PROPISI.hr

PODATAK O ETALONSKOJ CIJENI GRAĐENJA – važeći tekst, NN br. 67/2009

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o Društveno poticajnoj stanogradnji (»Narodne novine« br. 109/01, 82/04 i 76/07), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva objavljuje


PODATAK O ETALONSKOJ CIJENI GRAĐENJA


(„Narodne novine“, broj 67/09)

 
I.
Etalonska cijena građenja za 2009. godinu ostaje (zadržava se) na razini utvrđene cijene u 2008. godini i iznosi 5.808,00 kuna po m2 korisne površine stana, a koja cijena sadrži sve troškove u vezi s izgradnjom (projektiranje, građenje, nadzor i dr.) uključivo i porez na dodanu vrijednost, izuzev troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu.


II.

Ovaj podatak primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.