ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2015. GODINU - važeći tekst, NN br. 114/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2015. GODINU

(„Narodne novine“, broj 114/16)

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 

BROJČANA OZNAKA I NAZIV
IZVRŠENJE 2014.
IZVORNI PLAN 2015.
IZVRŠENJE 2015.
INDEKS
INDEKS
1
2
3
4
5=4/2*100
6=4/3*100
6
PRIHODI POSLOVANJA
87.007.488
80.960.000
71.836.264
82,56
88,73
7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
2.737.768
1.000.000
454.497
16,60
45,45
3
RASHODI POSLOVANJA
88.548.535
88.841.000
79.391.100
89,66
89,36
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
127.427
180.000
255.958
200,87
142,20
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK
1.069.294
-7.061.000
-7.356.297
-687,96
104,18
 
 
 
 
 
 
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
 
 
 
 
 
 
 
BROJČANA OZNAKA I NAZIV
IZVRŠENJE 2014.
IZVORNI PLAN 2015.
IZVRŠENJE 2015.
INDEKS
INDEKS
1
2
3
4
5=4/2*100
6=4/3*100
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
786.309.030
318.811.000
127.801.692
16,25
40,09
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
760.475.243
311.750.000
272.920.898
35,89
87,54
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE
-26.903.081
0
152.475.503
-566,76
-
 
NETO FINANCIRANJE
-1.069.294
7.061.000
7.356.297
-687,96
104,18
 
 
 
 
 
 
 
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE
0
0
0
-
-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox