ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE MOGUĆIH PROMETNIH PROBLEMA NA GRANIČNOM PRIJELAZU METKOVIĆ - važeći tekst, NN br. 132/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

 

 Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine donijela

ODLUKU O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE MOGUĆIH PROMETNIH PROBLEMA NA GRANIČNOM PRIJELAZU METKOVIĆ

("Narodne novine", broj 132/17) 

I.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za rješavanje mogućih prometnih problema na graničnom prijelazu Metković (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo se osniva u svrhu kontinuiranog praćenja intenziteta i utjecaja odvijanja prometa te, prema potrebi, prilagođavanja aktivnosti na području graničnog prijelaza Metković, s ciljem unaprjeđenja sigurnog odvijanja prometa i kvalitete života lokalnog stanovništva.

III.

Povjerenstvo čine:
– predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, predsjednik Povjerenstva
– predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, zamjenik predsjednika Povjerenstva
– predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, član
– predstavnik Ministarstva financija, član
– predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike, član
– predstavnik društva Hrvatske ceste d.o.o., član
– predstavnik Hrvatskih voda, član
– predstavnik Grada Metkovića, član.
Predsjednika, zamjenika i članove Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Zadužuju se čelnici tijela iz stavka 1. ove točke da, u roku osam dana od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dostave prijedloge za članove Povjerenstva, a u svrhu upućivanja u proceduru imenovanja.

IV.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

V.

Organizacija i način rada Povjerenstva utvrđuje se poslovnikom koji donosi Povjerenstvo.

VI.

Povjerenstvo donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.
Povjerenstvo o svom radu pisanim putem izvješćuje Vladu Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje.

VII.

Predsjednik, zamjenik i članovi Povjerenstva za rad/članstvo u Povjerenstvu ne mogu primati naknadu.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox