OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-IV O PRIMJENI OBVEZATNIH UPUTA NA DOPUNSKIM IZBORIMA - važeći tekst, NN br. 86/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 Na osnovi članka 109., u svezi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16., dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) u sastavu Đuro Sessa, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijančić-Križanić, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Miletić, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., član, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., članica, Emil Tomljanović, dipl. iur., član i Josip Vresk, dipl. iur., član, na sjednici održanoj 28. kolovoza 2017., donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-IV O PRIMJENI OBVEZATNIH UPUTA NA DOPUNSKIM IZBORIMA

(„Narodne novine“, broj 86/17)

1. U provedbi dopunskih izbora za članove općinskog vijeća u općinama Lasinja i Polača iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te dopunskih izbora za članove općinskog vijeća u općinama Petrijanec, Kotoriba i Podturen iz reda pripadnika romske nacionalne manjine, koji će se održati 1. listopada 2017., na odgovarajući način će se primjenjivati sljedeće obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva:
– Obvezatne upute L-IV O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača na lokalnim izborima, od 13. travnja 2017. (»Narodne novine«, broj 38/17), osim u dijelu koji se odnosi na elektroničku aplikaciju za prijavu promatrača,
– Obvezatne upute L-V O načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, od 13. travnja 2017. (»Narodne novine«, broj 38/17), te
– Obvezatne upute L-VI O načinu uređenja biračkog mjesta, od 13. travnja 2017. (»Narodne novine«, broj 38/17).
2. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 31. kolovoza 2017.
3. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox