ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU - važeći tekst, NN br. 64/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE
 

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2016. godine donijela

ODLUKU O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU

(„Narodne novine“, broj 64/16)

I.

Osniva se Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo čine:
1. predstojnik Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednik Povjerenstva
2. pomoćnik/ca ministra vanjskih i europskih poslova, član/ica
3. pomoćnik/ca ministra kulture, član/ica
4. pomoćnik/ca ministra znanosti, obrazovanja i sporta, član/ica
5. pomoćnik/ca ministra zdravlja, član/ica
6. glavna tajnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tajnica Povjerenstva.

III.

Članove Povjerenstva koji su pomoćnici ministara imenovat će nadležni ministri.

IV.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

V.

Zadatak Povjerenstva je razmotriti sve programe i projekte pristigle na Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu. Po dovršenom pregledu Povjerenstvo će predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o raspodjeli sredstava.

VI.

Programi i projekti iz točke V. ove Odluke financirat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, sa stavki Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glave 03205, Aktivnosti A862020 »Poticaji za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u BiH – Međunarodna razvojna suradnja«, u iznosu od 18.000.000,00 kuna i Aktivnosti A862021 »Programi Hrvata izvan RH – Međunarodna razvojna suradnja«, u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox