ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG... - važeći tekst, NN br. 83/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), a u vezi s točkom V. Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (»Narodne novine«, broj 64/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2016. godine donijela

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU

(„Narodne novine“, broj 83/16)

I.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, osigurana na stavkama Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glavi 03205, Aktivnosti A862020 »Poticaji za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u BiH – Međunarodna razvojna suradnja« u iznosu od 18.000.000,00 kuna i Aktivnosti A862021 »Programi Hrvata izvan RH – Međunarodna razvojna suradnja« u iznosu od 2.000.000,00 kuna, u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna, raspoređuju se za financiranje sljedećih programa i projekata:
 

1. programima i projektima iz područja kulture
5.345.000,00 kuna
2. programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti
4.820.000,00 kuna
3. programima i projektima iz područja zdravstva
5.000.000,00 kuna
4. programima i projektima iz ostalih područja
4.835.000,00 kuna
ukupno:
20.000.000,00 kuna.
II.

Ministarstvo kulture i Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisat će s pravnim osobama/nositeljima programa i projekata ugovore o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz područja kulture.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisat će s pravnim osobama/nositeljima programa i projekata ugovore o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz područja obrazovanja i znanosti.
Ministarstvo zdravlja i Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisat će s pravnim osobama/nositeljima programa i projekata ugovore o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz područja zdravstva.
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisat će s pravnim osobama/nositeljima programa i projekata ugovore o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz ostalih područja.

III.

Ugovori o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz navedenih područja potpisat će se po donošenju ove Odluke, odnosno nakon njezine objave u »Narodnim novinama«.

IV.

Nadzor provedbe programa/projekata iz područja kulture obavljat će Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske uz stručnu pomoć Ministarstva kulture.
Nadzor provedbe programa/projekata iz područja obrazovanja i znanosti obavljat će Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske uz stručnu pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Nadzor provedbe programa/projekata iz područja zdravstva obavljat će Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske uz stručnu pomoć Ministarstva zdravlja.
Nadzor provedbe programa/projekata iz ostalih područja obavljat će Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pružat će stručnu pomoć u obavljanju nadzora provedbe programa/projekata iz svih područja zajedno s Državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske i resornim ministarstvom.

V.

Nadzor provedbe programa/projekata obavljat će se putem dostavljenih financijskih izvještaja i nadzorom na terenu.

VI.

Korisnik financijske potpore može iz opravdanih razloga najkasnije 60 dana prije isteka roka izvršenja projekta zatražiti prenamjenu dodijeljenih sredstava, kao i produljenje roka izvršenja projekta koje odobrava Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

VII.

Popis odobrenih programa i projekata iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i ostalih područja iz točke I. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama« i na službenoj mrežnoj stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
 

 

PRIJEDLOG RASPODJELE SREDSTAVA – BIH 2016.

Redni broj
NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA
MJESTO I ŽUPANIJA
NAZIV PRAVNE OSOBE
ODOBRENI IZNOS (kn)

PRIJEDLOG PROJEKTA IZ PODRUČJA KULTURE ZA FINANCIRANJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2016.

1

Projekt obnove Frnjevačke knjižnice Mostar, Obnova rijetke knjige (Rara) u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu

Mostar, Hercegovačko-neretvanska županija
Franjevačka knjižnica Mostar
200.000,00 kn
2
Utopljavanje zgrade Franjevačkog muzeja i galerije Gorice – Livno
Livno, Hercegbosanska županija
Franjevački muzej i galerija Gorica – Livno
200.000,00 kn
3

Uređenje i opremanje knjižnice i čitaonice Franjevačkog muzeja Tomislavgrad

Tomislavgrad, Hercegbosanska županija
Franjevački muzej Tomislavgrad
200.000,00 kn
4
Obnova porušenog i devastiranog samostana Guča Gora
Guča Gora, Županija Središnja Bosna
Franjevački samostan Guča Gora
500.000,00 kn
5
Izgradnja Hrvatskog kulturnog centra Sv. Franjo
Tuzla, Tuzlanska županija
Franjevački samostan Sv. Petra i Pavla Tuzla
500.000,00 kn
6

Rekonstrukcija zgrade »Sjemeništa« s osnovnim sadržajem knjižnice i muzeja

Široki Brijeg, Zapadnohercegovačka županija
Franjevački samostan Uznesenja BDM Široki Brijeg
400.000,00 kn
7

Završetak gradnje, unutarnje i vanjsko uređenje Kulturnog doma (EDUKS-a) u Strugama – Gorica, faza 2.

Struge – Gorica, Čapljina, Hercegovačko-neretvanska županija
HKUD »Zora«
200.000,00 kn
8

Nabava opreme za Arhiv Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u BiH

Mostar, Hercegovačko-neretvanska županija
Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH
200.000,00 kn
9
Uređenje scene Hrvatskoga amaterskog kazališta Travnik
Travnik, Županija Središnja Bosna
Hrvatsko amatersko kazalište Travnik
150.000,00 kn
10

Sanacija vlage u zidovima, te unutarnje i vanjsko uređenje i zaštita prostora HKD »Napredak« Kreševo

Kreševo, Županija Središnja Bosna
Hrvatsko kulturno društvo »Napredak«
100.000,00 kn
11
Projekt završnih radova na Napretkovu domu u Derventi
Derventa, Republika Srpska
Hrvatsko kulturno društvo Napredak Derventa
250.000,00 kn
12

Proširenje kapaciteta dvorane Hrvatskog doma – izgradnja galerijskog prostora

Vitez, Županija Središnja Bosna
Javna ustanova Radio Vitez
100.000,00 kn
13

Projekt obnove krova i fasade na objektu javne ustanove za kulturu »Hrvatski dom« Kupres

Kupres, Hercegbosanska županija
Javna ustanova za kulturu »Hrvatski dom« Kupres
200.000,00 kn
14

Kulturni centar u Općini Ljubuški – rekonstrukcija i adaptacija prostorija bivšeg kina »Radnik«

Ljubuški, Zapadnohercegovačka županija
Javno poduzeće »Parkovi« d.o.o., Ljubuški
545.000,00 kn
15
Nabava rasvjetnog i zvučnog sistema u dvorani JU HKC-a Nova Bila
Nova Bila, Županija Središnja Bosna
JU Hrvatski kulturni centar Nova Bila
100.000,00 kn
16

Dječji osmijeh (provođenje mjera energetske učinkovitosti u objektu Lutkarskog kazališta Mostar)

Mostar, Hercegovačko-neretvanska županija
Lutkarsko kazalište Mostar
200.000,00 kn
17

Međunarodna kulturna manifestacija Mostarsko proljeće – XVIII. Dani Matice hrvatske Mostar

Mostar, Hercegovačko-neretvanska županija
Matica hrvatska Mostar
100.000,00 kn
18
Kulturni centar i Galerija prijateljstva – zbirka umjetnina Biskupije u Mostaru
Mostar, Hercegovačko-neretvanska županija
Mostarsko-duvanjska biskupija Mostar
500.000,00 kn
19
Rekonstrukcija interijera knjižnice – arhiva
Mostar, Hercegovačko-neretvanska županija
Narodna knjižnica HNŽ Mostar
200.000,00 kn
20
Sanacija krova na zgradi Hrvatskog Doma u Domaljevcu
Domaljevac, Županija Posavska
Općina Domaljevac – Šamac
150.000,00 kn
21
Izdavački program 2016/17.
Sarajevo, Sarajevska županija
Synopsis d.o.o.
250.000,00 kn
22
Izgradnja etno muzeja u rezervatu Buhovo
Široki Brijeg, Županija Zapadnohercegovačka
Udruga za zaštitu i očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja
100.000,00 kn
 
UKUPNO PROJEKTI KULTURA
 
5.345.000,00 kn

PRIJEDLOG PROJEKTA IZ PODRUČJA OBRAZOVANJA I ZNANOSTI ZA FINANCIRANJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2016.

23
Opremanje laboratorija za analizu eteričnog ulja smilja
Mostar, Hercegovačko-neretvanska županija
Agronomski i prehrambeno – tehnološi fakultet Sveučilišta u Mostaru
250.000,00 kn
24
Obnova Dječjeg vrtića »Anđeli« Novi Travnik
Novi Travnik, Županija Središnja Bosna
Dječji vrtić »Anđeli« Novi Travnik
100.000,00 kn
25

Studentski dom za siromašnije studente, Međunardoni istraživački centar za dijalog, pučka kuhinja i BookCrossing

Mostar, Hercegovačko-neretvanska županija
Franjevački samostan sv. Petra i Pavla
400.000,00 kn
26

Uspostava kabinetske nastave za školu s najboljim obrazovnim rezultatima u županiji

Livno, Hercegbosanska županija
Gimnazija Livno
100.000,00 kn
27

Opremanje i vanjsko uređenje objekta Katolički školski centar »Ivan Pavao II« u Bihaću

Bihać, Unsko-sanska županija
Katolički školski centar »Ivan Pavao II«
250.000,00 kn
28

Nabava opreme za osnivanje studija Dentalne medicine na hrvatskom jeziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Mostar, Hercegovačko-neretvanska županija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
250.000,00 kn
29

Potpora radu Opće gimnazije Katoličkoga školskog centra u Banjoj Luci – plaćanje djelatnika

Banja Luka, Republika Srpska
Opća gimnazija Katoličkoga školskog centra u Banja Luci
720.000,00 kn
30
Dogradnja osnovne škole »Ruđer Bošković« Grude – faza II
Grude, Županija Zapadnohercegovačka
Općina Grude
500.000,00 kn
31
Izgradnja i opremanje aneksa na gradskoj sportskoj dvorani u Kreševu
Kreševo, Županija Središnja Bosna
Općina Kreševo
250.000,00 kn
32
Športska oprema za opremanje dvorane Športsko kulturnog centra u Orašju
Orašje, Županija Posavska
Općina Orašje
200.000,00 kn
33
Ugradnja termo fasade na osnovnoj školi Petar Bakula, Posušje
Posušje, Županija Zapadnohercegovačka
Općina Posušje
450.000,00 kn
34

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole fra Mije Čuića, Bukovica, PŠ Brišnik

Tomislavgrad, Hercegbosanska županija
Općina Tomislavgrad
500.000,00 kn
35

Završetak izgradnje i opremanje nove zgrade Osnovne škole »Fra Grga Martić« Ozimica

Ozimica, Zeničko-dobojska županija
Osnovna škola »Fra Grga Martić« Ozimica
500.000,00 kn
36
Izmjena krova na dvorani za tjelesni odgoj
Busovača, Županija Središnja Bosna
Osnovna škola »Kaonik«
100.000,00 kn
37
Opremanje škole didaktičkom opremom
Čitluk, Hercegovačko-neretvanska županija
Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk
100.000,00 kn
38
Stvorimo ozračje škole 21. stoljeća u stogodišnjoj zgradi na Brijegu
Široki Brijeg, Županija Zapadnohercegovačka
Srednja strukovna škola Široki Brijeg
150.000,00 kn
 
UKUPNO PROJEKTI OBRAZOVANJE I ZNANOST
 
4.820.000,00 kn

PRIJEDLOG PROJEKTA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA ZA FINANCIRANJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2016.

39
Nabava ultrazvučnog aparata (abdomen, dojka, štitnjača)
Prozor, Hercegovačko-neretvanska županija
Dom zdravlja »Rama«
200.000,00 kn
40
UZV za ortopediju – za djecu (kukovi)
Čitluk, Hercegovačko-neretvanska županija
Dom zdravlja Čitluk
140.600,00 kn
41

Nabava ultrazvučnog aparata (abdomen, štitnjača, ginekologija, kardiologija, kukovi – djeca)

Kupres, Hercegbosanska županija
Dom zdravlja Kupres
200.000,00 kn
42
Nabava mamografskog aparata
Odžak, Županija Posavska
Dom zdravlja Odžak
320.000,00 kn
43
Nabava vozila za hitnu medicinsku pomoć
Ravno, Hercegovačko-neretvanska županija
Dom zdravlja Ravno
400.000,00 kn
44
Nabava UVZ aparata (abdomen, štitnjača, kukovi – djeca, ginekologija)
Stolac, Hercegovačko-neretvanska županija
Dom zdravlja Stolac
250.000,00 kn
45

Jačanje dijagnostike u službi preventive (nabava dijagnostičke opreme – gastroskop, kolonoskop, digitalizacija RTG-a) te ergometrije

Tomislavgrad, Hercegbosanska županija
Dom zdravlja Tomislavgrad
500.000,00 kn
46

Izgradnja šeste lamele u Hrvatskoj bolnici »Dr. fra Mato Nikolić« Nova Bila

Nova Bila, Županija Središnja Bosna
Hrvatska bolnica »Dr. fra Mato Nikolić«
500.000,00 kn
47
Nabava vozila za prijevoz dijaliziranih pacijenata
Novi Travnik, Županija Središnja Bosna
JU Dom zdravlja Novi Travnik
150.000,00 kn
48

Projekt obnove zgrade neurologije i psihijatrije Županijske bolnice »Dr. fra Mihovil Sučić«, Livno

Livno, Hercegbosanska županija
Županijaska bolnica »Dr. fra Mihovil Sučić«, Livno
1.000.000,00 kn
49
Vanjsko uređenje Tehničkog bloka ŽB, Orašje
Orašje, Županija Posavska
Vlada Županije Posavske
339.400,00 kn
50
Bolnički informacijski sustav
Orašje, Županija Posavska
Županijska bolnica Orašje
1.000.000,00 kn
 
UKUPNO PROJEKTI ZDRAVSTO
 
5.000.000,00 kn

PRIJEDLOG PROJEKTA IZ PODRUČJA OSTALIH ZA FINANCIRANJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2016.

51
Proširenje Caritasova doma za stare osobe s hospicijem u Čapljini
Mostar, Hercegovačko-neretvanska županija
Caritas Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan
400.000,00 kn
52

Dom za starije i nemoćne osobe – Dr. Ivan Evanđelist Šarić, Kiseljak – Lug

Sarajevo, Sarajevska županija
Caritas Vrhbosanske nadbiskupije
800.000,00 kn
53

Odgojno-školsko-sportski centar HNK »Tomislav« – završni građevinski i instalaterski radovi

Tomislavgrad, Hercegbosanska županija
Hrvatski nogometni klub »Tomislav« Tomislavgrad
200.000,00 kn
54
Pomozimo zajedno osobama na liječenju u Zagrebu
Široki Brijeg, Županija Zapadnohercegovačka

Humanitarna udruga »fra Mladen Hrkać« Zagreb – Predstavništvo Široki Brijeg

170.000,00 kn
55

Revitalizacija potoka Lukoć s ciljem poboljšanja uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju

Čitluk, Hercegovačko-neretvanska županija
JP »BROTING« d.o.o. Čitluk
290.000,00 kn
56

Završetak i opremanje zgrade Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih »Ivan Pavao II«

Sarajevo, Sarajevska županija
Nadbiskupijski centar za pastoral mladih »Ivan Pavao II« (NCM)
480.000,00 kn
57

Dovršetak radova na objektu dnevnog centra za djecu s posebnim potrebama – grijanje, klima i ventilacija

Ljubuški, Županija Zapadnohercegovačka
Općina Ljubuški
200.000,00 kn
58
Stočarska proizvodnja na brdsko-planinskom području
Tomislavgrad, Hercegbosanska županija
Seljački savez Federacije BiH
175.000,00 kn
59
Studneti za HNK Mostar, HNK Mostar za studente
Mostar, Hercegovačko-neretvanska županija
Sveučilište u Mostaru
200.000,00 kn
60
Centar za žrtve obiteljskog nasilja
Mostar, Hercegovačko-neretvanska županija
Školske sestre franjevke Krista Kralja
200.000,00 kn
61
Rekonstrukcija ceste Begluci-Raščić-Kalačka u Općini Derventa
Derventa, Republika Srpska
Udruga Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu »Feniks«
200.000,00 kn
62
Svi zajedno do prvog branja
Mostar, Hercegovačko-neretvanska županija
Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata HR HB
260.000,00 kn
63

Održivi povratak i opstanak Hrvata u Župi Ivanjska u Banjalučkoj biskupiji nabavom višenamjenskog stroja i opreme za razvoj infrastrukture i poduzetničke zone kao preduvjet povratka Hrvata na području prostora banjalučke regije

Potkozarje, Banja Luka, Republika Srpska

Udruga za povratak građana, regionalni razvoj i zaštitu okoliša – Ivanjska

700.000,00 kn
64
Pomoć hrvatskim povratnicima u proljetnoj sjetvi
Derventa, Republika Srpska
Zajednica povratnika Bosanske Posavine
300.000,00 kn
65
Med – pokretanje proizovodnje meda
Bosanski Brod, Republika Srpska
Župa sv. Ante Padovanskog Gornja Močila – Sijekovac
260.000,00 kn
 
UKUPNO PROJEKTI OSTALO
 
4.835.000,00 kn

 

SVEUKUPNO KULTURA, OBRAZOVANJE, ZNANOST, ZDRAVSTVO I OSTALA PODRUČJA

 
20.000.000,00 kn
 

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox