ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA CRPLJENJE MINERALNIH VODA S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNARI: B-7 I B-8) - važeći tekst, NN br. 70/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE
 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 178. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA CRPLJENJE MINERALNIH VODA S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNARI: B-7 I B-8)

(„Narodne novine“, broj 70/16)

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralnih voda (ID broj: 74904), klase: 034-02/08-01/00019, urbroja: 538-10/1-2-48-09/00034, od 23. prosinca 2010. godine, s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (u daljnjem tekstu: Koncesionar) sklopljenog na temelju Odluke o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda društvu Podravka d.d., Koprivnica – tvornici »Studenac« Lipik (»Narodne novine«, broj 112/10) iz bunara: B-7 na k.č.br. 1160/6, k.o. Lipik i B-8 na k.č.br. 1160/7, k.o. Lipik.

II.

Na temelju ove Odluke, sukladno članku 176. stavku 1. Zakona o vodama, ministar nadležan za vodno gospodarstvo potpisat će s Koncesionarom Dodatak I. Ugovoru o koncesiji iz točke I. ove Odluke u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox