ODLUKA O STJECANJU STATUSA OSIGURANIKA I PREUZIMANJU OBVEZE UPLATE DOPRINOSA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBE ZAPOSLENE U INOZEMSTVU - važeći tekst, NN br. 110/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  

 

Na temelju članka 61. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine« br. 16/17.) i članka 21. Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine« br. 109/12, 12/14, 40/17, 100/17) Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 31. 10. 2017. godine donijelo je

ODLUKU O STJECANJU STATUSA OSIGURANIKA I PREUZIMANJU OBVEZE UPLATE DOPRINOSA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBE ZAPOSLENE U INOZEMSTVU

("Narodne novine", broj 110/17)

Članak 1.

(1) O stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate posebnog doprinosa hrvatski državljanin koji je zaposlen u državi s kojom Republika Hrvatska nema zaključen ugovor kojim su regulirana prava za slučaj nezaposlenosti odnosno koji nije osiguran za slučaj nezaposlenosti sklapa ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se osobito:
– godina za koju se sklapa ugovor
– iznos mjesečne osnovice za obračun posebnog doprinosa za godinu u kojoj započinje status, sukladno odredbama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja
– dospijeće obveze uplate doprinosa
– ostala pitanja bitna za preuzimanje obveze i ostvarivanje prava.

Članak 2.

(1) Osiguranik iz članka 1. ove Odluke može ostvariti novčanu naknadu prema odredbama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.
(2) Dokaze o tome da je uplaćen poseban doprinos sukladno stavku 1. ovoga članka može, prilikom podnošenje zahtjeva za utvrđivanje prava na novčanu naknadu, dati osiguranik.

Članak 3.

Ugovor o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox