ODLUKA O PODRUČJIMA SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE - važeći tekst, NN br. 88/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 


Na temelju članka 68. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj: 94/13), donosim
 


ODLUKU O PODRUČJIMA SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE

(„Narodne novine“, broj 88/15)

I.

Ovom se Odlukom temeljem analize i prijedloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, klasa: 351-04/14-09/26, urbroj: 563-14-1/249-14-1 od 3. prosinca 2014. godine, određuje područje sakupljanja neopasne otpadne ambalaže. 


II.

Sakupljanje neopasne otpadne ambalaže obavlja se na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, a isto se organizira putem ovlaštenih sakupljača koji su dužni osigurati skladišne i tehničko-tehnološke uvjete sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže unutar svake od pet regionalnih cjelina, i to:
1. središnje Hrvatske koju čini grad Zagreb, Zagrebačka, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska županija,
2. sjeverozapadne Hrvatske koju čine Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska županija,
3. istočne Hrvatske koju čine Virovitičko-podravska, Osječko--baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija,
4. sjevernog Jadrana i Like koju čine Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska županija, te
5. srednjeg i južnog Jadrana koju čine Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija.
 


III.

Za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost se obvezuje za područje sakupljanja određeno točkom II. ove Odluke, raspisati javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Pravilniku o ambalaži i ambalažnim otpadom. 


IV.

Ova će se Odluka objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.
 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox