Obrana i vojna obveza

PRAVILNIK O SLUŽBI NA BRODOVIMA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE - važeći tekst, NN br. 05/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 9. stavka 3. točke 3. i stavka 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Repu...

Više

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O KADETSKOJ SLUŽBI I UGOVORA O STIPENDIRANJU - urednički pročišćeni tekst, NN br. 158/2013 i 5/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!  Na temelju članka 42. stavka 5. i članka 86. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br...

Više

PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU ODABIRA OSOBA KOJE SE UPUĆUJU NA OSPOSOBLJAVANJE ZA ČASNIKA - važeći tekst, NN br. 158/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 44. stavak 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Nar...

Više

ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA - važeći tekst, NN br. 144/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJENa temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13.) na prijedlog V...

Više

ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU »EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA« - važeći tekst, NN br. 139/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13.) na prijedlog...

Više

ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU ISAF U AFGANISTANU - važeći tekst, NN br. 139/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13.) na prijedlog...

Više

ODLUKA O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU - važeći tekst, NN br. 139/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13.) na prijedlog...

Više

ODLUKA O NAKNADI ZA STANOVANJE - urednički pročišćeni tekst, NN br. 97/2015 i 89/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! Na temelju članka 133. stavka 7. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/2013, 75/2015) donosim ...

Više

ODLUKA O VISINI OTPREMNINE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA SLUŽBA PRESTANE ZBOG PREUSTROJA ILI SMANJENJA SNAGA - važeći tekst, NN br. 121/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! >>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE   Na temelju članka 113. stavka 5. Zakona o obrani (»Narodne novine«, ...

Više

ODLUKA O POSEBNOJ NAKNADI DJELATNOJ VOJNOJ OSOBI UPUĆENOJ NA IZOBRAZBU I VOJNU OBUKU U INOZEMSTVO I DJELATNOJ VOJNOJ OSOBI UPUĆENOJ NA IZOBRAZBU IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ - urednički pročišćeni tekst, NN br. 131/2013 i 65/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!    Na temelju članka 143. stavaka 2. i 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13) donosim ...

Više

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox