općina SVETI ILIJA

Sveti Ilija

Crkva sv. Ilije i kurija župnog dvora

k. č. 72, 71/1 i 71/2 (zk. ul. 157), k. č. 61/2 (zk. ul. 13), k. č. 65/3 (zk. ul. 1812), 65/1 (zk. ul. 3792), 65/4 (zk. ul. 3898), 64 (zk. ul. 13), 69/1 (zk. ul. 2883), 73 (zk. ul. 8), 111 (zk. ul. 1971), 109 (zk. ul. 584), 2131 (zk. ul. 4310), 2132 (zk. ul. 4153), 2126 (zk. ul. 4310), 68/1 (zk. ul. 1020), 68/2 (zk. ul. 17), 67 (zk. ul. 1021), 42/2 i 42/1 (zk. ul. 2593), 41/2 (zk. ul. 749), 21 (zk. ul. 1 i 1171), 37/1 (zk. ul. 3059), k. č. 39 (zk. ul. 3690), 35/1 (zk. ul. 4010), 69/2 (zk. ul. 2721), 36/2 (zk. ul. 2164 i 2646)

Ilija

Datum: 12.04.2017.

Klasa: UP/I-612-08/08-06/0484

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-4

Z-3938

Općina PETRIJANEC

Nova Ves Petrijanečka

Crkva sv. Katarine

k. č. 389 (zk,. ul. 49), 388 (zk. ul. 15), k. č. 365/10 (zk. ul. 2228), 365/9 (zk. ul. 2106) i 365/86 (zk. ul. 1249)

Nova Ves Petrijanečka

Datum: 12.04.2017.

Klasa: UP/I-612-08/05-06/1136

Urbroj: 532-04-01-1/4-05-2

Z-2617

Općina CESTICA

Cestica

Dvorac
Križovljan-grad

2223/1, 2200/1, 2177/1, 2180/1, 2181/1, 2192/51, 2193, 2212, 2178/1, 2219, 2213/1, 2213/2, 2201, 2202, 2203, 2204, 2206, 2207, 2208, 2214, 2217, 2218, 2216, 2210, 2211, 2215, 2190/1; 2209

Radovec

Datum: 12.04.2017.

Klasa: UP/I-612-08/03-01-06/82

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-7

Z-853

Virovitičko-podravska županija

Grad VIROVITICA

Virovitica

Kompleks povijesnih industrijskih građevina u Antunovcu

15/1, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 560, 561/1, 561/2, 561/3, 563/1, 563/2, 962, 970

Antunovac

Datum: 16.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0071

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6938

Vukovarsko-srijemska županija

Općina NUŠTAR

Nuštar

Arheološko nalazište Avarsko groblje

dio k. č. 602/1 (zk. ul. 1876, 107027 m² od ukupno 123449 m²) Zapadna granica kulturnog dobra na k.č.br. 602/1 omeđena je linijom određenom sljedećim lomnim točkama: T1 E=683005 N=5023609, T2 E=683031 N=5023568, T3 E=682973 N=5023529, T4 E=682988 N=5023508, T5 E=682959 N=5023487, T6 E=682979 N=5023453, T7 E=683055 N=5023500, T8 E=683118 N=5023401, T9 E=683078 N=5023376, T10 E=683084 N=5023365, a ostale granice slijede rubove katastarskih čestica.

Koordinate su određene u koordinatnome sustavu HTRS96/TM

Nuštar

Datum: 06.04.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0044

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1

Z-6923

Nuštar

Arheološko nalazište Ostatci benediktinskoga samostana i naselja Monostur

k.č.br. 1401 (z.k.ul.1, 2966 m²), 1402/1 (z.k.ul.1956, 1121 m²), 1402/2 (z.k.ul.1957, 2242 m²), 1402/3 (z.k.ul.1958, 2242 m²), 1402/4 (z.k.ul.448, 2243 m²), 1403 (z.k.ul.2195, 5000 m²), 1404 (z.k.ul.1434, 8748 m²), 1405 (z.k.ul.228, 15624 m²), 1406 (z.k.ul.965, 15566 m²), 1407 (z.k.ul.2049, 12254 m²), 1408 (z.k.ul.316, 22381 m²), 1412 (z.k.ul.126, 3390 m²), 1413 (z.k.ul.288, 5949 m²), 1414 (z.k.ul.1810, 9419 m²), 1415/1 (z.k.ul.1650, 5448 m²), 1415/2 (z.k.ul.1210, 1362 m²), 1415/3 (z.k.ul.1673, 1362 m²), 1415/4 (z.k.ul.1672, 1362 m²), 1415/5 (z.k.ul.1671, 1361 m²), 1416 (z.k.ul.1175, 6656 m²), 1417 (z.k.ul.481, 3644 m²), 1418 (z.k.ul.1, 2040 m²), dio 1419 (z.k.ul.1876, 64122 m² od ukupno 144022 m²), sve k.o. Nuštar. Istočna granica kulturnog dobra na k.č.br. 1419 k.o. Nuštar omeđena je linijom određenom sljedećim lomnim točkama: T1 E=685360 N=5024593, T2 E=685468 N=5024458, T3 E=685477 N=5024364, T4 E=685430 N=5024291, T5 E=685432 N=5024208, a ostale granice slijede rubove katastarskih čestica.

Koordinate su određene u koordinatnome sustavu HTRS96/TM

Nuštar

Datum: 10.04.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0049

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6928

Općina STARI JANKOVCI

Srijemske Laze

Arheološko nalazište Utvrda

dio k.č.br. 4453 (z.k.ul. 1753, 1638 m² od ukupno 269943 m²) k.o. Otok

unutar poligona određenog sljedećim točkama: T1 E=689758 N=5008471, T2 E=689759 N=5008375, T3 E=689652 N=5008380, T4 E=689659 N=5008475.

Koordinate su određene u koordinatnome sustavu HTRS96/TM, dio k.č.br. 1504/2 (z.k.ul. 783, 8520 m² od ukupno 3785199 m²) k.o. Srijemske Laze

Otok; Sremske Laze

Datum: 06.04.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0045

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1

Z-6924

Općina MARKUŠICA

Gaboš

Arheološko nalazište Utvrda Buđak

obuhvaćaju dio k.č.br. 321/1 (z.k.ul. 756, 11927 m² od ukupno 858179 m²), dio k.č.br. 322/2 (z.k.ul. 753, 3722 m² od ukupno 145982 m²) sve k.o. Gaboš unutar poligona određenog sljedećim točkama: T1 E=678108 N=5027701, T2 E=678077 N=5027576, T3 E=677983 N=5027599, T4 E=677952 N=5027650, T5 E=677970 N=5027714 T6 E=678012 N=5027726.

Koordinate su određene u koordinatnome sustavu HTRS96/TM

Gaboš

Datum: 10.04.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0048

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6927

Općina ANDRIJAŠEVCI

Rokovci

Arheološko nalazište Utvrda Hrapkovo (Jemrića stan)

k.č.br. 305 (z.k.ul. 123, 2248 m²), dio k.č.br. 1082 (z.k.ul. 806, 360 m² od ukupno 16879 m²), dio k.č.br. 1243 (z.k.ul. 806, 700 m² od ukupno 36114 m²) sve k.o. Rokovci unutar poligona određenog sljedećim točkama: T1 E= 676409 N=5015872, T2 E=676440 N=5015867, T3 E=676476 N=5015850, T4 E=676440 N=5015799, T5 E=676432 N=5015799, T6 E=676415 N=5015816, T7 E=676404 N=5015834.

Koordinate su određene u koordinatnome sustavu HTRS96/TM

Rokovci

Datum: 06.04.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0047

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6925

Općina PRIVLAKA

Privlaka

Arheološko nalazište Utvrde Zvirinac – Živica

dio k. č. 1060 (zk. ul. 843, 6130 m² od ukupno 201217 m²) k. o. Novi Jankovci unutar poligona određenog sljedećim točkama: T1 E=684715 N=5011548, T2 E=684727 N=5011437, T3 E=684787 N=5011367, T4 E=684750 N=5011331, T5 E=684673 N=5011367, T6 E=684631 N=5011370, T7 E=684611 N=5011373, T8 E=684496 N=5011365, T9 E=684494 N=5011392, T10 E=684684 N=5011548.

Koordinate su određene u koordinatnome sustavu HTRS96/TM; k.č.br. 4 (z.k.ul. 320, 1884 m²), dio k.č.br. 113/1 (z.k.ul. 2141, 22160 m² od ukupno 48316 m²) sve k.o. Privlaka

Novi Jankovci; Privlaka

Datum: 06.04.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0046

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1

Z-6926

Zadarska županija

Grad NIN

Nin

Crkva sv. Ambroza

k. č. zem 1205 (zk. ul. 1596, 151 m²), 1204/1 (zk. ul. 2381, 122 m²), 1204/2 (zk. ul. 2381, 50 m²).

Gps koordinate crkve su: N 44139699185814’34’’ i E 15139699185811’11’’.

Nin – Zaton

Datum: 13.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0090

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6968

Općina SALI

Sali

Svjetionik Sestrica Vela – Tajer

k. č. zgr. 135 (zk. ul. 1592) i k. č. zgr. 134 (zk. ul. 571)

Sali

Datum: 13.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0090

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6967

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA
 

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro/Skupina kulturnih dobara

Rješenje

Broj registra

Grad Zagreb županija

Grad: GRAD ZAGREB

Zagreb

Spomenik Sveti Juraj ubija zmaja

Datum: 12.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0060

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-2

Z-6958

Krapinsko-zagorska županija

Grad: PREGRADA

Pregrada

Izvorni namještaj Thierryjeve ljekarne

Datum: 21.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0098

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6970

Pavlovec Pregradski

Sakralni inventar kapele sv. Donata

Datum: 21.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0097

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6971

Općina: ZAGORSKA SELA

Zagorska Sela

Liturgijski tekstil župe sv. Katarine

Datum: 21.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0096

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6972

Grad: KRAPINA

Krapina

Sakralni inventar župne crkve sv. Nikole biskupa

Datum: 21.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0099

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6969

Ličko-senjska županija

Grad: GOSPIĆ

Gospić

Kipovi sv. Petar i Pavao

Datum: 26.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0083

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6950

Šibensko-kninska županija

Općina: TRIBUNJ

Tribunj

Zbirka ribarskog alata i brodske opreme Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva »Tribunj«

Datum: 26.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0081

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6952

Općina: TISNO

Jezera

Zbirka tradicijskih svečanih nošnji KUD-a »Koledišće« Jezera

Datum: 31.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0084

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6953

(C) NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA
 

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro/Skupina kulturnih dobara

Rješenje

Broj registra

županija

Općina:

Više naselja

Šoltanski čakavski govori

Datum: 12.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0069

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-6933

Više naselja

Umijeće pripreme kumpeta, ćuptera – tradicijske slastice od mošta iz Makarskoga primorja te Imotske i Vrgorske krajine

Datum: 08.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0085

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6954

Osječko-baranjska županija

Grad: ĐAKOVO

Đakovo

Tradicije uzgoja lipicanaca u Slavoniji, Baranji i Srijemu

Datum: 12.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0035

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-7

Z-6918

Splitsko-dalmatinska županija

Općina: MILNA

Milna

Govori milnarskoga područja

Datum: 12.05.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0068

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-6932

Grad: KOMIŽA

Komiža

Iskustvo gajete falkuše – pučke vrednote vezane uz komišku gajetu falkušu (umijeće gradnje, navigacija, plovidba, ribolov, jezik)

Datum: 12.06.2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0086

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6955

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox