Lokalna samouprava

UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU - važeći tekst, NN br. 7/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE  Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i po...

Više

ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2018. GODINI - važeći tekst, NN br. 7/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 58.a Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine...

Više

UREDBA O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU - važeći tekst, NN br. 7/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE     Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o financiranj...

Više

UREDBA O INDEKSU RAZVIJENOSTI - važeći tekst, NN br. 131/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o regionalnom razvoju Repu...

Više

ODLUKA O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA IZBORNIH POVJERENSTAVA I BIRAČKIH ODBORA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH I DOPUNSKIH IZBORA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - važeći tekst, NN br. 109/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE     Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o lokalnim izbori...

Više

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-V O OBRASCIMA ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA - važeći tekst, NN br. 91/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  Na osnovi članka 109., u svezi članka 20. stavka 1. i članka 48. Zakona ...

Više

OBVEZATNE UPUTE BROJ FDLS O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE NA DOPUNSKIM IZBORIMA KOJI ĆE SE ODRŽATI 1. LISTOPAD - važeći tekst, NN br. 86/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na osnovi članka 109., u svezi članaka 48. t. 3., 51. t. 10., 5...

Više

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-IV O PRIMJENI OBVEZATNIH UPUTA NA DOPUNSKIM IZBORIMA - važeći tekst, NN br. 86/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na osnovi članka 109., u svezi članka 48. Zakona o lokalnim izb...

Više

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-III POSTUPAK KANDIDIRANJA NA DOPUNSKIM IZBORIMA - važeći tekst, NN br. 86/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na osnovi članka 109., u svezi članka 20. i članka 48. Zakona ...

Više

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-II O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA - važeći tekst, NN br. 86/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE    Na osnovi članka 109., u svezi članka 20. stavka 1. i članka 4...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox