ODLUKA O RASPOREDU NEUTROŠENIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA AGENCIJI ZA UGLJIKOVODIKE - važeći tekst, NN br. 93/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 Na temelju članka 14. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16), a u vezi s člankom 58. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2017. godine donijela

ODLUKU O RASPOREDU NEUTROŠENIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU HRVATSKE AGENCIJE ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA AGENCIJI ZA UGLJIKOVODIKE

(„Narodne novine“, broj 93/17)

I.

Neutrošena sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu u okviru razdjela 077 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, glave 035 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata s danom 1. rujna 2017. godine raspoređuju se na glavu 045 Agencija za ugljikovodike zbog racionalnije organizacije i učinkovitijeg poslovanja.
Sredstva će se rasporediti prema sljedećem rasporedu:

077035 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

07745 Agencija za ugljikovodike

II.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo financija.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox