ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - važeći tekst, NN br. 109/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. studenoga 2016. godine donijela

ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

(„Narodne novine“, broj 109/16)

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 158/13), za energetski subjekt HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017., iznose kako slijedi:
a) Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]

           
JT
VT
NT
1
2
3
Visoki napon
1
0,46
0,27
Srednji napon
2
0,47
0,28
Niski napon
Plavi
3
0,54
Bijeli
4
0,56
0,33
Crveni
5
0,50
0,30
Žuti (javna rasvjeta)
6
0,37
b) Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe
Tarifni modeli
          

Tarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]

JT
VT
NT
1
2
3
Visoki napon
1
0,57
0,33
Srednji napon
2
0,59
0,35
Niski napon
Plavi
3
0,68
Bijeli
4
0,70
0,41
Crveni
5
0,63
0,37
Žuti (javna rasvjeta)
6
0,46
II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.
 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox