ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2016. - važeći tekst, NN br. 23/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 9. ožujka 2017., donosi
 

ODLUKU O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2016.
("Narodne novine", broj 23/17)

Članak 1.

Za HRVI iz Domovinskog rata utvrđuje se vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine iz članka 16. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na temelju pripadajuće osnovice, prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju, utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Za HRVI iz Domovinskog rata, radi izračuna invalidske mirovine prema činu, ustrojbenom mjestu i zvanju, određuju se sljedeće osnovice:
 

 
Činovi i ustrojbena mjesta
 
 
Osnovice
 
Vojnik

93.830,24

Pozornik

99.706,06

Razvodnik (zastavnik HRM)

106.738,44

Skupnik

94.860,67

Zapovjednik desetine

112.654.87

Zapovjednik voda

119.633,79

Zapovjednik satnije

143.565,69

Zamjenik zapovjednika bojne

157.526,74

Zapovjednik bojne

173.474,93

Zamjenik zapovjednika brigade

189.422,05

Zapovjednik brigade

189.422,05

Desetnik

108.524.58

Vodnik

116.321,23

Stožerni vodnik

117.118,65

Narednik

117.118,65

Nadnarednik

117.785,65

Stožerni narednik

121.621,96

Časnički namjesnik

135.658,93

Zastavnik

115436,17

Poručnik (poručnik korvete)

119.633,79

Natporučnik (poručnik fregate)

129.604,61

Satnik (poručnik bojnog broda)

143.576,03

Bojnik (kapetan korvete)

157.526,74

Pukovnik (kapetan fregate)

173.474,93

Brigadir (kapetan bojnog broda)

189.422,05

Stožerni brigadir (komodor)

205.369,15

Brigadni general (komodor)

205.369,15

Zapovjednik zbornog mjesta

173.474,93

Zapovjednik zbornog područja

221.335,51

General bojnik (kontraadmiral)

221.335,51

General pukovnik (viceadmiral)

227.313,93

General zbora (admiral)

233.292,38

Zapovjednik obrane grada

173.474,93

Stožerni general (stožerni admiral)

239.270,80

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox