ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ESIF MIKRO I MALI ZAJMOVI HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE - važeći tekst, NN br. 62/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE
 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 2016. godine donijela

ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA ESIF MIKRO I MALI ZAJMOVI HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

(„Narodne novine“, broj 62/16)

I.

Usvaja se Program ESIF mikro i mali zajmovi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.
Program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da u okviru ciljeva i uvjeta utvrđenih Programom iz točke I. ove Odluke samostalno donosi odluke o usvajanju proizvoda (financijskih instrumenata), te druge odluke koje su nužne za provedbu usvojenih proizvoda (financijskih instrumenata).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

PROGRAM ESIF MIKRO I MALI ZAJMOVI

Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro i mali zajmovi je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenog Programa HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro i male zajmove.

1. CILJ I NAMJENA PROGRAMA

Cilj Programa je kreditiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika.
Cilj Programa je financiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u svrhu:
– osnivanja obrta i trgovačkih društava
– modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
– samozapošljavanja
– zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.
Program je namijenjen financiranju osnovnih sredstava (materijalna i nematerijalna imovina) i/ili obrtnih sredstva za nove poslovne aktivnosti.
Program nije namijenjen za:
• poljoprivredne i ribarske djelatnosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
• djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
• ostale djelatnosti i aktivnosti isključene uvjetima pojedinog proizvoda (financijskog instrumenta).
Zajmovi koji će se izravno odobravati subjektima malog gospodarstva temeljem ovoga Programa sadrže potporu male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine.

2. UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM

Značajka/Proizvod (financijski instrument) ESIF mikro zajam ESIF mali zajam
Ciljana skupina Mikro i mali subjekti malog gospodarstva (uključujući novoosnovane poslovne subjekte) Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva (uključujući novoosnovane poslovne subjekte)
Iznos zajma Od 1.000 EUR do 25.000 EUR Od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR
Minimalni rok otplate 12 mjeseci 12 mjeseci
Maksimalni rok otplate 5 godina 10 godina
Maksimalni rok otplate za obrtna sredstva 3 godine –
Kamatna stopa 0,5 – 1,5% 0,5 – 1,5%
Kamatna stopa za obrtna sredstva 1,5 – 3,5% –
Naknada za obradu zahtjeva 0% 0%
Poček Do 1 godine Do 1 godine
Instrumenti osiguranja Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema razini rizika Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema razini rizika

3. ROK VAŽENJA PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.
 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox