ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE PULA - važeći tekst, NN br. 9/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine donijela

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE PULA

("Narodne novine", broj 9/18)


 
 
I.

Daje se suglasnost na Odluku o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula, klase: 342-01/17-01/05, urbroja: 2163/1-01/4-17-6, koju je donijela Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 24. srpnja 2017. godine, a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke Pula na sidrište s vanjske strane lukobrana u Puli, te utvrđivanje lučkog područja luke Ribarska koliba – Pula i luke Valbandon.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox