IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 05/2017. - važeći tekst, NN br. 109/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  

 IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 05/2017.

("Narodne novine", broj 109/17)

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 05/2017. – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30.09.2017. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) pokretna kulturna dobra i (c) nematerijalna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

 

Naselje, Adresa Kulturno dobro Prostorne međe Rješenje 2017.
Katastarske čestice Katastarske općine

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad DUBROVNIK

Rožat Ljetnikovac Resti kat. čest. zgr. 58, 59, 60 te čest. zem. 345/1, 345/2, 345/8, 347/2, 348/3, 355/1, 355/2, 356/2, 357/2, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364/6 (zk. ul. 56, 64, 117, 136, 161, 162, 163, 198, 200, 203, 226, 241, 250) Rožat

Datum: 28. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0103

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6976
Zaton Vila Gozze čest. zgr. 327, 328, čest. zem. 1171/1, 1171/2, 1171/3, 1171/4, 1170, dio 2993/1 (potok) (zk. ul. 632, 806, 807, 1708, 1691) Zaton

Datum: 13. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0092

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6965
Općina LUMBARDA        
Lumbarda Zadružni i kulturni dom kat. čest. zgr. 116 i 741, čest. zem. 1624/2 (zk. ul. 422, 439) Lumbarda

Datum: 14. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0093

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6964

Grad Zagreb županija

Grad GRAD ZAGREB

Zagreb Kapela sv. Križa, Ilirski trg k. č. br. 1454 k. o. Centar – nova izmjera, zk. č. br. 356 zk. ul. 30 k. o. Grad Zagreb, i k. č. br. 1453 k. o. Centar – nova izmjera, zk. č.br. 357 zk. ul. 108654 k. o. Grad Zagreb Centar

Datum: 12. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0054

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-2

Z-6957
Zagreb Palača Središnjeg ureda za osiguranje radnika (SUZOR-a), Mihanovićeva ulica 3 – Ulica Grgura Ninskog 4 k. č. br. 2944 k. o. Centar (zk. č. 4403/1, 4403/2, 4403/3, 4403/5, 4403/6, 4403/7 i 4403/12 k. o. Grad Zagreb) Centar

Datum: 12. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0055

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-2

Z-6961
Zagreb Skulptura Metalac tekstilcu dio 3087 (položaj skulpture HTRS96: E 456217, N 5074888) Črnomerec

Datum: 16. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0058

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-6936
Zagreb Spomenik Bacač diska 172 (položaj spomenika HTRS96: E 462192, N 5075545) Peščenica

Datum: 17. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0059

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-6940
Zagreb Spomenik Ruka prijateljstva (Pozdrav) 1653 (položaj spomenika HTRS96: E 462143.5, N 5074782) Peščenica

Datum: 16. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0057

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-6937
Zagreb Zgrada Gospodarske sloge s cjelovito uređenim i opremljenim interijerom knjižare Znanje d.d. u prizemlju, danas KGZ – Knjižnica Medveščak, Odjel za djecu i Odjel za mlade 6275 Centar

Datum: 15. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0052

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-6934
Zagreb Zgrada Našičke tvornice tanina i paropila d.d., danas Exportdrvo d.d., Trg Marka Marulića 18/Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića 1 k. č. br. 2779 (zk. č. 3665/6 zk. ul. 3555 k. o. Grad Zagreb) Centar

Datum: 12. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0053

Urbroj: 532-04-01-03-02/1172

Z-6956
Lučko Zgrada stare škole 4567 Lučko

Datum: 16. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0056

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-6935

Karlovačka županija

Grad KARLOVAC

Karlovac Zgrada sportske dvorane k. č. 1860/2 (zk. ul. 1305), 1860/1 (zk. ul. 947), k. č. 1863/2 (zk. ul. 409) Karlovac II

Datum: 12. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0088

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1

Z-6959

Koprivničko-križevačka županija

Općina PODRAVSKE SESVETE

Podravske Sesvete Crkva Svih Svetih kat. čest. br.: 2, 3, 7, 13, 36 (zk. ul. 757), 10 (zk. ul. 942) i 12 (zk. ul. 1721) Podravske Sesvete

Datum: 18. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/07-06/0057

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-4

Z-3200

Krapinsko-zagorska županija

Općina BEDEKOVČINA

Bedekovčina Dvorac Gornja Bedekovčina, Aleja Dragutina Domjanića 15 k. č. 5817/1, 5819, k. č. 5823, k. č. 5821, k. č. 5822, k. č. 5818, k. č. 5820 Bedekovčina

Datum: 11. 4. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/04-01/343

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-4

Z-1728
Općina MARIJA BISTRICA        
Marija Bistrica Kameni spomenik arkanđela Rafaela s malim Tobijom dio k. č. 1205 (zk. ul. 1193), HTRS96/TM položaj E470764, N5096461 Marija Bistrica

Datum: 3. 4. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0042

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1

Z-6922
Općina KUMROVEC        
Kumrovec Muzej »Staro selo« 1299 (z.k.č. 1702/2 (zk. ul. 1676)), 1312 (z.k.č. 1702/9 (zk. ul. 606)), 1313 (zk. č. 1777/2 (zk. ul. Popis I)), 1301 (z.k.č. 1702/51 (zk. ul. 1676)), 1302 (z.k.č. 1702/52 (zk. ul. 1676)), 1303 (z.k.č. 1702/1 (zk. ul. 1676)), 1304 (z.k.č. 1701 (zk. č. 305)), 1306 (z.k.č. 1699 (zk. ul. 1676)), 1307 (zk. č. 1702/34 (zk. ul. 1713)), 1309 zk. č. 1702/32 (zk. ul. 1676)), 1314 (zk. č. 1314 (zk. ul. 1047)), 1315 (zk. č. 1696/1 (zk. ul. 32)), 1316 (zk. č. 1696/5 (zk. ul. 1676)), 1317 (zk. č. 1696/2 (zk. ul. 762)), 1318 (zk. č. 1698 (zk. ul. 260)), 1319 (dio z.k.č. 1696/3 (zk. ul. 1676)), 1320 (dio z.k.č. 1697/2 (zk. ul. 1676)), 1321 (dio z.k.č. 1697/1-A (zk. ul. 1676) i dio z.k.č. 1697/1-B (zk. ul. 1676)), 1322 (dio z.k.č. 1696/3 (zk. ul. 1676)), 1323 (dio z.k.č. 1696/4 (zk. ul. 1488), dio 1696/3 (zk. ul. 1696), dio 1697/2 (zk. ul. 1676), dio 1697/1-A (zk. ul. 1676), dio 1697/1-B (zk. ul. 1676)), 1324,1325,1326, Razvor

Datum: 10. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/11-06/0472

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-5301
Kumrovec Muzej »Staro selo« 1327, 1328 i 1329 (odgovaraju z.k.č. 1689/1-1 (zk. ul. 1676), 1689/7 (zk. ul. 1676), 1689/4 (zk. ul. 1676), 1689/6 (zk. ul. 1676), 1690 (zk. ul. 1676)), 1330 (zk. č. 1691/2-1 (zk. ul. 251), 1691/2-2 (zk. ul. 1676), 1691/1 (zk. ul. 251)), 1331 (zk. č. 1695/6 (zk. ul. 1080)), 1332 (zk. č. 1692/9 (zk. ul. 1044)), 1333 (zk. č. dio 1689/3 (zk. ul. 1527), dio 1689/2-2 (zk. ul. 1527), 1689/5 (zk. ul. 1527)), 1334 (z.k.č. dio 1689/2-2 (zk. ul. 1527), zk. č. dio 1689/3 (zk. ul. 1527)), 1335 (zk. č. 1685/9 (zk. ul. 1527)), 1336 (zk.č. 1685/8 (zk. ul. 1091) i 1685/7 (zk. ul. 335)), 1337 (z.k.č. 1687/2 (zk. ul. 1529)), 1338 (z.k.č. 1688 (zk. ul. 1676)), 1339 (z.k.č. 1687/1 (zk. ul. 355), dio 1686/2 (zk. ul. 355)), 1340 (dio zk. č. 1686/2 (zk. ul. 355)), 1341 (dio z.k.č. 1686/1 (zk. ul. 1676)), 1342 (dio z.k.č. 1657/3 (zk. ul. 1676)), 1343 (dio z.k.č. 1657/3 (zk. ul. 1676)), 1344/1 (dio 1686/1 (zk. ul. 1676), 1657/1 (zk. ul. 1676), 1657/2 (zk. ul. 1676), dio 1657/3 (zk. ul. 1676), 1685/10 (zk. ul. 1676), 1684/10 (zk. ul. 1676), 1778 (zk. ul. Popis I), 1658/1 (zk.ul. 1676), 1658/3 (zk. ul. 1814), 1659/1 (zk. ul. 1676), 1659/2 (zk. ul. 1676), 1659/3 (zk. ul. 1676), dio 1660/6 (zk. ul. 1676), dio 1660/7 (zk. ul. 1676), dio 1660/8 (zk. ul. 1676), dio 1660/9 (zk. ul. 1814), 1660/10 (zk. ul. 1814), 1934/4 (zk. ul. 1813), dio 1780/8 (zk. ul. 1796)), 1344/2 (z.k.č. dio 1660/6 (zk. ul. 1676), dio 1660/7 (zk. ul. 1676), dio 1660/8 (zk. ul. 1676), dio 1659/1 (zk. ul. 1676), dio 1780/8 (zk. ul. 1796)), 1344/3 (dio zk. č. 1780/12 (zk. ul. 1796) i dio 1934/6 (zk. ul. 1813)), 885 i 884/1 (dio z.k. č. 1655/4 (zk. ul. 1636)), 884/2 (z.k. č. 1655/1 (zk. ul. 1636)), 880 (zk. č. dio 38/2 (zk. ul. 1676), dio 1655/3 (zk. ul. 1676), dio 1651/1 (zk. ul. 1676), dio 1790 (zk. ul. Popis I), dio 1650/2 (zk. ul. 1676)), 874 (z.k.č. dio 1650/2 (zk. ul. 1676), dio 1649 (zk. ul. 1676), dio 1790 (zk. ul. Popis I), dio 1652/3 (zk. ul. 1676), dio 1652/2 (zk. ul. 1676), 1652/1 (zk. ul. 1676), dio 1651/4-1(zk. ul. 1676)), 873 (z.k.č. dio 1790 (zk. ul. Popis I), dio 1651/1(zk. ul. 1676), dio 1652/3 (zk. ul. 1676) , dio 1652/2 (zk. ul. 1676), dio 1651/4-1 (zk. ul. 1676)), 872 (z.k.č. dio 1650/2 (zk. ul. 1676), dio 1649 (zk. ul. 1676), dio 1790 (zk. ul. Popis I), dio 1651/1 (zk. ul. 1676), dio 1652/3 (zk. ul. 1676), dio 1652/2 (zk. ul. 1676), dio 1651/4-1 (zk. ul. 1676)), 871 (z.k.č. dio 13/5 (zk. ul. 1676), dio 1650/1 (zk. ul. 1261), 1650/3 (zk. ul. 1676), dio 1649 Razvor

Datum: 10. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/11-06/0472

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-5301
    (zk. ul. 1676), dio 1650/2 (zk. ul. 1676)), 870 (z.k.č. 1650/4 (zk. ul. 1676), dio 1650/1 (zk. ul. 1261), dio 1650/2 (zk. ul. 1676), dio 1790 (zk. ul. Popis I), dio 1651/1 (zk. ul. 1676), dio 1651/3-1(zk. ul. 1676)), 881 (z.k. č. 1653 (zk. ul. 25)), 886 (z.k. č. 1647/2 (zk. ul. 1681), dio 1648 (zk. ul. 1681)), 879 (z.k.č. dio 38/2 (zk. ul. 1676), 15/1-2 (zk. ul. 1676), 15/13 (zk. ul. 1676), 15/14 (zk. ul. 1676), 15/15 (zk. ul. 1676),15/16 (zk. ul. 1676), dio 15/17 (zk. ul. 1676), 15/18 (zk. ul. 1676), 16/4 (zk. ul. 1676), 16/3 (zk. ul. 1676), 16/5 (zk. ul. 1676), dio 5 (zk. ul. 1159), dio 2 (zk. ul. 1159), 3 (zk. ul. 1159), 4 (zk. ul. 1159), dio 1651/3-3 (zk. ul. 1676), dio 1651/3-2 (zk. ul. 1676), dio 1651/3-1(zk. ul. 1676), 1651/4-2 (zk. ul. 1676), 1651/4-3 (zk. ul. 1676), 1655/2 (zk. ul. 1676)), 878 (z.k.č. 1 (zk. ul. 1676), dio 2 (zk. ul. 1159), dio 5 (zk. ul. 1159)), 877 (z.k.č. 15/10 (zk. ul. 1676), 6 (zk. ul. 1676), 16/1 (zk. ul. 1676), dio 1790 (zk. ul. Popis I), 17 (zk. ul. 1676), 7 (zk. ul. 1676), 8 (zk. ul. 1676), 1888 (zk. ul. 1676), 9 (zk. ul. 1676), 10 (zk. ul. 1676), 13/1 (zk. ul. 1676), 14/4 (zk. ul. 1676), 14/2 (zk. ul. 1676), 14/5 (zk. ul. 1676), dio 13/5 (zk. ul. 1676), dio 1650/1 (zk. ul. 1261), dio 1651/1 (zk. ul. 1676), dio 1651/3-3 (zk.      
    ul. 1676), dio 1651/2 (zk. ul. 1676)), 876 (z.k.č. dio 1651/3-3 (zk. ul. 1676), dio 15/17 (zk. ul. 1676), dio 1651/3-2 (zk. ul. 1676), dio 1651/2 (zk. ul. 1676), dio 1651/1 (zk. ul. 1676)), 875 (z.k.č. dio 1790 (zk. ul. Popis I), dio 1651/3-3 (zk. ul. 1676), dio 5 (zk. ul. 1159), dio 15/17 (zk. ul. 1676), dio 1651/3-2 (zk. ul. 1676), dio 1651/2 (zk. ul. 1676), dio 1651/1 (zk. ul. 1676), dio 1651/3-1 (zk. ul. 1676)), 887 (z.k. 1647/1 (zk. ul. 355), dio 1648 (zk. ul. 1681)), 902/2 (zk. č. 1891/2 (zk. ul. 239)), 902/1, 903 i 904 (svaka dio z.k. 1891/1 (zk. ul. 239)), 905 (dio z.k. 1886 (zk. ul. 664)), 866 (z.k.č. 14/1 (zk. ul. 650), 1890/3 (zk. ul. 650)), 869 (z.k.č. 1890/4 (zk. ul. 1794), dio 1890/5 (zk. ul. 650)), 897 (z.k.č. 1638/3 (zk. ul. 1859)), 896 (z.k.č. 896 (zk. ul. 458) i (zk. ul. 1607)), 895 (z.k.č. 895 (zk. ul. 1254)), 898 (dio z.k. 1640/1 (zk. ul. 1676)), 894 i 893 (dio z.k.č. 1641/2-A (zk. ul. 1676)), 892 (dio zk. č. 1640/1 (zk. ul. 1676)), 891 i 890 (dio z.k.č. 1641/1 (zk. ul. 28), dio 1641/3 (zk. ul. 28)), 889 (zk. č. 1641/2-B (zk. ul. 1676), dio 1641/3 (zk. ul. 28), dio 1641/1 (zk. ul. 28)), 888 (z.k.č. 1642 (zk. ul. 1676), 1643 (zk. ul. 1676), 1644 (zk. ul. 1676), 1645 (zk. ul. 1676), 1646 (zk. ul. 1676)), 899 (z.k.č. 1640/2 (zk. ul. 1676)), 901 i 900 (dio z.k.č. 1640/3-A (zk. ul. 1012), dio 1640/3-B (zk. ul. 1758), dio 1640/3-C (zk. ul. 1767)), 1083 (z.k.č. 1627 (zk. ul. 1676)), 1084 (z.k.č. 1628/2 (zk. ul. 1735)), 1086 (z.k.č. 1626/5 (zk. ul. 1285), 1626/1 (zk. ul. 1676) i 1626/2 (zk. ul. 1676)), 1087 (z.k.č. 1626/3 (zk. ul. 1676), 1626/4 (zk. ul. 1676)), 1088 (z.k.č. 1624/1 (zk. ul. 1676)), 1089 (z.k.č. 1624/4 (zk. ul. 1676), 1625 (zk. ul. 1676), 1624/2 (zk. ul. 1676)), 1090 (z.k.č. 1624/3 (zk. ul. 1676)), 1091 (z.k.č. 1623 (zk. ul. 1067), 1622/3 (zk. ul. 1285)), dio 1722 (zk. č. 1831 (zk. ul. Popis I)), dio 1735 (dio zk. č. 1776 (zk. ul. 1810)), dio 1729 (dio zk. č. 1801 (zk. ul. 1796)), dio 1346/1 (dio zk. č. 1780/8 (zk. ul. 1796))      

Ličko-senjska županija

Općina LOVINAC

Lovinac Arheološki lokalitet Pod Cvitušom – ostaci rimske ceste k.č. 846/1 (zk. ul. 76), k.č. 846/2 (zk. ul. 75), k.č. 847 (zk. ul. 155), k.č. 850 (zk. ul. 547), k.o. Cerje Cerje

Datum: 23. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0080

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1

Z-6949
Lovinac Mlin »Travić« k.č. 162 (zk. ul. 311) Lovinac

Datum: 23. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0079

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1

Z-6948
Lovinac Most na potoku Ričica dio k.č. 1321/1, k.o. Sveti Rok, na položaju po sustavu HTRS96 E=434117, N=4915761 Sveti Rok

Datum: 19. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0074

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1

Z-6942
Općina PLITVIČKA JEZERA
Vrelo
Koreničko
Crkva Uspenja Presvete Bogorodice 1500 Korenica

Datum: 16. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0070

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6939
Korana Mlin – vodenica Špoljarić k. č. zgr. 224 k. o. Drežnik, zemljišnoknjižna oznaka čestice 224 /K (zk. ul. 4) Drežnik

Datum: 12. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0087

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1

Z-6960
Grad GOSPIĆ
Široka Kula Ostatci Turske kule k.č.287/2 (zk. ul. 2751) Široka Kula

Datum: 26. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0082

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6951

Osječko-baranjska županija

Grad OSIJEK

Osijek Arheološko nalazište Frigis 2 9594/1 (zk.ul. 19606), 9594/2 (zk.ul. 20912), 9594/6 (zk.ul. 19606), 9595/3 (zk.ul. 21537), 9595/4 (zk.ul. 19895), 9595/8 (zk.ul. 19895), 9597/3 (zk.ul. 21536), 9597/4 (zk.ul. 4351), 9597/7 (zk.ul. 4351), 9596/3 (zk.ul. 19630), 9601/3 (zk.ul. 20969), 9601/4 (zk.ul. 2711), 9601/5 (zk.ul. 2711), 11407/4 (zk.ul. 19437) Osijek

Datum: 22. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0077

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6947
Josipovac Arheološko nalazište Vinogradi 560/1 (zk.ul. 18509), 560/8 (zk.ul. 4516), 557 (zk.ul. 1782) Josipovac

Datum: 22. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0076

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6946

Sisačko-moslavačka županija

Grad GLINA

Bojna Arheološko nalazište Brekinjova Kosa

 

1817 (zk. ul. 536A, 154088 m2), 1816 (zk. ul. 594, 92357 m2), 1779 (zk. ul. 594, 296422 m2), 1806/1 (zk. ul. 594, 10139 m2), 1806/2 (zk. ul. 611, 1957 m2), 1776 (zk. ul. 594, 508164 m22), 1777 (zk. ul. 594, 81220 m2)

Bojna

Datum: 12. 4. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0050

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1

Z-6929
Grad NOVSKA
Lovska Spomen obilježje Trokut iz Domovinskoga rata 718/1 (zk. ul. 328) Lovska

Datum: 13. 4. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0051

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1

Z-6930

Splitsko-dalmatinska županija

Općina ŠESTANOVAC

Žeževica Arheološka zona Trbotor dijelom 2732/8 (zk. ul. 570), dijelom 3590/1 (zk. ul. 570), 3586 (zk. ul. 195),; dio 6175/1 Opanci; Žeževica

Datum: 22. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0075

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6944
Grad HVAR
Hvar Bunar na Pjaci k.č. zem. 4536 (zk.ul. 510) Hvar

Datum: 27. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0102

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6973
Hvar Bunar u Grodi k. č. zem. 4538 (zk.ul. 510) Hvar

Datum: 27. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0100

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6975
Hvar Gornji bunar na Dolcu k. č. zem. 4528/2 (zk.ul. 510) Hvar

Datum: 27. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0101

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6974
Hvar Zgrada bivše mletačke bolnice k. č. zgr. 12/1, 12/2, 13/1, 13/2 i k. č. zem. 168/1, 168/2 i 169/1 (zk. ul. 1511, 2314, 2281, 2282, 997) Hvar

Datum: 13. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0094

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6963
Općina KLIS
Nisko Bunari Rajčica k. č. zem. 906 (zk. ul. 316), k.č.zem. 907 (zk. ul. 64) i k. č. zem. 908 (zk. ul. 122) Nisko

Datum: 14. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0095

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6962
Općina ŠOLTA
Gornje Selo Crkva sv. Marije u Borima 1163/1 (zk. ul. 2673), 1163/2 (zk. ul. 2673), 1163/3 (zk. ul. 2673), 1163/4 (zk. ul. 2675), 1163/5 (zk. ul. 2676), 1163/6 (zk. ul. 2674), 1163/7 (zk. ul. 2677) Gornje Selo

Datum: 08. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0067

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1

Z-6931
Grohote Ruralna kulturno-povijesna cjelina Grohote

»Zona »A« ; k. č.:

– 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 692, 691, 693, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723/1, 723/2, 723/3, 723/4, 723/5, 724, 4595 (put), 726, 725, 727, 728, 729, 731, 730, 734, 735, 733, 732, 736, 737, 738/1, 738/2, 739, 740,

Grohote

Datum: 7. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/12-06/0291

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-6

Z-5862
Grohote Ruralna kulturno-povijesna cjelina Grohote 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 499, 500, dio 4594 (put), 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512/1, 512/2, 513, 514, 515, 516, 491/1, 491/2, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 489, 471, dio 462 (put), 463, 470, 469, 430, 468, 464, 465, 466, 467, 490, 461, 460, 458, 457, 456, 431, 445, 446, 447, 459, 454, 455, 453, 451, 452, 444, 442, 443, 450, 441, 440, 439, 438, 449, 448, 432, 433, 434, 435, 437, 436, dio 4593/1 (put), 419, 421, 417, 416, 401, 402, 403, 404, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 391, 392, 393, 394, 390, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792/1, 792/2, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, dio 4590/1 (put), 857/1, 857/2, 857/3, 1090, 859, 858, dio 950 (put), 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1091/1, 1091/2, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1097, 1105, 1106, 1107, 1108, 1112/2, 1112/1, 1112/3, 1109, 1113, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1110, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1124, 1123, 1125, 1122, 1121, 1126, 1127, 1128, 1130, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1191, 1189, 1184, 1185, 1186, 1188, 1187, 1183, 1182, 1181, 1180, 1179, 1178, 1177, 1194, 1190, 1192, 1193, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1196, 1195, 1150, 1149, 1151, 1152, 1153, 1155, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1067, 1066, 1068, 1065, 1064, 1063, 1062, 1061, 1060, 1059, 1057, 1058, 1056, 1055, 1053, 1052, 1051, 1048, 1043, 1041, 1040, 1039, 1038, 1050, 1050, 1049, 1047, 1046, 1045, 1042, 1037, 1035, 1044, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088/1, 1088/2, 1089, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1023, 1022, 1021, 1020, 1019, 1016, 1017, 1018, 1033, 1034, 1032, 1030, 1031, 1011, 1012, 1013, 1009, 1010, 1014, 1015, 1036, 959, 957, 955, 956, 954, 953, 952, 960, 961, 973, 974, 972, 971, 970, 969, 962, 968, 967, 966, 963, 964, 965, 977, 976, 1008, 1007, 1006, 1005, 1004, 1003, 1002, 1001, 999, 1000, 998, 997, 978, 979, 981, 982, 983, 995, 980, 996, 994, 984, 985, 986, 987, 988, dio 4600/1 (put), 989, 990, 992, 993, 991, 1415, 1416, 1418, 1417, 1419, 1413, dio 1414 (put), 1364, 1365, 1069, 4599, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1218, 1219, 1217, 1216, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, Grohote

Datum: 7. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/12-06/0291

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-6

Z-5862
    1226, 1227, 1228, 1229, 1288, 1287, 1286, 1285, 1279, 1281, 1284, 1280, 1283, 1282, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1362, 1361, 1359, 1360, 1363, 1358, 1355, 1357, 1356, 1354, 1353, 1352, 1351/2, 1351/1, 1350, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338, 1337, 1336, 1335, 1334, 1333, 1332, 1331, 1300, 1299, 1298, 1297, 1296, 1289, 1295, 1292, 1293, 1294, 1291, 1290, 1268, 1269, 1270, 1271, 1267, 1265, 1266, 1262, 1261, 1260, 1259, 1263, 1264, 1249/1, 1249/2, 1248/1, 1248/2, 1247, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233, 1232, 1231, 1230, 1277, 1276, 1275, 1274, 1273, 1272, 1278, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1205, 1330, 4596 (put), 695 (put), 958, 975, 1054, sve k.o. Grohote.      
   

Zona »B«; k. č.:

5217, 5218/1, 5218/2, dio 9401 (put), 5529, 5531, 5530, 5532/2, 5528, 5527, 5526, 5525, 5524, 5535, 5534/1, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5523, 5522, 5521, 5520, 5548/1, 5549/1, dio 9402 (put), dio 4597 (put), dio 4598 (put), dio 4602 (put), 3263, 3264, 3262, 3261, 3260, 3259, 3258, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3256, 3257, 3255, 3254, 3253, 3252, 3251, dio 3250 (put), 3219, 3220, 3221, 3222, 3205, 3204, 3203, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3215 (put), 3216, 3218, 1392, 1391, 1390, 1388, 1396, 1395, 1398, 1399, 1389, 1387, 1386, 1393, 1397, 1385, 1384, 1383, 1382, 1381/1, 1381/2, 1380, 1379, 1378, 1377, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1400, 1401, dio 1414 (put), 1402, 1403, 1409, 1407, 1408, 1410, 1411, 1412, 1421, 1420, 1422, 1406, 1405, 1404, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1423, 1433, 1432, 1431, 1430, 1429, 1428, 1427, 1426, 1425, 1424, 951, 949, 948, 947, 946, 945, 944, 943, 942, 941, 940, 939, 938, 920, 921, 922, 925, 924, 923, 916, 915, 911, 926, 927, 928, 914, 912, 913, 929, 930, dio 950 (put), 889, 931, 932, 933, 934, 936, 935, 937, 887, 885, 4600/2 (put), dio 4600/1 (put), 863, 862, 860, 864, 865, 866, 867, 861, 868, 869, 876, 875, 874, 873, 872, 871, 870, 877, 878, 879, 880, 881, dio 4590/1 (put), 384, 385, 386, 387, 388, 389, 409, 408, 405, 406, 418, 420, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, dio 462 (put), 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 299, dio 290 (put), 298, 297, 296/2, 296/1, 292, 291, 293, 294, 295, 250, 251, 248, 249, 245, 244, 243, 246, 247, 252, 254, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 279, 278, 277, 276, 275, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, dio 4593/1 (put), 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 547, 557, 502, 501/1, 501/2, dio 4594 (put), 648, 647, 649, 650, 651, 652, 653, 641, 654, 655, 646, 645, 644, 643, 642, 640, 639, 637, 638, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 656, 675, 676, 673, 674, 677, 678, 679, 680, 681, 690, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 407, sve k.o. Grohote.«

     
Općina LOVREĆ
Studenci Gradina Jova k. č. zem. 3768/1 (zk. ul. 1119) k. o. Studenci, a unutar poligona određenog sljedećim točkama: 1. E = 544152, N = 4820928; 2. E = 544804, N = 4820638; 3. E = 544361, N = 4820169; 4. E = 543976, N = 48200647 Studenci

Datum: 19. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0073

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1

Z-6943
Lovreć Pušina kula k. č. zem. 3234 (zk. ul. 693) i 3300 (zk. ul. 698, unutar poligona određenog sljedećim točkama: 1. E = 542193, N = 4817863; 2. E = 5422302, N = 4817315; 3. E = 541882, N = 4817271; 4. E = 541754, N = 4817584, Lovreć

Datum: 19. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0072

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-1

Z-6941
Općina CISTA PROVO
Svib Gradinica kod Jurkića staja dio 2304/1 Svib

Datum: 22. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0078

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6945
Grad SPLIT
Split Kuća Andrić – Galerija Emanuel Vidović Kuća Andrić – Galerija Emanuel Vidović u Splitu, Poljana kraljice Jelene bb, na k. č. 12739 (u zemljišnim knjigama odgovara č.zgr. 1993 (zk. ul. 2239)) Split

Datum: 13. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0091

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6966

Varaždinska županija

Općina SVETI ILIJA

Sveti Ilija Crkva sv. Ilije i kurija župnog dvora k. č. 72, 71/1 i 71/2 (zk. ul. 157), k. č. 61/2 (zk. ul. 13), k. č. 65/3 (zk. ul. 1812), 65/1 (zk. ul. 3792), 65/4 (zk. ul. 3898), 64 (zk. ul. 13), 69/1 (zk. ul. 2883), 73 (zk. ul. 8), 111 (zk. ul. 1971), 109 (zk. ul. 584), 2131 (zk. ul. 4310), 2132 (zk. ul. 4153), 2126 (zk. ul. 4310), 68/1 (zk. ul. 1020), 68/2 (zk. ul. 17), 67 (zk. ul. 1021), 42/2 i 42/1 (zk. ul. 2593), 41/2 (zk. ul. 749), 21 (zk. ul. 1 i 1171), 37/1 (zk. ul. 3059), k. č. 39 (zk. ul. 3690), 35/1 (zk. ul. 4010), 69/2 (zk. ul. 2721), 36/2 (zk. ul. 2164 i 2646) Ilija

Datum: 12. 4. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/08-06/0484

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-4

Z-3938
Općina PETRIJANEC        
Nova Ves Petrijanečka Crkva sv. Katarine k. č. 389 (zk,. ul. 49), 388 (zk. ul. 15), k. č. 365/10 (zk. ul. 2228), 365/9 (zk. ul. 2106) i 365/86 (zk. ul. 1249) Nova Ves Petrijanečka

Datum: 12. 4. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/05-06/1136

Urbroj: 532-04-01-1/4-05-2

Z-2617
Općina CESTICA        
Cestica Dvorac Križovljan-grad 2223/1, 2200/1, 2177/1, 2180/1, 2181/1, 2192/51, 2193, 2212, 2178/1, 2219, 2213/1, 2213/2, 2201, 2202, 2203, 2204, 2206, 2207, 2208, 2214, 2217, 2218, 2216, 2210, 2211, 2215,2190/1;2209 Radovec

Datum: 12. 4. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/03-01-06/82

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-7

Z-853

Virovitičko-podravska županija

Grad VIROVITICA

Virovitica Kompleks povijesnih industrijskih građevina u Antunovcu 15/1, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 560, 561/1, 561/2, 561/3, 563/1, 563/2, 962, 970 Antunovac

Datum: 16. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0071

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6938

Vukovarsko-srijemska županija

Općina NUŠTAR

Nuštar Arheološko nalazište Avarsko groblje

dio k. č. 602/1 (zk. ul. 1876, 107027m2 od ukupno 123449m2) Zapadna granica kulturnog dobra na k.č.br. 602/1 omeđena je linijom određenom sljedećim lomnim točkama: T1 E=683005 N=5023609, T2 E=683031 N=5023568, T3 E=682973 N=5023529, T4 E=682988 N=5023508, T5 E=682959 N=5023487, T6 E=682979 N=5023453, T7 E=683055 N=5023500, T8 E=683118 N=5023401, T9 E=683078 N=5023376, T10 E=683084 N=5023365, a ostale granice slijede rubove katastarskih čestica.

Koordinate su određene u koordinatnome sustavu HTRS96/TM

Nuštar

Datum: 6. 4. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0044

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1

Z-6923
Nuštar Arheološko nalazište Ostatci benediktinskoga samostana i naselja Monostur

k.č.br. 1401 (z.k.ul.1, 2966 m2), 1402/1 (z.k.ul.1956, 1121 m2), 1402/2 (z.k.ul. 1957, 2242 m2), 1402/3 (z.k.ul. 1958, 2242 m2), 1402/4 (z.k.ul. 448, 2243 m2), 1403 (z.k.ul.2195, 5000 m2), 1404 (z.k.ul. 1434, 8748 m2), 1405 (z.k.ul. 228, 15624 m2), 1406 (z.k.ul. 965, 15566 m2), 1407 (z.k.ul. 2049, 12254 m2), 1408 (z.k.ul. 316, 22381 m2), 1412 (z.k.ul. 126, 3390 m2), 1413 (z.k.ul. 288, 5949 m2), 1414 (z.k.ul. 1810, 9419 m2), 1415/1 (z.k.ul. 1650, 5448 m2), 1415/2 (z.k.ul. 1210, 1362 m2), 1415/3 (z.k.ul. 1673, 1362 m2), 1415/4 (z.k.ul. 1672, 1362 m2), 1415/5 (z.k.ul. 1671, 1361 m2), 1416 (z.k.ul. 1175, 6656 m2), 1417 (z.k.ul.481, 3644 m2), 1418 (z.k.ul.1, 2040 m2), dio 1419 (z.k.ul. 1876, 64122 m2 od ukupno 144022 m2), sve k.o. Nuštar. Istočna granica kulturnog dobra na k.č.br. 1419 k.o. Nuštar omeđena je linijom određenom sljedećim lomnim točkama: T1 E=685360 N=5024593, T2 E=685468 N=5024458, T3 E=685477 N=5024364, T4 E=685430 N=5024291, T5 E=685432 N=5024208, a ostale granice slijede rubove katastarskih čestica.

Koordinate su određene u koordinatnome sustavu HTRS96/TM

Nuštar

Datum: 10. 4. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0049

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6928
Općina STARI JANKOVCI
Srijemske Laze Arheološko nalazište Utvrda

dio k.č.br. 4453 (z.k.ul. 1753, 1638 m2 od ukupno 269943 m2) k.o. Otok

unutar poligona određenog sljedećim točkama: T1 E=689758 N=5008471, T2 E=689759 N=5008375, T3 E=689652 N=5008380, T4 E=689659 N=5008475.

Koordinate su određene u koordinatnome sustavu HTRS96/TM

,;dio k.č.br. 1504/2 (z.k.ul. 783, 8520m2 od ukupno 3785199m2) k.o. Srijemske Laze

Otok;Sremske Laze

Datum: 06. 4. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0045

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1

Z-6924
Općina MARKUŠICA
Gaboš Arheološko nalazište Utvrda Buđak

obuhvaćaju dio k.č.br. 321/1 (z.k.ul. 756, 11927 m2 od ukupno 858179 m2), dio k.č.br. 322/2 (z.k.ul. 753, 3722 m2 od ukupno 145982 m2) sve k.o. Gaboš unutar poligona određenog sljedećim točkama: T1 E=678108 N=5027701, T2 E=678077 N=5027576, T3 E=677983 N=5027599, T4 E=677952 N=5027650, T5 E=677970 N=5027714 T6 E=678012 N=5027726.

Koordinate su određene u koordinatnome sustavu HTRS96/TM

Gaboš

Datum: 10. 4. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0048

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6927
Općina ANDRIJAŠEVCI
Rokovci Arheološko nalazište Utvrda Hrapkovo (Jemrića stan)

k.č.br. 305 (z.k.ul. 123, 2248 m2), dio k.č.br. 1082 (z.k.ul. 806, 360 m2 od ukupno 16879 m2), dio k.č.br. 1243 (z.k.ul. 806, 700 m2 od ukupno 36114 m2) sve k.o. Rokovci unutar poligona određenog sljedećim točkama: T1 E= 676409 N=5015872, T2 E=676440 N=5015867, T3 E=676476 N=5015850, T4 E=676440 N=5015799, T5 E=676432 N=5015799, T6 E=676415 N=5015816, T7 E=676404 N=5015834.

Koordinate su određene u koordinatnome sustavu HTRS96/TM

Rokovci

Datum: 06. 4. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0047

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6925
Općina PRIVLAKA
Privlaka Arheološko nalazište Utvrde Zvirinac - Živica

dio k. č. 1060 (zk. ul. 843, 6130m2 od ukupno 201217m2) k. o. Novi Jankovci unutar poligona određenog sljedećim točkama: T1 E=684715 N=5011548, T2 E=684727 N=5011437, T3 E=684787 N=5011367, T4 E=684750 N=5011331, T5 E=684673 N=5011367, T6 E=684631 N=5011370, T7 E=684611 N=5011373, T8 E=684496 N=5011365, T9 E=684494 N=5011392, T10 E=684684 N=5011548.

Koordinate su određene u koordinatnome sustavu HTRS96/TM

,;k.č.br. 4 (z.k.ul. 320, 1884 m2), dio k.č.br. 113/1 (z.k.ul. 2141, 22160 m2 od ukupno 48316 m2) sve k.o. Privlaka

Novi Jankovci; Privlaka

Datum: 06. 4. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0046

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1

Z-6926

Zadarska županija

Grad NIN

Nin Crkva sv. Ambroza

k. č. zem 1205 (zk. ul. 1596, 151 m2), 1204/1 (zk. ul. 2381, 122 m2), 1204/2 (zk. ul. 2381, 50 m2).

Gps koordinate crkve su: N 44139699185814’34’’ i E 15139699185811’11’’.

Nin - Zaton

Datum: 13. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0090

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6968
Općina SALI
Sali Svjetionik Sestrica Vela - Tajer k. č. zgr. 135 (zk. ul. 1592) i k. č. zgr. 134 (zk. ul. 571) Sali

Datum: 13. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0090

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

 
Z-6967

 

 

 

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

 

Naselje, Smještaj / Pohranjeno Kulturno dobro / Skupina kulturnih dobara Rješenje Broj registra

Grad Zagreb županija

Grad: GRAD ZAGREB

Zagreb Spomenik Sveti Juraj ubija zmaja

Datum: 12. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0060

Urbroj: 532-04-01-03-02/1-17-2

Z-6958

Krapinsko-zagorska županija

Grad: PREGRADA

Pregrada Izvorni namještaj Thierryjeve ljekarne

Datum: 21. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0098

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6970
Pavlovec Pregradski Sakralni inventar kapele sv. Donata

Datum: 21. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0097

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6971
Općina: ZAGORSKA SELA
Zagorska Sela Liturgijski tekstil župe sv. Katarine

Datum: 21. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0096

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6972
Grad: KRAPINA      
Krapina Sakralni inventar župne crkve sv. Nikole biskupa

Datum: 21. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0099

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6969

Ličko-senjska županija

Grad: GOSPIĆ

Gospić Kipovi sv. Petar i Pavao

Datum: 26. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0083

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6950

Šibensko-kninska županija

Općina: TRIBUNJ

Tribunj Zbirka ribarskog alata i brodske opreme Hrvatskog kulturno – umjetničkog društva »Tribunj«

Datum: 26. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0081

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6952
Općina: TISNO
Jezera Zbirka tradicijskih svečanih nošnji KUD-a »Koledišće« Jezera

Datum: 31. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0084

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

 
Z-6953

 

 

(C) NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA

 

Naselje, Smještaj / Pohranjeno Kulturno dobro / Skupina kulturnih dobara Rješenje Broj registra

županija

Općina:

Više naselja Šoltanski čakavski govori

Datum: 12. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0069

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-6933
Više naselja Umijeće pripreme kumpeta, ćuptera - tradicijske slastice od mošta iz Makarskoga primorja te Imotske i Vrgorske krajine

Datum: 08. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0085

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6954

Osječko-baranjska županija

Grad: ĐAKOVO

Đakovo Tradicije uzgoja lipicanaca u Slavoniji, Baranji i Srijemu

Datum: 12. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0035

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-7

Z-6918

Splitsko-dalmatinska županija

Općina: MILNA

Milna Govori milnarskoga područja

Datum: 12. 5. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0068

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-2

Z-6932
Grad: KOMIŽA
Komiža Iskustvo gajete falkuše – pučke vrednote vezane uz komišku gajetu falkušu (umijeće gradnje, navigacija, plovidba, ribolov, jezik)

Datum: 12. 6. 2017.

Klasa: UP/I-612-08/17-06/0086

Urbroj: 532-04-01-03-02/2-17-1

Z-6955
 
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox