ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA ZAHVAĆANJE VODA RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNAR ZL-2) - važeći tekst, NN br. 70/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE
 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 178. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA ZAHVAĆANJE VODA RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNAR ZL-2)

(„Narodne novine“, broj 70/16)

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos Ugovora o koncesiji »Podravki« d.d. tvornici »Studenac« Lipik za zahvaćanje voda radi prodaje na tržištu, klase: 034-02/02-01/07, urbroja: 527-01-02/13-02-10, od 12. lipnja 2002. godine s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (u daljnjem tekstu: Koncesionar) sklopljenog na temelju Odluke Državne uprave za vode o dodjeli koncesije »Podravki« d.d. tvornici »Studenac« iz Lipika za zahvaćanje voda radi prodaje na tržištu, klase: UP/I-034-02/02-01/07, urbroja: 527-01-02/13-01-09, od 22. svibnja 2002. godine, iz bunara ZL-2 na k.č.br. 1265, k.o. Kukunjevac.

II.

Na temelju ove Odluke, sukladno članku 176. stavku 1. Zakona o vodama, ministar nadležan za vodno gospodarstvo potpisat će s Koncesionarom Dodatak I. Ugovoru o koncesiji iz točke I. ove Odluke u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox