Mirovinsko osiguranje - Opći dio

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA ISPLATE DODATKA UZ MIROVINU – važeći tekst, NN br. 136/1998

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima...

Više

TABLICE AKTUARSKE MATEMATIKE– važeći tekst, NN br. 17/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 160. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/9...

Više

PRAVILNIK O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - urednički pročišćeni tekst, NN br. 159/2013 do 19/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 104. stavka 2., članka 108. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br.157/13.) i članka 21. točk...

Više

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU UTVRĐIVANJA OBVEZA REPUBLIKE HRVATSKE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE – važeći tekst, NN br. 34/1999

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE       Na temelju članka 152. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", ...

Više

JEDINSTVENA METODOLOŠKA NAČELA ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE O OSIGURANICIMA,OBVEZNICIMA UPLAĆIVANJA DOPRINOSA I KORISNICIMA PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA – važeći tekst, NN br. 2/1999

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102...

Više

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU KONTROLE PODATAKA O KOJIMA OVISE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 43/2014 i 19/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 109. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/2013) i članka 22. točke 7. Statuta Hrvatskog ...

Više

ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU OBRAZACA O MEDICINSKOM VJEŠTAČENJU U MIROVINSKOM OSIGURANJU - urednički pročišćeni tekst, NN br.13/2010 i 25/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!   Na temelju članka 33. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98. i 86/03.) i članka ...

Više

ZAKON O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU - urednički pročišćeni tekst, NN br. 71/2010 do 86/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE ZAKON O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSK...

Više

ZAKON O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU - važeći tekst, NN br. 79/2007 i 114/2011

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE     ZAKON O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU   (Uredničk...

Više

ZAKON O ISPLATI MIROVINA KORISNICIMA KOJI SU MIROVINU OSTVARILI U REPUBLIKAMA BIVŠE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE - važeći tekst, NN br. 96/1993

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE ZAKON O ISPLATI MIROVINA KORISNICIMA KOJI SU MIROVINU OSTVARILI U REPUBLIKAMA BIVŠE SOCIJALIS...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox