ODLUKA O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU OPĆINE POVLJANA ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE POVLJANA važeći tekst, NN br. 57/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE 

 

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/2007, 152/2008, 124/2010, 56/2013 i 121/16) Državna geodetska uprava, u sporazumu s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa, donosi:

ODLUKU O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU OPĆINE POVLJANA ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE POVLJANA

(„Narodne novine“, broj 57/17)

I.

U svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige na području Općine Povljana za dio katastarske općine Povljana provest će se katastarska izmjera.

II.

Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava, a određene poslove u okviru katastarske izmjere, te izradu elaborata katastarske izmjere tvrtka izabrana za izvršavanje poslova na katastarskoj izmjeri.

III.

U obavljanju poslova na katastarskoj izmjeri službenici Državne geodetske uprave i zaposlenici tvrtke izabrane za izvršavanje poslova na katastarskoj izmjeri, ovlašteni su:
– ući hodom u prostor svake katastarske čestice, izuzimajući građevine, a vozilom ako to dopuštaju okolnosti gospodarenjem zemljištem,
– u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje ukoliko ometa obavljanje katastarske izmjere
– postaviti na zemljištu ili građevinama sve potrebne oznake izmjere i međne oznake.

IV.

Nositelji prava na zemljištima na području Općine Povljana za dio katastarske općine Povljana dužni su do 30. lipnja 2017. godine vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava.

V.

Upravitelji općih, javnih i drugih dobara na području Općine Povljana za dio katastarske općine Povljana dužni su, do roka iz točke IV. ove Odluke, označiti vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak granice zemljišta kojim upravljaju.
 

VI.

Nositelje prava na zemljištu pismenim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta.

VII.

Državna geodetska uprava – Područni ured za katastar Zadar – Odjel za katastar nekretnina Pag i tvrtka Geoprojekt d.o.o., Zagreb, osigurat će stručnu pomoć u označavanju granica zemljišta osobama iz točaka IV. i V. ove Odluke.

VIII.

Granice zemljišta koje ne obilježe nositelji prava na zemljištima obilježit će se na trošak nositelja tih prava.

IX.

Pogreške koje nastanu zbog neobilježavanja granica zemljišta ispravit će se na trošak nositelja prava na zemljištu.
 

X.

Rezultati katastarske izmjere izložit će se, po njenom dovršenju, na javni uvid.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox