ODLUKA O REDU PRVENSTVA KORIŠTENJA VODA IZ IZVORIŠTA GRADOLE - važeći tekst, NN br. 80/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 84. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), ministar zaštite okoliša i energetike, uz prethodno mišljenje Istarske županije, donosi

ODLUKU O REDU PRVENSTVA KORIŠTENJA VODA IZ IZVORIŠTA GRADOLE

(„Narodne novine“, broj 80/17)

Članak 1.

Utvrđuje se red prvenstva korištenja voda iz izvorišta Gradole kako slijedi:
1. zahvaćanje voda u količini od 1.100 l/s za javnu vodoopskrbu
2. zahvaćanje voda za punjenje akumulacija Mateši i Petrovija u količini do najviše 3.000.000 m³, u periodu od 1. listopada tekuće godine do 1. svibnja iduće godine, odnosno u količini od 100 l/s za svaku pojedinu akumulaciju, za potrebe javnog navodnjavanja poljoprivrednih površina, uz uvjet da potrebe javne vodoopskrbe budu prioritetno i u cijelosti osigurane.

Članak 2.

Pravo korištenja voda iz članka 1. točke 2. ove Odluke ostvaruje Istarska županija putem sustava javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka za akumulaciju Mateši i sustava javnog navodnjavanja Petrovija za akumulaciju Petrovija korištenjem voda iz sustava javne vodoopskrbe kojim upravlja javni isporučitelj vodnih usluga Istarski vodovod d.o.o., Buzet.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox