ODLUKA O PLAĆI REKTORA I PROREKTORA JAVNIH SVEUČILIŠTA - važeći tekst, NN br. 108/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članka 57.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/2007, 45/2009, 63/2011 i 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. kolovoza 2013. godine donijela 

 


ODLUKU O PLAĆI REKTORA I PROREKTORA JAVNIH SVEUČILIŠTA
 


(„Narodne novine“, broj 108/13)


I.

Plaća rektora i prorektora javnih sveučilišta utvrđuje se, ovisno o broju zaposlenika na sveučilištu, množenjem osnovice za obračun plaće javnih službenika s koeficijentima složenosti poslova navedenim u ovoj točki, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, kako slijedi:

1. rektor

a) iznad 5.000 zaposlenika               4,045

b) od 1.000 do 5.000 zaposlenika     3,915

c) do 1.000 zaposlenika                  3,785

2. prorektor

a) iznad 5.000 zaposlenika               3,785

b) od 1.000 do 5.000 zaposlenika     3,655

c) do 1.000 zaposlenika                  3,525.


II.

Plaće iz točke I. ove Odluke uvećavaju se sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 141/2012), Dodatka I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 141/2012) i Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (»Narodne novine«, broj 142/2010).


III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox