OBVEZATNE UPUTE BROJ L-VI O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA - važeći tekst, NN br. 38/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) u sastavu Branko Hrvatin, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijančić-Križanić, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Miletić, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., član, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., članica, Emil Tomljanović, dipl. iur., član i Josip Vresk, dipl. iur., član, na sjednici održanoj 13. travnja 2017., donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ L-VI
O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA

(„Narodne novine“, broj 38/17)


 

1. U prostorijama u kojima će se glasovati na lokalnim izborima (biračko mjesto) smiju se isticati državni simboli u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, kao što su grb Republike Hrvatske i zastava Republike Hrvatske, te obilježja županija, gradova odnosno općina u skladu s njihovim statutom.
2. Ispred biračkog mjesta i u njegovoj neposrednoj blizini zabranjuje se svaka izborna promidžba te nije dopušteno na bilo koji način navoditi birače kako glasovati (dijeljenjem promidžbenih letaka, isticanjem plakata, održavanjem promidžbenih skupova i govora, davanjem intervjua odnosno izjava i sl.).
Birački odbor provjerit će je li sav promidžbeni materijal vezan uz izbornu promidžbu uklonjen s biračkog mjesta i iz njegove neposredne blizine (u krugu od oko 50 m), a u protivnom će isti ukloniti članovi biračkog odbora.
3. Biračko mjesto mora biti uređeno i opremljeno na način da se osigura tajnost glasovanja paravanima ili sličnim sredstvima tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.
4. Birački odbor dužan je prije otvaranja biračkog mjesta, vidljivo istaknuti oglase sa svim kandidacijskim listama i zbirnom listom kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, oglase zbirnih lista kandidatura za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana te njihovih zamjenika i obavijest o adresi (mjestu) gdje birači mogu ishoditi potvrdu za glasovanje.
U onim jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo birati zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te u onim općinama u kojima pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo birati zamjenika općinskog načelnika, birački odbor dužan je istaknuti oglas da se na tom biračkom mjestu glasuje i za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, s uputom da će se biraču predati glasački listić za navedene izbore samo na njegovo traženje.
5. Birački odbor dužan je na prednju stranu svake glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju.
6. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 20. travnja 2017.
7. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox