ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PREMA POSEBNOM NALOGU MINISTRA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2017. GODINI - važeći tekst, NN br. 125/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE 

 

Na temelju članka 5. Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (»Narodne novine«, broj: 28/2017, 52/2017 i 121/2017), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PREMA POSEBNOM NALOGU MINISTRA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2017. GODINI

("Narodne novine", broj 125/17)

Članak 1.

Na temelju članka 1. Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini, utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 78.000.000,00 kuna, koja se raspoređuju županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz sredstava koja će Hrvatske ceste d.o.o. ostvariti u 2017. godini temeljem članka 91. Zakona o cestama.
Na temelju članka 5. Pravilnika, sredstva u iznosu od 55.000.000,00 kuna namijenjena su za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra mora, prometa i infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za interventne zahvate iz članka 1. stavka 2. ove Odluke raspoređuju se na temelju mjerila iz članka 92. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), kako je navedeno u Tablici br. 1.

Tablica br. 1.

Red.

broj

Županijska uprava za ceste Raspoređeni iznos
1 2 3
1. Bjelovarsko-bilogorske županije 2.245.681,00 kn
2. Brodsko-posavske županije 110.551,00 kn
3. Karlovačke županije 6.633.403,00 kn
4. Koprivničko-križevačke županije 4.171.803,00 kn
5. Ličko-senjske županije 4.000.000,00 kn
6. Međimurska županija 1.000.000,00 kn
7. Požeško-slavonske županije 11.500.000,00 kn
8. Sisačko-moslavačke županije 6.232.733,00 kn
9. Šibensko-kninske županije 4.123.150,00 kn
10. Virovitičko-podravske županije 5.482.679,00 kn
11. Zadarske županije 9.500.000,00 kn
UKUPNO: 55.000.000,00 kn
 
Članak 3.

U svrhu reguliranja međusobnih odnosa i uvjeta korištenja raspoređenih sredstava, a po donošenju ove Odluke, sklopit će se između Hrvatskih cesta d.o.o. i svake od županijskih uprava za ceste iz članka 2. ove Odluke ugovor o financiranju županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o.

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika doznačivat će se županijskim upravama za ceste na temelju dostavljenih ugovora i dostavljenih ovjerenih situacija, odnosno računa izvoditelja za izvedene radove na županijskim i lokalnim cestama.

Članak 5.

U slučaju izostanka korištenja odobrenih sredstava iz članka 2. ove Odluke u 2017. godini, županijske uprave za ceste obvezne su Hrvatskim cestama d.o.o. detaljno obrazložiti i opravdati nastali događaj te zatražiti produženje roka korištenja sredstava u narednoj, 2018. godini.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini (»Narodne novine«, broj 36/2017).

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox