PROPISI.hr

ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - važeći tekst, NN br. 56/2011NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE


 

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010) i članka 21. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/2001, 10/2002, 155/2002, 45/2003, 43/2004, 40/2005, 44/2005 – pročišćeni tekst i 109/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. svibnja 2011. godine donijela


ODLUKU O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE


(„Narodne novine“, broj 56/11)


I.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.


II.

Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke ostvaruju vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su izabrani na izborima.


III.

Vijeće nacionalne manjine županije i Vijeće nacionalne manjine Grada Zagreba ima pravo na naknadu troškova u iznosu od 750,00 kuna, za svakog člana.


IV.

Vijeće nacionalne manjine grada i Vijeće nacionalne manjine općine ima pravo na naknadu troškova u iznosu od 500,00 kuna, za svakog člana.


V.

Predstavnik nacionalne manjine u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave ima pravo na naknadu troškova u iznosu od 500,00 kuna.


VI.

Naknada troškova isplaćuje se na žiro-račun vijeća nacionalne manjine, odnosno predstavnika nacionalne manjine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financijska sredstva osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, na čijem se području izbori provode.


VII.

Pravo na naknadu troškova ostvaruje se nakon objave službenih rezultata izbora.


VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.