OBVEZATNE UPUTE BROJ L-III OBRASCI ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA - važeći tekst, NN br. 38/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) u sastavu Branko Hrvatin, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijančić-Križanić, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Miletić, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., član, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., članica, Emil Tomljanović, dipl. iur., član i Josip Vresk, dipl. iur., član, na sjednici održanoj 13. travnja 2017., donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ L-III
OBRASCI ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA

(„Narodne novine“, broj 38/17)
 

1. Određivanje biračkih mjesta i imenovanje biračkih odbora za provedbu izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, te izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za zamjenike općinskih načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda (dalje: lokalni izbori), provodit će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OL.
3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo će, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.
4. Obrasci za određivanje biračkih mjesta i imenovanje biračkih odbora su:
– OL-9 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora,
– OL-10 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora,
– OL-11 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine/grada,
– OL-12 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Zagreba,
– OL-13 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora,
– OL-14 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Zagreba.
5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.
6. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 20. travnja 2017.
7. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox