LISTA ARBITARA U POSTUPCIMA SA I BEZ MEĐUNARODNOG OBILJEŽJA PRED STALNIM ARBITRAŽNIM SUDIŠTEM PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI - važeći tekst, NN br. 116/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE         

 Na temelju članka 28. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16) i članka 6. stavka 2. Pravilnika o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 142/2011 i 129/2015) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 20. sjednici 7. studenoga 2017. godine utvrdio je

LISTU ARBITARA U POSTUPCIMA SA I BEZ MEĐUNARODNOG OBILJEŽJA PRED STALNIM ARBITRAŽNIM SUDIŠTEM PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI
(„Narodne novine“, broj 116/17)

1. Alaburić Vesna, odvjetnica, Ignjata Đorđića 9, Zagreb
2. Aralica Martinović Gorana, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
3. Aras Kramar dr. sc. Slađana, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
4. Audić Vuletić Suzana, mag. iur. i univ. spec. oec., direktor Ureda za pravne poslove, Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb
5. Babić dr. sc. Davor, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb
6. Babić dr. sc. Marko, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb
7. Bagić Snježana, sutkinja, Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 4, Zagreb
8. Baković dr. sc. Tomislav, docent, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb
9. Barbić dr. sc. Jakša, akademik, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, Pavlinovićeva 3, Zagreb
10. Baretić dr. sc. Marko, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
11. Baran Nevenka, savjetnica ministra, Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb
12. Berić Stankica, direktor Sektora pravnih i imovinskih poslova, Konzum d.d., Marijana Čavića 1a, Zagreb
13. Berković Vinko, dipl. iur., voditelj projekata, HT d.d., R.F. Mihanovića 9, Zagreb
14. Bilandžić Maja, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
15. Bilić dr. sc. Antun, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
16. Bilić dr. sc. Vanja, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Ul. grada Vukovara 49, Zagreb
17. Bišćan Kristina, voditelj Pravnih poslova, Alstom Hrvatska d.o.o.& General Eletric, Mala Švarča 155, Karlovac
18. Boban Nenad, odvjetnik, Trg Gaje Bulata 6/I, Split
19. Bodiroga Vukobrat dr. sc. Nada, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
20. Bodul dr. sc. Dejan, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6
21. Bolanča dr. sc. Dragan, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split
22. Borić Ante, odvjetnik, Amruševa 1, Zagreb
23. Bošnjaković Dražen, ministar, Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb
24. Bouček dr. sc. Vilim, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb
25. Buljat Leo, odvjetnik, Zagreb, Medvedgradska 34
26. Bukovac Puvača dr. sc. Maja, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
27. Ceranić Vedran, mag. iur. et pol., Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo, Trg J. F. Kennedyja 2, Zagreb
28. Ceronja Petar, odvjetnik, OD Buterin & Posavec, Draškovićeva 82
29. Crnić Ivica, odvjetnik, Petrova 182, Zagreb
30. Crnković Dražan, odvjetnik, Zajednički odvjetnički ured Dražan Crnković i Alen Pešušić, Vlaška 77, Zagreb
31. Čavlina Andreja, mag. iur., tajnik Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb
32. Čizmić dr. sc. Jozo, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Ulica Domovinskog rata 8, Split
33. Čorić dr. sc. Dorotea, profesor, Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
34. Čulinović-Herc dr. sc. Edita, profesor, predstojnica katedre za Trgovačko pravo i pravo društava, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
35. Čuveljak dr. sc. Jelena, sutkinja, Visoki trgovački Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
36. Ćorić Lenka, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
37. Derenčinović Ruk dr. sc. Morana, voditelj direkcije za licenciranje i pravnu podršku, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, Zagreb
38. Dika dr. sc. Mihajlo, profesor emeritus, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
39. Dobrović Frane, Odvjetnički ured Frane Dobrović, Ivana Grohovca 2, Rijeka
40. Eraković mr. sc. Andrija, sudac u mirovini, Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
41. Ernst dr. sc. Hano, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
42. Frković Snježana, zamjenica glavnog državnog odvjetnika, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb
43. Galić Ante, sudac, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb
44. Galić Ante, predsjednik, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Frankopanska 16, Zagreb
45. Galiot Mijo, sudac, Općinski sud Split, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split
46. Garašić dr. sc. Jasnica, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
47. Gavran Ines, dipl. iur., Radenska d.o.o. Matije Gupca 120, Lipik
48. Giunio mr. sc. Miljenko, Republike Austrije 25, Zagreb
49. Gliha dr. sc. Igor, profesor, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
50. Grbin dr. sc. Ivo, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini, Vankina 6, Zagreb
51. Horak dr. sc. Hana, profesor, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb
52. Hrastinski Jurčec Ljiljana, sutkinja, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
53. Hrvatin Branko, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
54. Hrvoj-Šipek Zlata, zamjenica glavnog državnog odvjetnika, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30A, Zagreb
55. Ivkošić dr. sc. Marko, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split
56. Jakšić dr. sc. Tomislav, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
57. Jelčić mr. sc. Olga, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini, Stjepana Radića 2, Zadar
58. Josipović dr. sc. Tatjana, profesor, Pravni fakultet Sveučillišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
59. Jotić-Slunjski Vesna, prokurist Pana d.o.o. Čakovec, Vukovarska 7, Čakovec
60. Jug dr. sc. Jadranko, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
61. Jurić dr. sc. Dionis, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
62. Jurić Sanja, odvjetnica, partner, odvjetničko društvo Jurić & Vrbanović d.o.o., Budmanijeva 5, Zagreb
63. Jurinić mr. sc. Josipa, dip. iur., II Malešnica 3, Zagreb
64. Karakaš Robert, odvjetnik, Kovač & Partneri d.o.o. Šoštarićeva 10, Zagreb
65. Klarić dr. sc. Petar, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
66. Klarić Tonči, direktor, Brodosplit – Plovidba d.o.o., Put Supavla 21, Split
67. Knezović Vinko, odvjetnik, Vinogradska 1, Zagreb
68. Knežević Narcisa, rukovoditelj odjela za pravne poslove, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
69. Koketi Boris, zamjenik glavnog državnog odvjetnika, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb
70. Korać dr. sc. Aleksandra, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 3, Zagreb
71. Kos dr. sc. Branimir, dipl. iur., Hrvatska gospodarska komora, Zagreb Rooseveltov trg 2, pomoćnik Glavnog tajnika HGK za pravne poslove
72. Kragić dr. sc. Petar, direktor Pravnog sektora, Tankerska plovidba d.d., Ul. Božidara Petranovića 4, Zadar
73. Kralj Miliša Marina, član Uprave, Končar – elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb
74. Kregar Vlatko, odvjetnik, odvjetničko društvo Šunić i partneri j.t.d., Donje Svetice 99A, Zagreb
75. Kujundžić Novak Tatjana, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
76. Kunda dr. sc. Ivana, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
77. Kunštek dr. sc. Eduard, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
78. Lazibat dr. sc. Tonći, profesor, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb
79. Lemaić Damir, dipl. iur., Tehnika d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274
80. Lesić Krešimir, pravni savjetnik, Nexus Svjetovanja d.o.o., Nova ves 11, Zagreb
81. Lovrić Viktorija, sutkinja, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
82. Luketin Ana, direktorica Pravnog sektora, AD Plastik d.d., Matoševa 8, Solin
83. Maganić dr. sc. Aleksandra, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
84. Marijan Aida, direktor pravnih poslova i zastupanja, Končar – elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb
85. Marin dr. sc. Jasenko, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
86. Marković Nevenka, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
87. Marković dr. sc. Sandra, odvjetnik, OD Grgić i partneri, Ul. grada Vukovara 282, Zagreb
88. Markovinović dr. sc. Hrvoje, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
89. Marohnić Josip, odvjetnik, u suradnji s Karanović & Nikolić, Radnička cesta 52/R3, Zagreb
90. Mašić Ivana, predsjednica suda, Općinski sud u Novom Zagrebu, Turinina 3, Zagreb
91. Matanovac Vučković dr. sc. Romana, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
92. Mateković Krešimir, odvjetnik, Odvjetnički ured Mateković, Kneza Mislava 15, Zagreb
93. Matić mr. sc. Tin, odvjetnik, Odvjetničko društvo Tin Matić i partneri d.o.o., Vlaška 95, Zagreb
94. Meijer Dusman Federica, Crnatkova 10, Zagreb
95. Mihelčić dr. sc. Gabrijela, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci, Hahlić 6, Zagreb
96. Mijatović dr. sc. Nikola profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb
97. Miladin dr. sc. Petar, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
98. Miletić Jakob, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
99. Miličević Goran, sudac, Županijski sud u Vukovaru, Županijska 33, Vukovar
100. Miljenić Orsat, zastupnik, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6, Zagreb
101. Mišćenić dr. sc. Emilia, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
102. Mišetić Mirko, direktor restrukturiranja, HZ Hrvatske željeznice holding d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb
103. Mišević Sanja, odvjetnica, Lorenza Jagera 24, Osijek
104. Momčinović mr. sc. Hrvoje, Mitrovačka 6, Zagreb
105. Mudrić dr. sc. Mišo, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
106. Nagy Tomislav, Odvjetnički ured Nagy, Preradovićeva 10, Zagreb
107. Nekić Plevko Nada, sutkinja, Trgovački sud Zagreb, Amruševa 2/II
108. Nikšić dr. sc. Saša, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
109. Obuljen Sandra, odvjetnica, Kranjčevićeva 10, Zagreb
110. Olujić Željko, odvjetnik, Zagreb, Trg Marka Marulića 2
111. Omejec dr. sc. Jasna, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
112. Opatić Nikola, sudac, Županijski sud u Velikoj Gorici, Kneza Domagoja 11a, Velika Gorica
113. Orlić-Zaninović Senka, sutkinja, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Frankopanska 16, Zagreb
114. Panjan Mirna, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II
115. Pavleković Luka, direktor Sektora pravnih poslova, INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
116. Pavlović Ivan, dipl. ing, Luka Ploče d.d., Trg kralja Tomislava 21, Ploče
117. Pejić Martina, dipl. iur., član Uprave, Končar – Inženjering za energetiku i transport d.d., Fallerovo šetalište 22
118. Pende Amra, pravni savjetnik, Uljanik d.d. Flaciusova 1, Pula
119. Periša mr. sc. Igor, sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
120. Perković Branka, dipl. iur., Starija potpredsjednica za korporativno upravljanje, Podravka d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica
121. Perkušić dr. sc. Ante, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3, Zagreb
122. Perović Dubravko, izvršni direktor pravnih poslova, Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
123. Petrak dr. sc. Marko, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb
124. Petrić dr. sc. Silvija, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Ulica Domovinskog rata 8, Split
125. Petrović dr. sc. Siniša, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
126. Pezo Ivica, odvjetnik, OD Grubeša i partneri, Iblerov trg 10/5, Zagreb
127. Porobija Boris, odvjetnik, Odvjetničko društvo Porobija i Porobija, Galleria Importanne, Iblerov trg 10/VII, Zagreb
128. Potočnjak dr. sc. Željko, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14
129. Pribanić Danijel, odvjetnik, u suradnji s Karanović & Nikolić, Radnička cesta 52/R3
130. Radić Nino, predsjednik suda, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb
131. Radin Gordan, direktor Sektora za pravne poslove, Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb
132. Radionov dr. sc. Nikoleta, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
133. Rajaković Pedljo Sanja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Miramarska 22, Zagreb
134. Radolović dr. sc. Aldo, profesor, sudac u mirovini Ustavnog suda Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 4, Zagreb
135. Rak dr. sc. Loris, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studentska ulica 2, Rijeka
136. Ričković Zorimir, odvjetnik, Gundulićeva 61, Zagreb
137. Rožić Marina, Glavni tajnik Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, Zagreb
138. Sajko dr. sc. Krešimir, profesor emeritus, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb
139. Segedi Hrvoje, direktor sektora za pravne, kadrovske i opće poslove, HEP Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
140. Sessa Đuro, predsjednik suda, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
141. Sesar dr. sc. Milijan, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Ulica Domovinskog rata 8, Split
142. Sikirić dr. sc. Hrvoje, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb
143. Siminiati Jelena, dipl. iur., voditeljica Pravnog odjela, Jadran – Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka
144. Slakoper dr. sc. Zvonimir, profesor, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb i Pravni fakultet Sveučiliša u Rijeci, Hahlić 6
145. Smiljanić Jasna, sutkinja kaznenog odjela I. stupnja i odjela za USKOK, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb
146. Smokvina dr. sc. Vanja, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
147. Stanković prof. dr. sc. Gordan, partner, odvjetnik, Odvjetničko društvo Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka, Nikole Tesle 9, Rijeka
148. Sučević Mladen, odvjetnik, Odvjetničko društvo Sučević i partneri, Gundulićeva 63/I, Zagreb
149. Šago dr. sc. Dinka, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8
150. Šantek Renata, sutkinja, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb
151. Šeparović dr. sc. Miroslav, predsjednik suda, Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 4, Zagreb
152. Šernhorst Nevenka, sutkinja Ustavnog suda u mirovini, Trg sv. Marka 4, Zagreb
153. Šimac dr. sc. Srđan, sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
154. Šimić Ivana, mag. iur., Dalekovod d.d., Marijana Čavića 4, Zagreb
155. Šimić Željko, sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
156. Širić Ivana, mag. iur., direktor Pravnih poslova, Podravka d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica
157. Škurla Branimir, OD Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić d.o.o., Preradovićeva 24, Zagreb
158. Štanfel Gordana, dipl. prav., Končar – elektroindustrija d.d., Falleorovo šetalište 22, Zagreb
159. Šunić Zoran, odvjetnik, Odvjetničko društvo Šunić i part­neri j.t.d., Donje Svetice 99A, Zagreb
160. Tafra Sanja, odvjetnica, Gundulićeva 23, Zagreb
161. Tasić Zoran, konzultant, direktor Dedicato d.o.o., Gajeva 49, Zagreb
162. Tepeš dr. sc. Nina, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
163. Thur Tomislav, izvršni direktor, PF Korporativni poslovi, INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
164. Tomljenović dr. sc. Vesna, profesor, Pravni fakultet Sveuči­lišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
165. Trzun Jasminka, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Avenija grada Vukovara 271, Zagreb
166. Turudić Ivan, predsjednik suda, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 5, Zagreb
167. Uzelac dr. sc. Alan, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
168. Uzelac Jelena, dipl. iur., Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo, Trg J. F. Kennedyja 2, Zagreb
169. Veselić Ivica, sudac, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 5, Zagreb
170. Vičić Arno, odvjetnik u mirovini, Vinogradska 51, Zagreb
171. Vladić Ivan, sudac, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb
172. Vučić Mirjana, HEP Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
173. Vukelić Mario, predsjednik suda, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb
174. Vukić Hrvoje, odvjetnik, partner, Odvjetničko društvo Vukić i partneri, Nikole Tesle 9N-VI, Rijeka
175. Vukić Zoran, odvjetnik, partner, Odvjetničko društvo Vukić i partneri, Nikole Tesle 9N-VI, Rijeka
176. Vukmir mr. sc. Mladen, partner, Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Gramača 2L, Zagreb
177. Zlatović dr. sc. Dragan, prof. v.š., Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik
178. Zubović dr. sc. Antonija, docent, Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox