ODLUKA O POKRETANJU POSTUPAKA ZA USTROJAVANJE DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA TE POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA ZA POTREBE ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE - važeći tekst, NN br. 96/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE  

 

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 48. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine donijela

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPAKA ZA USTROJAVANJE DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA TE POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA ZA POTREBE ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

(„Narodne novine“, broj 96/17)

I.

Ovom Odlukom pokreće se postupak za ustrojavanje i akreditiranje sljedećih studija za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske čiji će nositelj biti Sveučilište u Zagrebu:
– diplomskoga sveučilišnog studija Vojno inženjerstvo
– diplomskoga sveučilišnog studija Vojno vođenje i upravljanje
– integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija Vojno inženjerstvo
– integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija Vojno vođenje i upravljanje.

II.

Studiji iz točke I. ove Odluke počet će se izvoditi u akademskoj godini 2018./2019., a provodit će se u Oružanim snagama Republike Hrvatske – Hrvatskom vojnom učilištu »Dr. Franjo Tuđman« i sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, kao suizvoditeljima provedbe studija.

III.

Ovom Odlukom pokreće se postupak za ustrojavanje i akreditiranje poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija i poslijediplomskoga specijalističkog studija za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, čiji će nositelj biti Sveučilište u Zagrebu.

IV.

Poslijediplomski studiji iz točke III. ove Odluke počet će se izvoditi završetkom postupka ustrojavanja i akreditiranja, najkasnije do početka akademske godine 2022./2023., a provodit će se u Oružanim snagama Republike Hrvatske – Hrvatskom vojnom učilištu »Dr. Franjo Tuđman« i sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, kao suizvoditeljima provedbe poslijediplomskih studija.

V.

Ovlašćuje se potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane da, u ime Vlade Republike Hrvatske, sa Sveučilištem u Zagrebu potpiše sporazume o ustrojavanju studija iz točaka I. i III. ove Odluke.

VI.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, na razdjelima Ministarstva obrane i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

VII.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo obrane i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Za provedbu ove Odluke osniva se Povjerenstvo koje čine tri predstavnika Ministarstva obrane, od kojih je jedan čelnik Povjerenstva i dva predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox