ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - važeći tekst, NN br. 51/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. svibnja 2017. godine donijela

ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

(„Narodne novine“, broj 51/17)

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 158/13), za energetski subjekt HEP – ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017., iznose kako slijedi:

a) Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe
 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju

[kn/kWh]

JT

VT

NT

1

2

3

Visoki napon

1

0,45

0,27

Srednji napon

2

0,46

0,27

Niski napon
Plavi

3

0,52

Bijeli

4

0,54

0,32

Crveni

5

0,48

0,28

Žuti (javna rasvjeta)

6

0,34

b) Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe
 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju

[kn/kWh]

JT

VT

NT

1

2

3

Visoki napon

1

0,57

0,33

Srednji napon

2

0,57

0,34

Niski napon
Plavi

3

0,65

Bijeli

4

0,68

0,40

Crveni

5

0,60

0,35

Žuti (javna rasvjeta)

6

0,43

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2017. godine.
 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox