PROPISI.hr

Odluka o isplati božićnice za 2010. (primjer, obrazac)

Pet, 03/12/2010 - 12:36

Pravo radnika na božićnicu nije propisano samim Zakonom o radu. To pravo radnik može steći na temelju nekog drugog izvora radnog prava: ugovor o radu, pravilnik o radu, kolektivnog ugovora. Ako to pravo nigdje nije propisano, onda poslodavac odlučuje hoće li uopće isplatiti božićnicu i u kojem iznosu.
Treba napomenuti da isplata božićnice tijekom jedne kalendarske godine ne podliježe oporezivanju u iznosu do 2.500,00 kuna. Neoporeziva isplata božićnice može se ostvariti samo ako tijekom godine nije izvršena isplata neke druge prigodne nagrade (regres, uskrsnica i dr.).Primjerice, ako je tijekom godine isplaćen regres u iznosu od 2.500,00 kn, poslodavac više ne može isplatiti božićnicu neoporezivo. Međutim, ako je isplaćen regres u iznosu 1.500,00 kn, poslodavac može još isplatiti i 1.000,00 kn božićnice koja ne podliježe oporezivanju.


Iznos isplaćene božićnice iznad 2.500,00 kuna godišnje smatra se plaćom i podliježu plaćanju poreza na dohodak, prireza i obveznih doprinosa.

Primjer odluke o isplati božićnice za 2010. godinu:Velepromet d.o.o.
Zagreb, Gornja ulica 5
OIB: 1234467899

Na temelju članka 127. Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09) donosim

                                                                ODLUKU
                                                  O ISPLATI BOŽIĆNICE
                                                       ZA 2010. GODINU 

                                                                       I.
Svakom radniku zaposlenom u trgovačkom društvu Velepromet d.o.o., Zagreb, utvrđuje se pravo na božićnicu za 2010. godinu u iznosu 1.500,00 kuna.

                                                                     II.
Božićnica iz točke I. ove Odluke isplaćuje se zajedno s plaćom za mjesec studeni 2010. koja će se isplatiti tijekom mjeseca prosinca 2010. godine.
Iznos božićnice isplatit će se radnicima na njihov tekući račun.

                                                                   III. 
Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči poslodavca.

U  Zagrebu, 01.12.2010.                                                                        Direktor društva: