ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA ZAHVAĆANJE VODA RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU I ZA TEHNOLOŠKE I SLIČNE POTREBE S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK... - važeći tekst, NN br. 70/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE
 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 178. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS UGOVORA O KONCESIJI ZA ZAHVAĆANJE VODA RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU I ZA TEHNOLOŠKE I SLIČNE POTREBE S DRUŠTVA PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o., LIPIK (BUNARI: BJ-1, BJ-2 I ZK-7)

(„Narodne novine“, broj 70/16)

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda radi prodaje na tržištu i za tehnološke i slične potrebe, klase: 034-02/05-01/0041, urbroja: 525-10/2-46-05/0003/0005, od 27. srpnja 2005. godine s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (u daljnjem tekstu: Koncesionar) sklopljenog na temelju Odluke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva o dodjeli koncesije društvu Podravka d.d., Koprivnica za zahvaćanje voda radi prodaje na tržištu i za tehnološke i slične potrebe, klase: UP/I-034-02/05-01/0041, urbroja.: 525-10/2-46-05/0002/0004, od 18. srpnja 2005. godine iz bunara: BJ-1 na k.č.br. 406/3, k.o. Jagma, BJ-2 na k.č.br. 371/2, k.o. Jagma i ZK-7 na k.č.br. 1249/1, k.o. Kukunjevac.

II.

Na temelju ove Odluke, sukladno članku 176. stavku 1. Zakona o vodama, ministar nadležan za vodno gospodarstvo potpisat će s Koncesionarom Dodatak I. Ugovoru o koncesiji iz točke I. ove Odluke u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox