ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA VOĐENJE JEDINSTVENOG RAČUNOVODSTVA OSOBNIH RAČUNA ČLANOVA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA - važeći tekst, NN br. 05/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 Temeljem članka 27. stavka 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, broj 159/2013) ministar rada i mirovinskoga sustava u suradnji s ministrom financija, donosi


ODLUKU O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA VOĐENJE JEDINSTVENOG RAČUNOVODSTVA OSOBNIH RAČUNA ČLANOVA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

(„Narodne novine“, broj 05/14)

I.

Odlukom o određivanju visine naknade (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se visina naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, koju Središnji registar osiguranika zaračunava obveznim mirovinskim društvima.


II.

Naknada iz točke I. ove Odluke iznosi 2,50 kn po članu obveznog mirovinskog fonda.


III.

Obračun naknade iz točke II. ove Odluke obavlja se na dnevnoj osnovi, prema prosječnom broju članova u obveznom mirovinskom fondu u mjesecu za koji se zaračunava naknada, a račun se ispostavlja do osmog u mjesecu za prethodni mjesec.


IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox