ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE - važeći tekst, NN br. 3/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2017. godine donijela
 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE

(„Narodne novine“, broj 3/17)

 

I.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine nalazi se u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio.

II.

Zadužuje se ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša da o donošenju ove Odluke upozna sva relevantna tijela koja sudjeluju u provedbi Plana iz točke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE
 

KRATICE
 

U ovom dokumentu su se koristile sljedeće kratice:

 

 

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox