ODLUKA O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U 18-OJ NADOPUNI SREDSTAVA MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (IDA) - važeći tekst, NN br. 93/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 6. Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim financijskim organizacijama na temelju sukcesije (»Narodne novine«, broj 89/92), članka III. Sporazuma o Međunarodnom udruženju za razvoj (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/93), te članaka 35. i 36. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2017. godine donijela

ODLUKU O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE
U 18-OJ NADOPUNI SREDSTAVA MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (IDA)

(„Narodne novine“, broj 93/17)

I.

Prihvaća se sudjelovanje Republike Hrvatske u 18-oj nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (eng. International Development Association; u daljnjem tekstu: IDA) na temelju Rezolucije Odbora guvernera IDA-e broj 239, od 31. ožujka 2017. godine (u daljnjem tekstu: Rezolucija).

II.

Sukladno Rezoluciji za Republiku Hrvatsku nastaje obveza deponiranja pri IDA-i dokumenta (eng. Instrument of Commitment) kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje uplatiti 271.056,00 kuna putem izdavanja neprenosive, beskamatne mjenice u toj nominalnoj vrijednosti, plative na zahtjev IDA-e.

III.

Republika Hrvatska prema dosadašnjem statusu u IDA-i ima pravo na 84.524 glasa, odnosno 0,27% ukupne glasačke snage zemalja članica IDA-e. Nakon uplate iznosa iz točke II. ove Odluke, IDA će dodijeliti Republici Hrvatskoj dodatnih 4.915 glasova, slijedom čega će Republika Hrvatska ostvariti pravo na 89.439 glasova i time održati omjer od 0,27% u ukupnoj glasačkoj snazi IDA-e.

IV.

Sredstva potrebna za unovčavanje mjenice iz točke II. ove Odluke osigurat će se u okviru razdjela Ministarstva financija državnog proračuna Republike Hrvatske u godini u kojoj će, na zahtjev IDA-e, uslijediti unovčavanje mjenice.

V.

Zadužuje se Ministarstvo financija da, u ime i za račun Repub¬like Hrvatske, izvrši obveze iz točaka II. i IV. ove Odluke.

VI.

Ovlašćuje se guverner Republike Hrvatske u IDA-i i ministar financija da dostavi IDA-i, u odgovarajućem obliku, sve potrebne dokumente za sudjelovanje Republike Hrvatske u 18-oj nadopuni sredstava IDA-e temeljem Rezolucije.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox