IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2017 - važeći tekst, NN br. 87/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 

 IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 04/2017

(„Narodne novine“, broj 87/17)

Lista preventivno zaštićenih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2017. – Liste preventivno zaštićenih dobara.

II.

U Listu preventivno zaštićenih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30. 6. 2017. godine unesena su sljedeća preventivno zaštićena (a) nepokretna dobra, (b) pokretna dobra i (c) nematerijalna dobra:

(A) NEPOKRETNA DOBRA
 

Naselje, Adresa

Preventivno zaštićeno dobro

Prostorne međe

Rješenje

Broj registra

Istek zaštite

Katastraske čestice

Katastarske općine

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad DUBROVNIK

Dubrovnik

Duhanska stanica, Vukovarska 28

kat. čest. zgr. 420 i 432

Gruž

Datum: 04.05.2017.
Klasa: UP/I- 612-08/15-05/0105
Urbroj: 532-04-02-17/10-16-01

P-5664

4.5.2020.

Petrovo Selo

Kompleks ljetnikovca Bobali na Mirinovu

čest.zgr. 1/1, 1/2, 2, 3, 78, čest. zem. 1/1, 1/2, 2

Petrovo Selo

Datum: 25.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/16-05/0166
Urbroj: 532-04-02-17/10-16-1

P-5690

25.5.2020.

Dubrovnik

Pravoslavno groblje

čest.zem. 175 i 176

Dubrovnik

Datum: 20.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0071
Urbroj: 532-04-02-17/10-17-01

P-5691

20.4.2020.

Dubrovnik

Gradski predjel Sv. Jakova

čest.zgr. 737, 738, 739, 742/3, 743, 744, 745, 746, 747/1, 747/2, 748, 749, 750, 752, 751, 753/1, 753/2, 753/3, 754, 755, 756, 761/1, 761/2, 762, 2492, 2549, 2560, 2662, 2695, 2725, 2759, 2786, 2787, 2803, 2910, 2915, 3031, 3075, 3131, 3132, 3133, 3134, 3144, 3304 čest. zem. 1755/5, 1775/1, 1775/3, 1775/4, 1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1783, 1785/1, 1785/2, 1796, 1797, 1804/3, 1805, 1806, 1808/1, 1808/2, 1809, 1811, 1812, 1823/3, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1833, 1835/1, 1835/2, 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1839/3, 1840, 1842, 1843, 1844, 1854/2, 1855/1, 1855/2, 1856/1, 1856/2, 1859/1, 1859/2, 1859/3, 1859/4, 1859/6, 1859/7, 1859/8, 1859/9, 1860/1, 1860/2, 1861, 1863, 1864/1, 1864/3, 1864/4, 1870, 1873, 2451, 2452, 2455, 2456, 2478, 9999/151, 9999/152, 9999/153

Dubrovnik

Datum: 12.04.2016.
Klasa: UP/I-612-08/16-05/0089
Urbroj: 532-04-02-17/10-16-01

P-5493

12.4.2019.

Suđurađ

Stambeno-gospodarski kompleks Blus – Dadić u Šilovu selu

čest. zgr. 94, 96/1, 96/2, 97, čest.zem.788, 789, 790, 791, 792/1 i 792/2

Suđurađ

Datum: 29.04.2016.
Klasa: UP/I-612-08/16-05/0103
Urbroj: 532-04-02-17/10-16-01

P-5549

29.4.2019.

Općina JANJINA

Sreser

Povijesna cjelina naselja Sreser

kat. čest. zgr. *40, *41, *42, *43, *44, *45/1, *45/2, *46, *47/1, *47/2, *48/1, *48/2, *49/1, *49/2, *49/3, *49/5, *49/7, *50, *51, *54/2, *55/1, *55/2, *55/3, *55/4, *56/1, *56/2, *56/3, *56/4, *56/5, *56/6, *57/1, *57/2, *57/3, *58/1, *59, *60, *61, *62, *63/1, *63/2, *63/3, *64, *65, *66/1, *66/2, *66/3, *66/4, *67/1, *67/2, *68/1, *68/2, *69, *70/1, *70/2, . *71/1, *71/2, *71/3, *72, *73, *74, *75/1, *75/2, *76, *78/1, *78/2, *79, *80, *81/1, *81/2, *82/1, *82/3, *82/4, *82/5, *83, *84, *85/1, *85/2, *85/3, *87, *88/1, *88/2, *88/3, *89/1, *89/2, *90, *91/1, *91/2, *92, *93/1, *93/2, *93/3, *93/4, *93/5, *93/6, *93/7, *93/8, *94/1, *94/2, *95, *171, *176, *177, *178, *179, *180, *181, *182 , *183, *184, *186, *187, *188, *191, *192, *193, *196, *199, *200, *202, *203 , *204, *205, *206, *208 i čest. zem. 364/8, 365, 367, 368, 370/1, 370/2, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381/1, 381/2, 382, 388, 389, 390, 404/2, 405/1, 405/2, 405/3, 414/1, 415, 545/4, 546/1, 546/2, 546/3, 547, 548/11, 548/3, 548/5, 548/7, 548/8, 551, 552, 553, 554, 555/1, 555/2, 556, 557, 566/1, 566/2, 567, 568/1, 568/2, 569, 570, 577, 590, 686, 687/1, 687/2, 688, 689, 690, 691, 692, 697, 698, 699, 700/1, 700/2, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709/1, 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 712, 713, 714, 715/1, 715/2, 715/3, 716, 1008/3, 1008/9, 1011/4, 1011/5, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1013/4, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1019/4, 1019/5, 1019/6, 1019/7, 1019/8, 1019/9, 1019/10, 1019/11, 1019/12, 1019/13, 1019/14, 1019/15, 1019/16, 1019/17, 1019/18, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1020/5, 1020/6, 1020/7, 1021, 1024, 1025, 1026/1, 1026/2, 1027/2, 1022/1, 1022/2, 1022/3, 1023, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1089/1, 1089/2, 1090/1, 1090/2, 1090/3, 1090/4, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1134/5, 1134/6, 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1138/4, 1138/5, 1139/1, 1139/2, 1140/1, 1140/2, 1141, 1142/1, 1142/2, 1143, 1144, 1145/1, 1146, 1147, 1148, 1149, 1145/2, 1151, 1190, 1192/1, 1191, 2330/2, 2330/3, 2330/4, 2330/9, 2326, 2337, 2374

Sreser

Datum: 03.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0078
Urbroj: 532-04-02-17/14-17-01

P-5645

3.5.2020.

Općina KONAVLE

Ljuta

Sklop mlinica na rijeći Ljutoj

k. č. zgr. 33, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 94, k. č. zem. 300/1, 301, 303, 304/1, 304/2, 304/3, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314/1, 314/2, 314/3, 315, 317, 318/1, 318/2, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 327, 328, 329/1, 329/2, 330/1, 330/2, 331/1, 331/2, 346, 349, 350, 352, 707, 708, 709, 1423; dijelovi k. č. zem. 1385 i 1421/1, dio k. č .zgr. 32, k. č. zem. 300/2, 300/3.

Ljuta

Datum: 19.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0069
Urbroj: 532-04-02-17/11-01

P-5694

19.4.2020.

Grad Zagreb županija

Grad GRAD ZAGREB

Zagreb

Obiteljska kuća arhitekta Vjenceslava Richtera

k.č.br. 1795/1 k.o. Črnomerec – nova izmjera, zk.č.br. 692/9 zk.ul. 20362 k.o. Grad Zagreb, označena kao: Dvorište u Ul. Vrhovec br. 38a, površine 800 m² i 1795/6 k.o. Črnomerec. – nova izmjera, zk.č.br. 692/25 zk.ul. 109837 k.o. Grad Zagreb, označena kao: Park Vrhovec, površine 1484 m².

Črnomerec

Datum: 26.06.2017.
Klasa: 612-08/2017-003/3
Urbroj: 251-18-04-17-2

P-5674

26.6.2021.

Zagreb

Zanatlijski dom

k.č.br. 3803, k.č.br. 3802 k.č.br. 3803 k.o. Črnomerec – nova izmjera, zk.č.br. 453/1 zk.ul. 1238 k.o. Grad Zagreb, označena kao: Kuća popisni broj 4153, dvorište i vrt na Trgu Ladislava Pejačevića broj 5 i broj 1 Pantovčak, na Britanskom trgu – Pantovčak, površina 1673 m² i k.č.br. 3802 k.o. Črnomerec – nova izmjera, zk.č.br. 453/2 zk.ul. 222082 k.o. Grad Zagreb, označena kao: Stambena zgrada broj 3 na Pantovčaku, površine 232 m² i dvorište površine 13 m², dvorište, stambena zgrada, Zagreb, Pantovčak 3, ukupne površine 245 m².

Črnomerec

Datum: 29.06.2017.
Klasa: 612-08/2017-03/15
Urbroj: 251-18-02-17-1

P-5681

29.6.2021.

Istarska županija

Grad BUJE – BUIE

Krasica

Arheološko nalazište Kastion

k.č.521 zgr. i 3864/6 (z.k.ul. br.950)

Buje

Datum: 12.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0100
Urbroj: 532-04-02-10/12-17-02

P-5677

12.6.2023.

Grad LABIN

Labin

Gospodarsko-stambeni objekt , Ulica 1. maja 3

k. č. 358 (zk. ul. 66)

Labin

Datum: 07.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0047
Urbroj: 532-04-02-10/8-17-05

P-5667

7.4.2020.

Karlovačka županija

Grad OGULIN

Jasenak

Zgrada osnovne škole

k.č. 15 (zk.ul. 6), 16 (zk.ul 6), 17 (zk.ul. 6), 18 (zk.ul. 6), 19 (zk.ul. 6)

Jasenak

Datum: 05.06.2017.
Klasa: UP/I- 612-08/17-05/0081
Urbroj: 532-04-02-09/6-17-06

P-5655

5.6.2021.

Koprivničko-križevačka županija

Grad KRIŽEVCI

Carevdar

Crkva sv. Barbare

k. č. br. 1 (zk. ul. 167)

Carevdar

Datum: 26.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0073
Urbroj: 532-04-02-02/3-17-1

P-5661

26.5.2020.

Požeško-slavonska županija

Općina KAPTOL

Podgorje

Arheološka zona Bangradac

1780, 1781, 1782, 1783, 1972, 1928, 1929/1

Podgorje; Vetovo

Datum: 07.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0063
Urbroj: 532-04-02-07/5-17-3

P-5624

7.4.2023.

Primorsko-goranska županija

Općina KOSTRENA

Kostrena

Arheološka zona Solin

5542/8

Kostrena Lucija

Datum: 06.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0062
Urbroj: 532-04-02-11/14-17-1

P-5627

6.4.2023.

Grad RIJEKA

Rijeka

Dječja bolnica Kantrida

1922/1, 1922/4, 1922/5, 1922/6, 1927/3

Zamet

Datum: 20.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0104
Urbroj: 532-04-02-11/1-17-1

P-5682

20.6.2021.

Grad RAB

Rab

Loža u gradu Rabu

102/1

Rab – Mundanije

Datum: 12.06.2017.
Klasa: UP/I 612-08/17-05/0074
Urbroj: 532-04-02-11/13-17-1

P-5659

12.6.2020.

Grad KASTAV

Kastav

Zidine grada Kastva

k.č. 3377/1, 3376/1, 3378/1, 3392, 3393, 3395/4, 3397, 3399, 3400, 3401, 3413, 3420, 3421, 3423, 3424/1, 3424/2, 3425, 3426, 3427, 3430, 3431, 3433, 3437, 3438, 3439, 3440/2, 3441, 3442, 3461, 3466, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472/1, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3512, 3513, 3514, 3515, 3517/1, 3517/2, 3555/1, 3557/3 3558/2, 3561, 3562/1, 3563, 3564/1, 3564/2, 3569, 3570/3, 3570/4

Kastav

Datum: 23.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/16-05/0219
Urbroj: 532-04-02-11/5-17-1

P-5673

23.5.2020.

Sisačko-moslavačka županija

Grad GLINA

Mala Solina

Crkva Ranjenog Isusa

k.č.br. *23

Mala Solina

Datum: 11.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/16-05/0324
Urbroj: 532-04-02-04/2-17-3

P-5631

11.4.2020.

Općina SUNJA

Sunja

Tradicijska drvena kuća u naselju Sunja, Ulica S. Radića k.br. 25

1506

Sunja

Datum: 02.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0086
Urbroj: 532-04-02-04/2-16-5

P-5658

2.6.2021.

Splitsko-dalmatinska županija

Grad TROGIR

Trogir

Arheološki lokalitet Kraljeva ograda

k. č. 3732 (zk. č. 7239, zk. ul. 6404) i 3628/1 (zk. č. 7148, zk. ul. 7266)

Trogir

Datum: 13.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0102
Urbroj: 532-04-02-16/2-17-1

P-5671

13.6.2023.

Općina KLIS

Korušce

Bunari i lokva na Svrnogi

k.č.zem. 991, k.č.zem. 999, k.č.zem. 989/1, k.č.zem. 998, k.č.zem. 997, k.č.zem. 996, k.č.zem. 995 i k.č.zem. 1001/7 (zaštita navedene čestice odnosi se na radijus od 50 m od bunara Svrnoga)

korušce

Datum: 12.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0082
Urbroj: 532-04-02-15/15-17-1

P-5646

12.5.2020.

Grad IMOTSKI

Donji Vinjani

Kapela sv. Katarine

k. č. zgr. 263

Vinjani

Datum: 07.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0061
Urbroj: 532-04-02-18/02-17-03

P-5626

7.4.2020.

Grad OMIŠ

Donji Dolac

Stambeno-gospodarski sklop s kulom Banić

k.č.zgr. 786

Donji Dolac

Datum: 27.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0105
Urbroj: 532-04-02-15/11-17-1

P-5678

27.6.2020.

Gornji Dolac

Težačka staza Gornji Dolac – Gata

k.č.zem. 6884, k.o. Gata,;k.č.zem. 6512 i k.č.zem 2631/1 (odnosi se samo na dio navedene čestice kojim prolazi trasa puta), sve k.o. Gornji Dolac; k.č.zem. 3813, k.o. Čišla

Gata; Gornji Dolac

Datum: 02.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0079
Urbroj: 532-04-02-15/15-17-1

P-5641

2.5.2020.

Virovitičko-podravska županija

Grad VIROVITICA

Virovitica

Arheološko nalazište Petrovac

k. č. br. 2753(ZK ul. br. 7253), k. č. br. 2754 (ZK ul. br. 315), k. č. br. 2755(ZK ul. br. 315), k. č. br. 2756/1 (ZK ul. br. 643), k. č. br. 2756/2 (ZK ul. br. 643),

Virovitica

Datum: 26.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0093
Urbroj: 532-04-02-07/5-17-3

P-5650

26.5.2023.

Zadarska županija

Grad NIN

Žerava

Arheološki ostaci crkve sv. Pavla na lokalitetu Crkvina, položaj Bubanj kod naselja Žerava

k.č. 36

Žerava

Datum: 08.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0083
Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2

P-5668

8.6.2023.

Zagrebačka županija

Općina ŽUMBERAK

Kalje

Župna crkva sv. Mihovila (Mihaela) arkanđela

270, 274

Kalje

Datum: 05.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0099
Urbroj: 532-04-02-01/17-17-1

P-5670

5.6.2021.

(B) POKRETNA DOBRA
 

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Preventivno zaštićeno dobro/Skupina dobara

Rješenje

Broj registra

Istek zaštite

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad: ČAZMA

Gornji Miklouš

Inventar crkve sv. Nikole

Datum: 26.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0091
Urbroj: 532-04-02-02/2-17-1

P-5660

26.5.2021.

Grad Zagreb županija

Grad: GRAD ZAGREB

Zagreb

Dvije amfore tipa Lamboglia 2

Datum: 19.06.2017.
Klasa: 612-08/17-03/11
Urbroj: 251-18-04-17-01

P-5679

19.6.2021.

Zagreb

Inventar Riznice zagrebačke katedrale Nadbiskupije zagrebačke

Datum: 01.06.2017.
Klasa: 612-08/17-003/7
Urbroj: 251-18-04-17-01

P-5651

1.6.2021.

Zagreb

Skulptura Portret Nade Tončić Grge Antunca

Datum: 30.05.2017.
Klasa: 612-08/17-03/10
Urbroj: 251-18-04-17-01

P-5654

30.5.2021.

Zagreb

Slika Jurja Plančića, Autoportret s paletom

Datum: 30.05.2017.
Klasa: 612-08/17-03/09
Urbroj: 251-18-04-17-01

P-5652

30.5.2021.

Zagreb

Slika Krajolik krošnjatih pinija Mate Celestina Medovića

Datum: 30.05.2017.
Klasa: 612-08/17-03/8
Urbroj: 251-18-04-17-01

P-5653

30.5.2021.

Zagreb

Zbirka likovnih djela Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske

Datum: 29.06.2017.
Klasa: 612-08/17-003/14
Urbroj: 251-18-04-17-01

P-5675

29.6.2021.

Istarska županija

Općina: VIŽINADA – VISINADA

Vižinada

Misnica

Datum: 07.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0097
Urbroj: 532-04-02-10/8-17-01

P-5676

7.6.2021.

Općina: LANIŠĆE

Slum

Procesijsko raspelo iz crkve sv. Mateja

Datum: 25.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0084
Urbroj: 532-04-02-10/8-17-01

P-5656

25.5.2021.

Općina: MOTOVUN – MONTONA

Motovun

Procesijsko raspelo iz župne crkve sv. Stjepana

Datum: 25.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0085
Urbroj: 532-04-02-10/8-17-01

P-5657

25.5.2021.

Požeško-slavonska županija

Grad: PAKRAC

Pakrac

Vladičanski tron Kirila Živkovića

Datum: 05.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0072
Urbroj: 532-04-02-07/2-17-04

P-5642

5.5.2020.

Sisačko-moslavačka županija

Grad: SISAK

Topolovac

Inventar kurije Matovina

Datum: 16.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0103
Urbroj: 532-04-02-04/1-17-1

P-5669

16.6.2021.

Splitsko-dalmatinska županija

Grad: SPLIT

Split

Bijela mitra s križem

Datum: 29.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0095
Urbroj: 532-04-02-15/3-17-1

P-5649

29.5.2020.

Split

Bijela mitra sa zlatorezom

Datum: 29.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0096
Urbroj: 532-04-02-15/3-17-1

P-5648

29.5.2020.

Split

Žuta mitra

Datum: 29.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0094
Urbroj: 532-04-02-15/3-17-1

P-5647

29.5.2020.

Šibensko-kninska županija

Općina: KISTANJE

Kistanje

Knjiga Četverojevanđelja

Datum: 19.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0068
Urbroj: 532-04-02-14/10

P-5635

19.4.2020.

Kistanje

Plaštanica

Datum: 26.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0066
Urbroj: 532-04-02-14/10

P-5636

26.4.2020.

Kistanje

Svilena oltarska zavjesa

Datum: 19.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0065
Urbroj: 532-04-02-14/10

P-5638

19.4.2020.

Kistanje

Trebnik

Datum: 19.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0067
Urbroj: 532-04-02-14/10

P-5637

19.4.2020.

Zadarska županija

Općina: SVETI FILIP I JAKOV

Sveti Petar na Moru

Drveni nadvratnik s glagoljskim natpisom iz Sv. Petra na moru

Datum: 14.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0101
Urbroj: 532-04-02-13/8-17-2

P-5672

14.6.2021.

Općina: PAŠMAN

Ždrelac

Viseći svijećnjak

Datum: 10.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0080
Urbroj: 532-04-02-13/7-17-1

P-5643

10.5.2020.

Grad: ZADAR

Zadar

Zbirka arheoloških predmeta s podmorskih arheoloških nalazišta Janice i Babuljaš kod Pakoštana i Veruda kod Pule

Datum: 22.05.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0075
Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2

P-5644

22.5.2020.

Zagrebačka županija

Grad: SAMOBOR

Samobor

Bočni oltar sv. Josipa i bočni oltar sv. Antuna Padovanskog u franjevačkoj crkvi Uznesenja Marijina

Datum: 29.06.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0106
Urbroj: 532-04-02-01/15-17-1

P-5680

29.6.2020.

(C) NEMATERIJALNA DOBRA
 

Naselje, Smještaj / Pohranjeno

Preventivno zaštićeno dobro / Skupina dobara

Rješenje

Broj registra

Istek zaštite

Koprivničko-križevačka županija

Grad: ĐURĐEVAC

Đurđevac

Priprema tradicijskog kolača – pogača z oreji

Datum: 13.04.2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0051
Urbroj: 532-04-02-02/2-17-01

P-5632

13.4.2020.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox