ODLUKA O REDU PRVENSTVA KORIŠTENJA VODA IZ BUNARA JADREŠKI - važeći tekst, NN br. 80/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 84. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), ministar zaštite okoliša i energetike, uz prethodno mišljenje Istarske županije donosi

ODLUKU O REDU PRVENSTVA KORIŠTENJA VODA IZ BUNARA JADREŠKI

(„Narodne novine“, broj 80/17)

Članak 1.

Utvrđuje se red prvenstva korištenja voda iz bunara Jadreški kako slijedi:
1. zahvaćanje voda u količini od 1.100.000 m³/godišnje, odnosno u količini od 39 l/s za javnu vodoopskrbu
2. zahvaćanje voda za punjenje akumulacije Bakranjuša u količini do najviše 500.000 m³ u periodu od 1. listopada tekuće godine do 1. svibnja iduće godine, odnosno u količini od 39 l/s za potrebe javnog navodnjavanja poljoprivrednih površina, uz uvjet da potrebe javne vodoopskrbe budu prioritetno i u cijelosti osigurane.

Članak 2.

Pravo korištenja voda iz članka 1. točke 2. ove Odluke ostvaruje Istarska županija putem sustava javnog navodnjavanja Valtura korištenjem voda iz sustava javne vodoopskrbe kojim upravlja javni isporučitelj vodnih usluga Vodovod Pula d.o.o., Pula.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox