OBVEZATNE UPUTE BROJ L-II REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA - važeći tekst, NN br. 38/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) u sastavu Branko Hrvatin, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijančić-Križanić, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Miletić, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., član, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., članica, Emil Tomljanović, dipl. iur., član i Josip Vresk, dipl. iur., član, na sjednici održanoj 13. travnja 2017., donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ L-II REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

(„Narodne novine“, broj 38/17)

1. Odlukama Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/17-04/124, urbroj: 50301-24/06-17-2; klasa: 022-03/17-04/124, urbroj: 50301-24/06-17-6 i klasa: 022-03/17-04/124, urbroj: 50301-24/06-17-4, od 13. travnja 2017. raspisani su izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.
Odluke Vlade Republike Hrvatske stupaju na snagu 20. travnja 2017.
Izbori će se održati u nedjelju, 21. svibnja 2017.
2. Rokovi teku od
21. travnja 2017. u 00:00 sati.
3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: jedinice), prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, prijedlozi kandidatura za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle
4. svibnja 2017. do 24:00 sata.
(članak 21. stavak 1. Zakona)
4. Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice, zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, kao i zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama jedinice, u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do
6. svibnja 2017. do 24:00 sata.
(članak 26. stavak 1. Zakona)
5. Nadležna izborna povjerenstva dostavit će Državnom izbornom povjerenstvu pravovaljane kandidacijske liste i kandidature radi objave cjelovite informacije o svim kandidacijskim listama i kandidaturama.
Objava Državnog izbornog povjerenstva ne predstavlja izbornu radnju u smislu zaštite izbornog prava.
(članak 26. stavak 1. Zakona)
6. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista te traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do
19. svibnja 2017. do 24:00 sata.
(članak 35. stavak 1. Zakona)
7. Zabrana izborne promidžbe/izborna šutnja/, kao i objavljivanje privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19:00 sati, dakle
od 20. svibnja 2017. u 00:00 sati
do 21. svibnja 2017. u 19:00 sati.

(članak 35. stavak 3. Zakona)
8. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle do
5. svibnja 2017. do 24:00 sata.
(članak 69. stavak 1. Zakona)
9. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 12 dana prije održavanja izbora, dakle do
8. svibnja 2017. do 24:00 sata.
(članak 42. stavak 6. Zakona)
Ako političke stranke ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora ne prispiju nadležnim izbornim povjerenstvima, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
(članak 42. stavak 6. Zakona)
10. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do
10. svibnja 2017. do 24:00 sata.
(članak 44. stavak 2. Zakona)
11. Glasovanje traje neprekidno
21. svibnja 2017. od 7:00 do 19:00 sati.
Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.
(članak 74. Zakona)
12. Birački odbori moraju u što kraćem roku dostaviti zapisnike o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do
22. svibnja 2017. do 7:00 sati.
(članak 65. Zakona)
13. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do
22. svibnja 2017. do 19:00 sati.
14. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu.
(članak 86. i članak 102. Zakona)
15. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 127. do 133. Zakona.
16. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 20. travnja 2017.
17. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox