ODLUKA O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR - važeći tekst, NN br. 76/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE
 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. kolovoza 2016. godine donijela

ODLUKU O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE RADI PROVEDBE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

(„Narodne novine“, broj 76/16)

I.

Uredi državne uprave u županijama i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, odnosno službenici koji rade na pripremi, provjeri i izradi popisa birača te izdavanju potvrda za glasovanje, radit će:
27. kolovoza 2016. godine od 8.00 do 14.00 sati
31. kolovoza 2016. godine do 24.00 sata te
11. rujna 2016. godine, na dan održavanja izbora, za sve vrijeme glasovanja od 7 do 19 sati.

II.

Za vrijeme održavanja izbora u sjedištima diplomatsko-konzularnih ureda Republike Hrvatske u subotu 10. rujna 2016. godine radit će službenici u Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

III.

Potrebu rada izvan redovnog radnog vremena odredit će predstojnik ureda državne uprave u županiji ovisno o potrebama i mjesnim prilikama u županiji, radi obavljanja poslova iz točke I. ove Odluke.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se predstojnici ureda državne uprave u županijama i gradonačelnik Grada Zagreba.

V.

Državnim službenicima i namještenicima za rad u dane određene ovom Odlukom isplatit će se naknada sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.

VI.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu, u okviru Razdjela Ministarstva financija 025, Glava 02506 Ministarstvo financija, ostali izdaci države, Aktivnost A539019 Proračunska zaliha.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox