ODLUKA O REDU PRVENSTVA KORIŠTENJA VODA IZ TIJELA PODZEMNIH VODA S VODOCRPILIŠTA UTINJA VRELO - važeći tekst, NN br. 78/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članka 84. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), ministar zaštite okoliša i energetike, uz prethodno mišljenje Karlovačke županije, donosi

ODLUKU O REDU PRVENSTVA KORIŠTENJA VODA IZ TIJELA PODZEMNIH VODA S VODOCRPILIŠTA UTINJA VRELO

(„Narodne novine“, broj 78/17)

Članak 1.

Utvrđuje se red prvenstva korištenja voda iz tijela podzemnih voda s vodocrpilišta Utinja vrelo kako slijedi:
1. javna vodoopskrba u količini od 50 l/sek
2. druge vrste korištenja voda iz članka 74. stavka 1. Zakona o vodama u količinama do najviše 10 l/sek uz uvjet da potrebe javne vodoopskrbe budu prioritetno i u cijelosti osigurane.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox