ODLUKA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA UČENJE I POUČAVANJE HRVATSKOGA KAO DRUGOGA, STRANOG I NASLJEDNOG JEZIKA - važeći tekst, NN br. 60/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE 

 

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine donijela

ODLUKU O OSNIVANJU VIJEĆA ZA UČENJE I POUČAVANJE HRVATSKOGA KAO DRUGOGA, STRANOG I NASLJEDNOG JEZIKA

("Narodne novine", broj 60/17)

I.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II.

Vijeće je koordinacijsko, savjetodavno i stručno tijelo koje ima zadaću utvrditi ciljeve i dati smjernice za rješavanje brojnih pitanja vezanih uz provedbu i promicanje učenja i poučavanja hrvatskoga jezika i kulture, posebice među Hrvatima i njihovim brojnim potomcima koji žive izvan Republike Hrvatske.
Uspostavom Vijeća želi se potaknuti razvijanje postojećih te pronalaženje novih oblika učenja i poučavanja hrvatskoga jezika kao drugoga, stranog i nasljednog jezika, te se želi doprinijeti učvršćivanju položaja i ugleda hrvatskog jezika, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u svijetu.
Vijeće donosi Poslovnik kojim se uređuje rad Vijeća u obavljanju navedenih zadaća.

III.

Vijeće se sastoji od članova predstavnika nadležnih državnih tijela i institucija te od članova neovisnih stručnjaka odabranih Javnim pozivom.
Članovi Vijeća ne primaju naknadu za svoj rad.
Predsjednik Vijeća je Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Članovi Vijeća su:
1. predstavnici nadležnih državnih tijela i ustanova:
– akademkinja Dunja Fališevac, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
– Sandra Sekulić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
– Ivana Pilko Čunčić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
– doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, Sveučilište u Osijeku
– dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
– dr. sc. Željka Macan, Sveučilište u Rijeci
– Josip Lasić, Sveučilište u Splitu
– izv. prof. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić, Sveučilište u Zadru
– prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, Sveučilište u Zagrebu
– prof. dr. sc. Marko Samardžija, Matica hrvatska
– dr. sc. Željko Jozić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
– Lada Kanajet Šimić, Hrvatska matica iseljenika
– Milan Bošnjak, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
2. neovisni stručnjaci:
– dr. sc. Ivančica Banković-Mandić
– prof. dr. sc. Ante Bežen
– izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić
– dr. sc. Marica Čilaš Mikulić
– izv. prof. dr. sc. Mario Grčević
– izv. prof. dr. sc. Sanja Zubčić.

IV.

Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća na koje poziva sve članove.
U slučaju potrebe, na sjednicu Vijeća predsjednik može pozvati i druge osobe koje svojim znanjem, vještinama i stručnošću mogu pridonijeti uspješnom radu Vijeća.

V.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Vijeće obavlja Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u okviru svojih redovnih djelatnosti.

VI.

Zadužuje se Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske da o ovoj Odluci izvijesti članove Vijeća iz točke III. ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox