ODLUKA O PRESTANKU ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE STARO STABLO LIPE U NOVIGRADU PODRAVSKOM - važeći tekst, NN br. 90/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 128. stavka 1. i 3., a u vezi s člankom 123. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 80/13) i članka 37. Statuta Koprivničko-križevačke županije (»Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije« broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike (klasa: 612-07/16-16/228, urbroj: 517-07-2-1-1-17-7, od 4. svibnja 2017. godine) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 2. sjednici održanoj 13. srpnja 2017. donijela je

ODLUKU O PRESTANKU ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE STARO STABLO LIPE U NOVIGRADU PODRAVSKOM

(„Narodne novine“, broj 90/17)

I.

Ovom Odlukom prestaje zaštita Spomenika prirode Staro stablo lipe (Tilia sp. L.), kojeg je proglasila Županijska skupština Odlukom o proglašenju starog stabla lipe (Tilia sp. L.) spomenikom prirode (klasa: 351-01/01-01/03, urbroj: 2137-23-02-7, od 28. ožujka 2002., koja je objavljena u »Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije« br. 3/02), a koji je upisan u Upisnik zaštićenih područja pod reg. br. 452.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije«, a bit će objavljena u »Narodnim novinama«.

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox