OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-II O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA - važeći tekst, NN br. 86/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 Na osnovi članka 109., u svezi članka 20. stavka 1. i članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16., dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) u sastavu Đuro Sessa, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijančić-Križanić, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Miletić, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., član, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., članica, Emil Tomljanović, dipl. iur., član i Josip Vresk, dipl. iur., član, na sjednici održanoj 28. kolovoza 2017., donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-II O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA

(„Narodne novine“, broj 86/17)

1. Postupak kandidiranja i provedba dopunskih izbora za članove općinskog vijeća u općinama Lasinja i Polača iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te dopunskih izbora za članove općinskog vijeća u općinama Petrijanec, Kotoriba i Podturen iz reda pripadnika romske nacionalne manjine, koji će se održati 1. listopada 2017. (dalje: dopunski izbori), obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake ODLS.
3. Ako za pojedine radnje u postupku kandidiranja i provedbe izbora nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo će, kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.
4. Obrasci za postupak kandidiranja na dopunskim izborima su:
• ODLS-1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članove općinskog vijeća općine iz reda pripadnika nacionalne manjine,
• ODLS-2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove općinskog vijeća općine iz reda pripadnika nacionalne manjine,
• ODLS-3 – Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju kandidacijsku listu,
• ODLS-4 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature,
• ODLS-5 – Podaci o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe kandidacijske liste na dopunskim izborima za članove općinskog vijeća općine iz reda pripadnika nacionalne manjine.
5. Obrasci za provedbu izbora su:
• ODLS-6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu dopunskih izbora,
• ODLS-7 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu dopunskih izbora,
• ODLS-8 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine,
• ODLS-9 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora za provedbu dopunskih izbora.
6. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 31. kolovoza 2017.
7. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.
 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox