ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU - važeći tekst, NN br. 114/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU

(„Narodne novine“, broj 114/16)

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 

BROJČANA OZNAKA I NAZIV
IZVORNI PLAN 2015.
TEKUĆI PLAN 2015.

IZVRŠENJE 
2015.

INDEKS
1
2
3
4
5=4/3*100
6
PRIHODI POSLOVANJA
21.968.458.950
21.968.458.950
22.155.348.981
100,85
7
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
0
0
752.084
-
3
RASHODI POSLOVANJA
21.932.097.950
21.932.097.950
22.318.960.555
101,76
4
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
36.361.000
36.361.000
13.850.897
38,09
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK
0
0
-176.710.387
-
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV
IZVORNI PLAN 2015
TEKUĆI PLAN 2015

IZVRŠENJE 
2015.

INDEKS
1
2
3
4
5=4/3*100
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0
0
0
-
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
0
6.001.041
6.001.041
100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE
136.822.410
490.114.014
0
0,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE
-136.822.410
-484.112.973
182.711.428
-37,74
 
NETO FINANCIRANJE
0
0
176.710.387
-
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE
0
0
0
-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox